Hz Süleyman'ın yanına gelince ''Senin tahtın böyle midir?'' diye soruldu. Belkıs şöyle bir göz gezdirdi. Tanır gibi oldu; ama kendi tahtı olduğuna pek ihtimal vermedi. Kendi kendine ''Yedi odanın en kuytu yerinde olan ve muhafızlar tarafından sıkıca korunan tahtımı ele geçirmiş olamazlar?'' diye düşünerek o mu, - Dtarihi
İslam tarihiHz Süleyman'ın yanına gelince ''Senin tahtın böyle midir?'' diye...

Hz Süleyman’ın yanına gelince ”Senin tahtın böyle midir?” diye soruldu. Belkıs şöyle bir göz gezdirdi. Tanır gibi oldu; ama kendi tahtı olduğuna pek ihtimal vermedi. Kendi kendine ”Yedi odanın en kuytu yerinde olan ve muhafızlar tarafından sıkıca korunan tahtımı ele geçirmiş olamazlar?” diye düşünerek o mu,

-

Süleyman’ın yanına gelince ”Senin tahtın böyle midir?” diye soruldu. Belkıs şöyle bir göz gezdirdi. Tanır gibi oldu; ama kendi tahtı olduğuna pek ihtimal vermedi. Kendi kendine ”Yedi odanın en kuytu yerinde olan ve muhafızlar tarafından sıkıca korunan tahtımı ele geçirmiş olamazlar?” diye düşünerek o mu, değil mi olduğunu kestiremediği için ”Sanki bu, o gibi” dedi. Bunun üzerine Süleyman,

”Biz hak ve hakikatin bilgisine Kraliçeden çok daha önce nail olmuş ve özümüzü Allah’a teslim etmiştik” dedi. (Neml 42)

Belkıs’ın kendine yazık etmesi iki türlü yorumlanmıştır: Birinci yoruma göre, bunun sebebi, Hz Süleyman’ın kendisini boğacağını düşünerek onun günahını almasıdır. İkinci yorum ise güneşe tapmakla kendine yazık etmesidir.

”Nihayet Süleyman, onu, geçmişte Allah’tan başka tanrılık yakıştırdığı şeylerden uzaklaştırdı; önceden o kafir bir halka mensup idi.” (Neml 43)

Bütün bu olaylardan sonra Hz Süleyman onunla evlendi.

Süleyman ve Belkıs, bir süre sohbet edip birbirine bazı sorular sordular. Sonra Süleyman onunla zifafa girdi. Bir oğulları oldu ve adını Davud koydular. Bu çocukları, Hz Süleyman hayatta iken öldü. Ardından Süleyman ve bir ay kadar sonra Belkıs öldü.

Bir başka rivayete göre Hz Süleyman, Belkıs’a Suriye civarında bir köy verdi ve Belkıs ölünceye kadar o köyün ürünü ile geçindi.

Bir diğer rivayete göre ise Hz Süleyman Belkıs’la zifafa girdikten sonra onu ordusuyla birlikte serbest bıraktı ve böylece Belkıs kendi ülkesine döndü. Hz Süleyman, ayda bir Kudüs’ten Yemen’e onu ziyarete giderdi.

Abdukadir Geylani – Kuran ve Hadislerden Öğütler – Sayfa 45-46

İslam tarihi

Kalbe altı çeşit düşünce gelir:

1- Nefs kaynaklı düşünce 2- Şeytan kaynaklı düşünce 3- Ruh kaynaklı düşünce 4- Melek kaynaklı düşünce 5- Akıl kaynaklı düşünce...
İslam tarihi

Allah (c.c) katında en sevimli ses

Resulullah (sav) buyururlar: ''Tövbe edeyim diyip tövbeyi geciktirenler helak oldular.'' İbn-i Abbas ''Fakat insan fenalığını önüne sürmek ister.'' (el-Kıyame,5) ayetinin...
Türk tarihi

İbni Sina’ya hocası neden hocalık yapamayacağını anlayıp ders vermekten vazgeçti? İbni Sina nasıl öldü?

Kültür seviyesi yüksek ve tahsilli bir ailenin üyesi olduğu anlaşılan ve annesinin özel ilgisiyle eğitilen İbni Sina, bilim hayatına, Buhara'da...
Osmanlı tarihi

Osmanlı’da Lale Devri nasıldı? – İsyanın lideri Arnavut asıllı bir yeniçeri olan Patrona Halil aynı zamanda Beyazıt Hamamı’nda tellaklık yapıyordu. Asilerin isteği üzerine Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idam

Osmanlı devletinde zihniyetlerin değiştiği Lale Devri; ilerleme, gelişme, tarihe tutunma mücadeleleri için Batı'nın model alınması bakımından kapıların aralandığı bir dönemdir....
İslam tarihi

Musa Peygamber gezilerinden birinde yoldan bir ihtiyara rastlar. İhtiyar o derece yaşlanmıştır ki artık beli kamburlaşmıştır. İlk bakışta daha beline taktığı kuşaktan ateşperest olduğu anlaşılıyordu. Zaten adam…

Musa Peygamber gezilerinden birinde yoldan bir ihtiyara rastlar. İhtiyar o derece yaşlanmıştır ki artık beli kamburlaşmıştır. İlk bakışta daha beline...
İslam tarihi

Hz Musa, yolda bir çobanla karşılaştı. Çoban, ”Ey Allah’ım neredesin” diyordu. ”Senin kulun olayım, elbiseni yıkayayım, çarığını dikeyim, elini ayağını öpeyim.” diyordu. Musa: ”Kime söylüyorsun bu sözleri?” diye sordu.

Hz Musa, yolda bir çobanla karşılaştı. Çoban, ''Ey Allah'ım neredesin'' diyordu. ''Senin kulun olayım, elbiseni yıkayayım, çarığını dikeyim, elini ayağını...
İslam tarihi

Sadi Şirazi – İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet’te, fakat dindar adam Cehennem’de. Merakını mucip olarak akıllı bir adama sormuş ve demiş ki:

İyi insanlardan biri, bir din adamıyla bir padişahı rüyasında görmüş. Bakmış ki padişah Cennet'te, fakat dindar adam Cehennem'de. Merakını mucip...
Dünya tarihi

Yahudiler tahrif edilmiş Tevrat’taki bu beyin yakan iddialara inanıyor…

Kuran'da yahudilerin bazı peygamberlere inanıp bazılarına inanmadıkları belirtilmektedir. Yahudilere göre Malaki son peygamberdir, bu sebeple Yahya, İsa, Muhammed'in peygamberliklerini kabul...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) buyuruyor: 7 tür İblis vardır ve görevleri şunlardır:

Hz Aişe'nin şöyle söylediği nakledilmiştir: Sahabeden bir grup, bir akşam Allah Rasülü'nün yanına gelmek üzere toplandılar. Onlar arasında Ebu Bekir,...
Türk tarihi

Ca’ber Kalesi’nin yakınlarındaki türbede yatan Süleyman Şah kimdir? – 20 Ekim 1921’de TBMM hükümetiyle Fransa hükümeti arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi’nin dokuzuncu maddesi gereğince…

20 Ekim 1921'de TBMM hükümetiyle Fransa hükümeti arasında imzalanan Ankara İtilafnamesi'nin dokuzuncu maddesi gereğince Ca'ber Kalesi ve kuzeybatı eteklerindeki ''Türk...
İslam tarihi

Lokman Hekim, oğluna şöyle demiştir:

Lokman Hekim, oğluna şöyle demiştir: ''Yemekte ve uykuda ölçüyü kaçırma! Zira bunları çok yapanlar kıyamet günü salih amelleri açısından iflas...
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in sırtında şirpençe adında bir çıban çıkmıştı. İstirahat etmesi gerekirken o at üstünde Edirne’ye gitmiş ve bu da hastalığına hiç iyi gelmemişti. Hastalığı boyunca…

Yavuz Sultan Selim'in sırtında şirpençe adında bir çıban çıkmıştı. İstirahat etmesi gerekirken o at üstünde Edirne'ye gitmiş ve bu da...
İslam tarihi

Hz Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum:

Abdullah bin Amr Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Nuh ölüm döşeğindeyken iki oğlunu yanına çağırarak onlara şöyle dedi:  Size...
İslam tarihi

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh’un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar meydana gelmişti. Bunun sebebi de; Buhari’nin

O iyi nesiller geçip gittikten sonra, Hz Nuh'un zamanındaki insanların puta tapan kimseler haline gelmelerine ortam sağlayan bir takım olaylar...
İslam tarihi

Hz Musa’ nın cevap veremediği soru – Allah Teala Hz Musa’ya şöyle der: ”Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?” Hz Musa:

Rivayete göre Allah Teala Hz Musa'ya şöyle der: ''Ey Musa, benim için yaptığın bir amelin var mı?'' Hz Musa: ''Ya...
İslam tarihi

Küçük günahlar

Küçük günahlar sayıya gelmeyecek kadar çok olup ''net olarak şunlardan ibarettir'' deme imkanımız yoktur. Bununla birlikte dini delillerle ve basiret...
Osmanlı tarihi

12 yaşında Hükümdar olan Fatih Sultan Mehmet’in tahta oturduğunu duyan Avrupa 100.000 bin kişilik bir ordu toplamıştı. Bunun üzerine genç padişah…

Sultan II. Murat Han,  İstanbul 'u birkaç kez kuşatmasına rağmen fetih ona bir türlü nasip olmamıştı.  Hacı  Bayram Veli: ''İstanbul'un...
İslam tarihi

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler:

Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar....
İslam tarihi

Hz Ömer’in zamanında, cönk çalan yaşlı ve zengin bir çalgıcı vardı. Bülbülü bile kendinden geçiren güzel bir sesi vardı. Çalgıcı yaşlanınca,

Hz Ömer'in zamanında, cönk çalan yaşlı ve zengin bir çalgıcı vardı. Bülbülü bile kendinden geçiren güzel bir sesi vardı. Onu...
Dini Hikayeler

Hz Musa’nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa’ya: ”Ya Musa, Allah’ı hakkıyla tanımam için O’na dua et” dedi. Duası kabul edildi. İnsanlardan uzaklaşıp dağdaki vahşi hayvanların arasına karıştı. Bir gün Hz Musa onu aradı ama bulamadı. Elini açıp:

Zehr-ü Riyad isimli kitapta geçtiğine göre, Hz Musa'nın sürekli görüştüğü bir arkadaşı vardı. Bir gün Hz Musa'ya: ''Ya Musa, Allah'ı...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Hz Nuh kaç yıl yaşadı?

Kuran-ı Kerim'in  ifadesinden anlaşıldığına göre Hz Nuh, risaletle görevlendirildiğinden...

Fransa Kralı Güzel Philippe, Tapınak Şövalyeleri’ni neden yaktı?

Haçlı seferleri 1096 yılından 1270 yılına kadar aralıklarla sürmüştür....
x