İslam tarihiHz Salih’e – karşıdaki bir kayayı işaret ederek-: ...

Hz Salih’e – karşıdaki bir kayayı işaret ederek-: -‘Ey Salih! Şu karşıdaki şu ve şu özelliklere sahip boylu-postlu,gebe bir deve çıkarırsan (belki sana iman ederiz)!’ şeklinde bir şart koşmuşlardı. Hz Salih de, onlara:

-

- Reklam -spot_img

Onlar, Hz Salih’den; kendilerine getirdiği şeyin doğru ve gerçek olduğunu gösteren bir mucize getirmesini istediler.

”Salih dedi: İşte dişi bir deve! Su içme hakkı  (bir gün) onun, belli bir günün su içme hakkı da sizin! Sakın ona bir kötülükle dokunmayın, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir!” (Şuara 155-156)

Müfessirlerin anlattığına göre Semud kavmi, bir gün toplantı  yerlerinde bir araya gelmişlerdi. Allah’ın Resulü Hz Salih, onların yanına vararak  onları Allah’a (kulluk etmeye) davet etmiş  onlara (ilahi azabı) hatırlatmış, onları (sapıklığa düşmekten) sakındırmış, onlara öğüt vermiş ve onları (batıla yanaşmamalarını) emretmişti. Fakat onlar,  Hz Salih’e – karşıdaki bir kayayı işaret ederek-:

-‘Ey Salih! Şu  karşıdaki şu ve şu özelliklere  sahip boylu-postlu,gebe bir  deve çıkarırsan (belki  sana iman ederiz)!’ şeklinde bir şart koşmuşlardı. Hz Salih de, onlara:

-‘Bu şekilde talep ettiğiniz bu isteğinizi tam olarak yerine getirsem, benim getirmiş olduğum  şeylere iman eder ve size tebliğ ettiğim ilahi mesajlar hususunda beni doğrular mısınız?’ dedi. Onlar da:

-‘Evet’ dediler.

Bunun üzerine Hz Salih, bu hususta onlardan söz ve teminat aldı. Sonra namazgahına varıp Yüce Allah’ın  huzurunda nasip edildiği  kadar namaz kıldı, sonra da kavminin  bu isteğinin gerçekleştirilmesi için Yüce Rabbine dua  etti.

Bunun üzerine Allah, oracıktaki kayaya, yarılarak istenilen nitelikte veya  özellikleri belirtilen büyük cüsseli gebe bir deveyi çıkarmasını emretti. (Kaya da bu ilahi emri hemen yerine getirip de) devenin istedikleri şekilde ortaya çıktığını müşahade ettiklerinde büyük bir iş, dehşetli bir olay, Hz Salih’in doğruluğunu ortaya koyan kesin bir delil, parlak bir hüccet ve göz alıcı bir kudret gördüler. Bunun üzerine onlardan birçoğu iman getirdi. Çokları da küfür ve sapıklık ve inatlarını sürdürdüler.

İşte bu sebepledir ki Yüce Allah ”Semud’a açık bir mucize olarak o dişi deveyi vermiştik de onunla kendilerine zulmetmişlerdi.” (İsra 59) Yani onlar devenin mucize oluşunu  bile bile inkar ettiler. İman edenlerin lideri, Cenda bin Amr bin Muhallat bin Lebid bin  Cevas idi. Bu kişi, Semud kavminin önde gelen büyüklerinden birisi idi. Eşrafın geri kalan kısmı da Allah’ın dinine girmeye yöneldiler. Fakat Züab  bin Amr bin Lebid, putların sahibi Habbab ile Rabab bin Sa’mer bin Cemlis ise onları yeni dine girmekten menettiler.

Cenda bin Amr, amcası oğlu  Şihab bin Halife’yi – bu da eşraftandı- imana davet etti. Fakat (yukarıda adları  geçen) inkarcılar, onu da, Allah’ın dinine girmekten menettiler.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

- Reklam -spot_imgspot_img

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....
- Reklam -spot_imgspot_img

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor