Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki: - Dtarihi
İslam tarihiHz Davud'un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere,...

Hz Davud’un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki:

-

Hz Davud’un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki:

”Hepiniz karşıma gelin!” Bunun üzerine iki yüz bini insan, iki yüz bini cin olanlar toplandılar. Bunlar gökyüzünde meleklerin sesini duyacak kadar göğe yükseltildiler. Sonra da ayakları denizlere değecek kadar aşağıya indirildiler. Bu esnada şöyle bir ses işittiler:

”Eğer bu dostunuzun kalbinde zerre kadar kibir olsaydı onu yükselttiğimden daha fazla aşağı indirirdim.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Mutlaka Okumalısınız