Hz Süleyman Rabbine özünü bağlayınca Belkıs'ı ona boyun eğdirmiştir. Belkıs ki emrinde on iki komutan vardı, onların her birinin emrinde yüz bin asker bulunuyordu. Hz Süleyman'ın ordusunda - Dtarihi
İslam tarihiHz Süleyman Rabbine özünü bağlayınca Belkıs'ı ona boyun eğdirmiştir....

Hz Süleyman Rabbine özünü bağlayınca Belkıs’ı ona boyun eğdirmiştir. Belkıs ki emrinde on iki komutan vardı, onların her birinin emrinde yüz bin asker bulunuyordu. Hz Süleyman’ın ordusunda

-

Süleyman- Belkıs kıssasını bu şekilde ayrıntılı olarak anlattım; çünkü düşünenler için bu kıssadan alınacak dersler olup bu çerçevede başlıca şu tespitlerde bulunulabilir:

Geçmiş kavimlerin görüp geçirdikleri olumlu veya olumsuz her türlü olaydan ders çıkartılır.

Bu kıssada Allah’ın geçmiş ümmetler üzerinde nasıl etkili bir kudrete sahip olduğu görülmektedir.

Allah, özünü Allah’a bağlayanlara sonsuz lütuflarda bulunurken kendisine isyan edenleri hor ve hakir kılarak onlara boyun eğdirmekte ve insanların sevk ve idaresini sevdiği kulların eline vermektedir.

Hz Süleyman Rabbine özünü bağlayınca Belkıs’ı ona boyun eğdirmiştir. Belkıs ki emrinde on iki komutan vardı, onların her birinin emrinde yüz bin asker bulunuyordu. Hz Süleyman’ın ordusunda ise iki yüz bini insanlardan, iki yüz bini ise cinlerden olmak üzere dört yüz bin asker bulunuyordu. İki ordu arasında tartışılmaz bir nicelik farkı olmasına rağmen Hz Süleyman Allah’ın yoluna baş koyduğu için hükümran olmuş;’ Belkıs ise küfür ve isyandan ötürü  Hz Süleyman’ın hükmüne ram olmuştur.

İslam üstündür ve hiçbir şey onun üstünde değildir.

”Hem Allah kafirlere müminleri ortadan kaldırma fırsatı vermeyecektir.” (Nisa 141)

Ey tevfik-i ilahiye eren kul! Sen de layıkıyla iman edersen dünyada düşmanlarından; ahirette ise kor gibi yanan ateşten güvende olursun. Ateş senin Rabbinin emrine boyun eğerek senin uşağın olur, saygı ile sana ram olur ve rehberlik eder. Der ki sana: ”Ey mümin! Geç git; nurun ateşimde kor bırakmadı.”

Abdulkadir Geylani – Kuran ve Hadislerden Öğütler – Sayfa 53

 

Osmanlı tarihi

Öküz Mehmet Paşa’nın çadırında çok sayıda insanın olduğu bir zamanda bir öküzün içeri bakıp böğürdüğü görülmüş. Orada bulunanlar bu tablo karşısında gülünce Paşa, şöyle demiş:

Osmanlı tarihinin en renkli simalarından biri de Mehmet Paşa'dır. Onu çekemeyenler tarafından ''Öküz'' lakabı yaygınlaştırılmıştır. Günün birinde Öküz Mehmet Paşa'nın...
Moğol tarihi

Cebe Noyan, Cengizhan’ın düşmanı iken nasıl Cengizhan’ın komutanı oldu? Moğollardan herhangi biriyle boğuşmak istediğini ifade ederek bir at talep etti. Timuçin arzusunu yerine getirerek Cebe’ye…

Cebe Noyan, ilk sahneye çıktığı zaman, hasım kabileye mensup genç bir adamdı. Bir harpten sonra takip edile edile, nihayet etrafını...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Müslüman ve Münafığı ayırt eden 9 özellik nedir?

Fahri Kainat Efendimiz'e ''Mü'min ve Münafık kimdir?'' diye sorulduğunda buyurmuştur ki: ''Mü'minin gözü namazda ve oruçtadır, Münafığın derdi ise -tıpkı-...
Moğol tarihi

Cengiz Han daha sonra, şehrin en zengin 280 adamını camiye çağırdı.

Daha sonra, şehrin en zengin 280 adamını camiye çağırdı. Cengiz Han’ın şehir duvarlarının arasında çok az tecrübesi olmasına rağmen insan...
İslam tarihi

Halid bin Velid Hz’leri Rum komutanı Corc’u nasıl Müslüman etti? Halid bin Velid Hz.’leri nasıl vefat etti?

Kazanılan savaşların başarısının kendisine ait olmadığını, zaferlerin Allah'ın izni ve Peygamber'in vesilesiyle elde edildiğini sık sık vurgulamıştır. Hz. Halid gönderildiği...
İslam tarihi

İmam Gazali – Şu üç şeyden kurtulmadan şu üç iddiada bulunan kimse yalancıdır:

Şu üç şeyden kurtulmadan şu üç iddiada bulunan kimse yalancıdır: 1- Dünyayı sevdiği halde, Allah'ı zikretmekten lezzet aldığını söyleyen, 2-...
Timur tarihi

Timur nasıl topal kaldı? – Nüanslara girmeden söylersek, Timur’un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun

Nüanslara girmeden söylersek, Timur'un aksaklığı ile ilgili iki temel rivayet var. Bunların ilki onun gençliğinde koyun çalarken kolundan ve dizinden...
Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman’ın Yahya Efendi’ye sorduğu ‘Bir devlet nasıl çöker?’ sorusunun cevabı: – Güzel bir hatla yazılmış mektubu okuyan Yahya Efendi’nin cevabı bir bakıma çok kısa bir bakıma içinden çıkılmaz bir hal alır:

Türk Asrı'nın Sultanı Kanuni Sultan Süleyman, zirveye çıkarmış olduğu Muhteşem Osmanlı'nın akıbetini hayal eder, günün birinde Osmanoğulları da inişe geçer,...
Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü?

1543'teki Nice seferinden sonra Barbaros Hayreddin Paşa bir daha sefere çıkmadı. Tersanelere çeki düzen vermekle uğraştı. Hastalandıktan kısa bir süre...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ”Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur”

''Kimde şu haslet bulunursa imanın tadını almış olur: 1- Allah ve Rasulu kendisine başkalarından daha sevgili olmak, 2- Bir kimseyi...
İslam tarihi

İsrailoğullarının birçoğunu katledip esir eden Buhtunnasr ile Ermiya peygamber arasında geçen konuşma – ‘Sen şu kavmi başlarına gelecek musibetleri uyarıyor muydun?’ diye sordu. Ermiya peygamber:

''Buhtunnasr, (İsrailoğulları'na) yapacağını yapınca, ona: - 'İsrailoğulları'nın bir adamı vardı. Onları, başlarına gelecek musibetler hususunda uyarıyor, seni onlara niteliyor ve...
Türk tarihi

İlk Müslüman olan Türk Hükümdarı kimdir?

Abdülkerim Satuk Buğra Han'ın ruhu, Hz Muhammed (sav)'in Miraç'a çıktığında diğer peygamberlerin ruhuyla aynı kafilede yer almıştır. Aralarında şu konuşma...
Osmanlı tarihi

Ertuğrul Gazi nasıl vefat etti? Ertuğrul Gazi’nin vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Bazısı Süleymanşah'ın üç oğluna uydular ki biri Sunkur Tegin'dir. Biri dahi Erdungrıl'dır. Biri Gündoğdu'dur. Fırat suyunun başından bu üç kardeş...
Mısır tarihi

Eski Mısırlılar Güneşin iki kere battığı yerden doğduğuna neden inanıyordu?

Tarihin babası olarak anılan ünlü tarihçi Heredot, Mısır'a yaptığı bir gezi sırasında bir rahipten duyduklarını kitabında şöyle anlatır: Bir Mısırlı...
Osmanlı tarihi

Varna Savaşı’ndan sonra düşman kafir askerlerinin ölülerinin pek genç olmasından dolayı 2. Murad şöyle demiştir:

Varna Savaşı'ndan sonra (1444) İkinci Murad muharebe meydanını gezmeye çıktı. Haçlı ordusunun harp meydanına terk ettiği ölü ve yaralıların hepsinin...
Osmanlı tarihi

Rüyasında Hz Muhammed (sav)’i gören Genç Osman’a Hz Muhammed (sav) ne yaptı?

Genç Osman, yoğun bir şekilde gece-gündüz çalışıyor, yapacağı işleri planlıyordu. O günlerde bir rüyâ gördü Genç Osman. Korkunç bir rüyâ....
Haberler

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü de kabirden kalkarken çektirilir:

Namazı savsaklayan kişiyi de Allah Teala şu on beş cezaya çarptırır. Bunlardan beşi dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde diğer üçü...
İslam tarihi

Hz İsa’nın yerini Yahudilere ispiyonlayan hangi Havariydi?

İbn Ebi Hatim dedi ki: ''Yüce Allah, Hz İsa'yı göğe yükseltmeyi dilediğinde Hz İsa havarilerden on iki kişinin bulunduğu evde...
İslam tarihi

Lokman Hekim’in oğluna nasihatları

Lokman Hekim, tabiplerin pîridir. Hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasîhatler meşhurdur. Kurân-ı Kerîm’de meâlen; ”Bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek şöyle...
İslam tarihi

Bir gün Resül-i Ekrem (sav) buyurdular ki: Ümmetim bana rüyamda gösterildi. Önümde birer birer geçerlerken onları seyrettim. Kiminin gömleği dizinde, kiminin de dizinden aşağı, kiminin de dizinden yukarı idi. Bazısının da gömleği göğsüne çıkmıştı. Fakat Ömer’i öyle bir gömlek ile gördüm ki, onunkisi yerde sürünüyordu. Ashab:

Bir gün Resül-i Ekrem (sav) buyurdular ki: Ümmetim bana rüyamda gösterildi. Önümde birer birer geçerlerken onları seyrettim. Kiminin gömleği dizinde,...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x