Hz. Peygamber (sav) Cebrail (as)’a ”Allah seni yarattığı zaman ne gördün?” diye sorunca, Cebrail… | Dtarihi
İslam tarihiHz. Peygamber (sav) Cebrail (as)'a ''Allah seni yarattığı zaman...

Hz. Peygamber (sav) Cebrail (as)’a ”Allah seni yarattığı zaman ne gördün?” diye sorunca, Cebrail…

-

Tarikatname ve Hutbeti’l Beyan’da da benzer menkıbeler vardır. Hz. Peygamber Cebrail’e ”Allah seni yarattığı zaman ne gördün?” diye sorunca, Cebrail ”Yetmiş bin yılda bir doğan nurlu yıldız gördüm” diye cevap verir.

Bunun üzerine Hz. Muhammed ”Ol yıldız benim ruhum idi” der.

Sohbetin devamında yine ”Ne gördün?” diye sorunca, Cebrail bu sefer biri mağripte biri de maşrıkta iki kişi gördüğünü, ellerinde cevgan olan bu kişilerin altın bir topla oynadıklarını ifade eder. Bunun üzerine Hz Muhammed mağriptekinin Ali, maşrıktakinin ise kendisi olduğunu belirtir.

Hz Peygamber, Hz Ali’nin yüceliğini Cebrail’e göstermek için bu kez İsrafil’e ömründe gördüğü ilginç olayları sorar. İsrafil, ulu bir meydanda ellerinde cevgan olan nurdan bir topla oynayan iki şehsuvar gördüğünü anlatır. Hz Peygamber bu iki kişiden birinin kendi diğerinin de Ali olduğunu ifade eder.

Türklerin Ali’si – Destanlar, Efsaneler, Menkıbeler

Mutlaka Okumalısınız

Hz Nuh’un gemiyi yapması ve geminin ebatı

Bazı selef alimleri der ki: ''Yüce Allah, Hz Nuh'un...

Yavuz Sultan Selim Mısır fetholunup Kutsal Emanetler ve hilafet İstanbul’a taşındığında, Yavuz,

Yavuz Sultan Selim Mısır fetholunup Kutsal Emanetler ve hilafet...
x