Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki: ''Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala'nın emirlerini ifa ile meşgul ol. Rızık Allah-u Teala üzerinedir.'' Pazarcı, Hz Süleyman'a dedi ki: - Dtarihi
Dini HikayelerBir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi...

Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki: ”Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala’nın emirlerini ifa ile meşgul ol. Rızık Allah-u Teala üzerinedir.” Pazarcı, Hz Süleyman’a dedi ki:

-

Bir gün pazarcıya Hz Süleyman nasihat etti ve dedi ki:

”Rızık için hiç tasa çekme. Allah-u Teala’nın emirlerini ifa ile meşgul ol. Rızık Allah-u Teala üzerinedir.”

Pazarcı, Hz Süleyman’a dedi ki:

”Ey Allah’ın nebisi! Rızık için talep gerektir. Allah-u Teala kimseye durduğu yerde rızık vermez.”

Hz Süleyman buyurdular ki:

”Hak Teala kullarının rızıklarını verir. Bu hususu tekeffül etmiştir. Sen ister iste, istersen isteme. Vadolunan rızık insana gelir yetişir. O aşağı yukarı seğirtenler, sabırsızlıklarından öyle yapıyorlar. Sabredip yerlerinde otursalar rızıkları gelip onları bulurdu.

Gayretle, çalışmakla rızık temini mümkün olsa nice kimseler ki dünyalara sahip olmaya çalışırken ellerindeki de kendilerinden alınıverir, müflis olurlar. Baykuşu görmez misin ne kadar kanaatli, ne kadar mütevekkil, ne kadar sabırlıdır? Sabaha kadar zikreder, sabah olunca gider başını bir kovuğa sokar. Hiç rızık peşinde koşmaz. Allah-u Teala daima onun rızkını verir.” dedi. Hz Süleyman böyle diyince o tacir kalktı, vardı gitti. Dört bir yana ısmarladı, ”Bana bir baykuş getirin, satın alayım.” dedi. Bir baykuş bulup getirdiler, onu satın aldı. O baykuşu evine getirip bir kutu içine hapsetti. O kutunun ağzını iyice kapatıp bir sandığın içine koydu. Sandığı kitledi. Sandığı da muhkem bir odaya koydu. Odayı da güzelce kitledi. Anahtarı cebine koydu. Kendi kendine: ”Görelim bakalım, baykuşun rızkı nereden gelecek?” dedi, çekip gitti. Bir sene gelmedi. Bir yıl sonra evine geldi, atından indi, vardı hemen baykuşu koyduğu evin kapısını açtı, kutuyu araladı. Gördü ki o baykuş kutu içinde yatıp durmaktadır. O anda tacirin aklı başından gitti ve düştü. Biraz sonra kendine geldi. Kutuyu aldı Süleyman’ın yanına götürdü. Dedi ki:

”Ya Resul! Haşa ki Allah’ın peygamberleri beyhude söz söylesin. O zaman ki huzur-u şerifinizden gittim, vardım, bir baykuş satın aldım, bir kutuya koydum. Kutuyu da bir sandığa koydum ve sandığı kilitledim. Bir odaya kilitleyip gittim. Bir yıl seferde cevelan ettim. Bir yıldan sonra eve geldim. O hücrenin kilidini açıp sandığı çıkardım. Sandığın da kilidini açtım. Bu kutuyu çıkardım. Kapağını açtım. Gördüm ki bu baykuş kutu içinde kuş tüyüne batmış, her tarafı kuş tüyüyle dolmuş; taaccüp ettim. Sübhanellah! Bu kuşlar onun yanına nereden geldi?”

Hz Süleyman ded ki:

 ”Allah-u Teala kadirdir, sadık’ul-va’d’dir. Kullarına nereden gerekse rızkını verir.”

Tacir, kutuyu Hz Süleyman’ın önüne açtı. Hz Süleyman gördü ki baykuş kutunun içinde kuşların tüyleri arasında yatıp durmaktadır. Dedi ki ”Ya baykuş halin nasıldır?” Baykuş dedi ki:

”Halim hoştur. Bana her gün Hak Teala kendi kereminden üç kuş gönderir. Birini yerim. İkisini azat ederim. Hiçbir gün bana verilen kesilmedi, rızkım inkıtaya uğramadı. Daima adetim üzere karnım toktur. Allah-u Teala’ya hamd edip yatmaktayım, emin bir halvet içindeyim.”

Tacir dedi ki:

”Ya bunca zahmetler çekip, nice dağlar ve taşlar aşıp da ne ederiz? Allah-u Teala’ya tevekkül etsek ve bir yerde taat ve ibadetle meşgul olsak.’

Sonra bütün mallarını fakirlere dağıttı. Kendisi de fariğ olup oturdu. Allah-u Teala fütüh-u gaybiyesini günden güne gönderdi.

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

Osmanlı tarihi

Kanuni’nin Fransa Kralı Francois’e yazdığı meşhur bir mektup var. Mektubun ve olayın aslı nedir?

Kanuni'nin Fransa Kralı Francois'e yazdığı meşhur bir mektup var. Mektubun ve olayın aslı nedir? Malumdur ki Sultan Süleyman saltanının hemen...
Osmanlı tarihi

Saint Helen Adası’nda sürgünde olan Napolyon Bonaparte’a ”Fatih Sultan Mehmet mi büyük, yoksa siz mi daha büyüksünüz?” sorusunu sorarlar. Fransız hükümdarın yanıtı şöyle olur:

Saint Helen Adası'nda sürgünde olan Napolyon Bonaparte'a ''Fatih Sultan Mehmet mi büyük, yoksa siz mi daha büyüksünüz?'' sorusunu sorarlar. Fransız...
Moğol tarihi

Moğollar bir müezzine zorla ezan okuturlar ve Müslümanlar saklandıkları yerden çıkarlar ve…

Gene bir şehrin harabesi ortasında Moğollar bir müezzini minareye çıkıp ezan okumaya mecbur ettiler. Müthiş istilacıların gittiğini zanneden Müslümanlar saklandıkları...
İslam tarihi

Allah Teala’nın Hz Musa’ya zenginlik ve fakirlik geldiğinde söylemesi istediği söz

Rivayete göre Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle der: Dünya nimetlerini sana yönelmiş görürsen; ''Bu işlediğim günahın, peşin verilen cezasıdır'' de....
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şey cennet hazinesindendir:

Dört şey cennet hazinesindendir: 1-Sadakayı gizli vermek 2-Musibeti gizlemek 3-Akrabayı ziyaret etmek 4-''Güç ve kuvvet ancak  şanı Yüce Allah'tandır'' demek...
Osmanlı tarihi

4. Murad, eğer kardeşi İbrahim’i öldürtseydi Osmanlı hanedanı sona mı erecekti?

Hanedanı kurtaran bir bakıma Kösem Mahpeyker Sultan olmuştur. İbrahim'i koruyarak başarmıştır bunu. 4. Murad, ölüm döşeğindeyken kardeşi İbrahim'i öldürtmeyi düşünmüş...
Göktürk Tarihi

Çinliler; Bilge Kağan, Tonyukuk, Kültegin’i nasıl anlatmışlardır.

Burada başka bir konuyu da açıklamak gerekir. O da Çinlilerin özellikle onu ''Bilge'' olarak tanımlaması ve bunun için takdir etmesidir....
İslam tarihi

Hz Ömer bir gün Medine sokaklarında dolaşırken elbisesi altında bir şey gizleyen bir genç gördü. Genç, içki şişesini taşıyordu. Hz Ömer gence yaklaşarak ”Elbisenin altında ne var?”

Hz Ömer bir gün Medine sokaklarında dolaşırken elbisesi altında bir şey gizleyen bir genç gördü. Genç, içki şişesini taşıyordu. Hz...
Osmanlı tarihi

6 yaşındaki Yavuz Sultan Selim’in attığı oklar hedefini vuruyordu. Bunu gören babası 2. Bayezid…

Yavuz Sultan Selim henüz beş-altı yaşlarında bir çocuktu. Amasya'daki sarayın bahçesinde ok talimi yapıyordu. Yay boyunu aşıyordu ama o bu...
İslam tarihi

Karun, sarayıyla birlikte nasıl helak oldu? ”Karun, Hz Musa’nın amcasının oğlu idi.”  Katade dedi ki: Tevrat’ı güzel okuduğundan dolayı Karun’a

Abdullah bin Abbas'ın şöyle dediğini nakletmiştir: ''Karun, Hz Musa'nın amcasının oğlu idi.''  Katade dedi ki: Tevrat'ı güzel okuduğundan dolayı Karun'a...
İslam tarihi

Hz Salih’e – karşıdaki bir kayayı işaret ederek-: -‘Ey Salih! Şu karşıdaki şu ve şu özelliklere sahip boylu-postlu,gebe bir deve çıkarırsan (belki sana iman ederiz)!’ şeklinde bir şart koşmuşlardı. Hz Salih de, onlara:

Onlar, Hz Salih'den; kendilerine getirdiği şeyin doğru ve gerçek olduğunu gösteren bir mucize getirmesini istediler. ''Salih dedi: İşte dişi bir...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası olan 2. Murat Han: ”Ne kadar yaramaz bir çocuksun” diye çıkışır. Orada bulunan ve velayet sırrıyla kalp gözü açık olan Akşemseddin Hazretleri, hafifçe gülümseyerek şöyle der:

Fatih Sultan Mehmet, çocukluğunda biraz yaramazlık yapınca, babası olan 2. Murat Han: ''Ne kadar yaramaz bir çocuksun'' diye çıkışır. Orada...
İslam tarihi

Hz Ömer, tanıdığı salihlerden birisine: ”Davranış ve tutumumda hoşlanmadığın bir şey var mı?” diye sordu; o da:

Hz Ömer, tanıdığı salihlerden birisine: ''Davranış ve tutumumda hoşlanmadığın bir şey var mı?'' diye sordu; o da: ''Duyduğuma göre sofranda...
İslam tarihi

Yahudilerin bir kısmı neden Hz Üzeyr’e Allah’ın oğlu dediler?

Meşhur görüşe göre Hz Üzeyr, İsrailoğulları nebilerinden bir nebidir. İsrailoğulları içerisinde Tevrat'ı ezberleyen kalmadığında Yüce Allah ona ilham etmiş o...
Göktürk Tarihi

Bilge Tonyukuk ile Bilge Kağan arasında geçen tartışma

Türklerin kentlere yerleşmekten kaçınması biraz da nüfusa ve askeri gerekçelere dayanmıyor mu? Evet, sebepleri vardır. Mesala Bilge Tonyukuk 723 yılında...
Osmanlı tarihi

İngiliz casusu Lawrence’ın, yardımcıları Nuri Said, Faysal ve Şerif Hüseyin ile birlikte Şam’da Türkleri katlettikten sonra; ”Evet, onları isyana ben kışkırtmıştım. Ama

Arapları aldatarak Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtıp isyana sevk eden İngiliz casusu Lawrence'ın, yardımcıları Nuri Said, Faysal ve Şerif Hüseyin ile...
Osmanlı tarihi

Dursun Fakih de: ‘‘ Han’ım! Bunlar için Selçuklu sultanından izin almak gerekir.” dedi. Bunun üzerine de Osman Gazi:

1288 yılında Karacahisar alınmasına rağmen halkın şehri terk etmesinden dolayı şehir bir süre gelişemedi. Fakat daha sonraki yıllarda çevre kasabalardan...
Türk tarihi

Türk adının ortaya çıkışı ve yaygınlaşması nasıl olmuştur?

Evvela şunu söylemek lazım; tarihte bilinen ilk Türk Devleti'nin temellerinin M.Ö. 2255'lerde atıldığını söylemek mümkün. M.Ö. 315'lerden itibaren Hun adını...
Dini Hikayeler

Bir gün Hz Yakub namaz kılardı. Hz Yusuf da kundağıyla yanıbaşında yatmakta idi. Namazda iken Hz Yusuf’a göz ucuyla baktı. Bunun üzerine derhal Hak Teala’dan nida geldi ve dedi ki:

Bir gün Hz Yakub namaz kılardı. Hz Yusuf da kundağıyla yanıbaşında yatmakta idi. Namazda iken Hz Yusuf'a göz ucuyla baktı....
İslam tarihi

Çavuşkuşu, Hz Süleyman’a dönerek Belkıs’ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, Belkıs’ın 7 odada gizli tahtını kim erken getirebilir dedi?

Çavuşkuşu, Hz Süleyman'a dönerek Belkıs'ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, ''Efendiler! dedi, 'Kraliçe...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x