Osmanlı tarihi

12 yaşında Hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet’in tahta oturduğunu duyan Avrupa 100.000 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Fatih Sultan Mehmet’in yaptığı ise

Selçuklu tarihi

Tuğrul Beg, Halifeyi Şii Büveyhoğllarından nasıl kurtardı? Nizamiye medreseleri niçin kurulmuştur?

İslam tarihi

Şeytan Bismillahirrahmanirrahim denilmeden başlanan yemeğe nasıl hulul eder?

Osmanlı tarihi

Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği seksene yakın kadıyı Bursa’ya getirtip bir eve kapattırdıktan sonra hepsini ateşe verilip diri diri yakılmasını emreder. Bunu duyan vezir Ali Paşa

İslam tarihi

Aziz ve Celil Allah’ın İsmi Azam Duası

İslam tarihi

İSLAM BİLGİNLERİNİN BİLİMSEL BULUŞLARI

Timur tarihi

Timur’un 3 yıllık İran seferi sırasında neler yaşandı?

İslam tarihi

Hz Züleyha’nın Hz Yusuf’a Aşkı. Hz Züleyha iman edip Hz Yusuf’la evlendiğinde Hz Yusuf’tan ayrı yaşayarak Allah’a ibadet için inzivaya çekilmiş, kendini Allah’a vermişti. Hz Yusuf onu sabah yatağa çağırdığında akşama, akşam çağırdığında sabaha erteliyor ve şöyle diyordu:

İslam tarihi

İsa (a.s) İblis’e ”İnsanlardan en çok kimi seversin ve en kızdığın kimdir?” diye sormuş;

İslam tarihi

Cennete girecek en son peygamber

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed, Otranto’yu aldığında Papa hangi ülkeye kaçmaya çalıştı?

Moğol tarihi

Cengiz Han ve Moğollar Türk müdür?

İslam tarihi

Hasan el-Basri der ki; İblis şöyle der: ”Ümmeti Muhammed’i günah işlemeleri için ayattım, fakat onlar

Osmanlı tarihi

Sabetaycılık nedir? Yıl 1626 Sabetay Sevi dindar bir tüccar ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ancak Sabetay zamanla bu dindarlığını daha da ileri götürüp önce Yahudi mistisizmi, sonra da Kabala ilgilenmeye başlar. Burada

Dini Hikayeler

Cüneyd-i Bağdadi ve ”Allah rızasının önemi” kıssası

İslam tarihi

Uyurken meleklerin korumasında olmak için okunacak sure

Dini Hikayeler

Ömer ibni Abdülaziz – Adaletli Halifenin Tavrı

Osmanlı tarihi

Saint Helen Adası’nda sürgünde olan Napolyon Bonaparte’a ”Fatih Sultan Mehmet mi büyük, yoksa siz mi daha büyüksünüz?” sorusunu sorarlar. Fransız hükümdarın yanıtı şöyle olur:

Dini Hikayeler İslam tarihi

Nemrud, ona karşı gelen Hz İbrahim peygamberin ateşte yakılması emrini vermiş. Bu sırada göklere kadar varan ateşe doğru bir karınca ağzında küçücük bir damla su ile telaşla gidiyormuş. Başka bir karınca onun bu telaşını görüp sormuş:

İslam tarihi

Hz İsa’nın cehennem hakkındaki sözü

x