Hz Süleyman'ın nefs hakkında sözü - Dtarihi
İslam tarihiHz Süleyman'ın nefs hakkında sözü

Hz Süleyman’ın nefs hakkında sözü

-

Hz Davud’un oğlu Hz Süleyman şöyle demiştir:

   

”Nefsini dizginleyen kimse tek başına bir şehir fetheden kişiden daha yiğittir.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Kıyamet günü insanlar Hz Adem, Hz Nuh, Hz İbrahim, Hz Musa, Hz İsa’ya şefaat için gidecekler. Bu büyük peygamberler onları neden geri çevirecek? Ebu...

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Peygamber (sav) ile birlikte bir davetteydik. Yemekte pek hoşlandığı kızartılmış bir koyun budu vardı. Ondan bir kez...

Osmanlı’da tecavüzcülere verilen ibretlik ceza

Tecavüz suçuna idam cezası Genç tarihçilerimizden Doç. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Osmanlı dönemi Balıkesir mahkeme kayıtlarında bulduğu belgelere göre tecavüzcülerin...

Timur’un askeri dehası – Timur 194 tane Fil’i nasıl ele geçirdi?

''Zafer! Efendimiz zafer kazandı!'' Bu atlının arkasından daha başka atlı Tatarlar da gelmişti. Bunlar daha kesin, detaylı aynı zamanda da...

Hz Muhammed (sav) – Cennette şehitlerden üstün kimlerdir? – Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle...

Ebu Zerr el-Ğıfari’den rivayet edildiğine göre, Ebu Bekir es-Sıddık Peygamber Efendimiz’e: ”Ey Allah’ın Resülü, müşriklerle savaşın dışında bir cihad...

Bir Yahudi, Resül-i Ekrem (sav)’in huzuruna gelerek dedi ki: -Ey Allah’ın Resülü! Gökten sana hangi melek gelir? Peygamber aleyhisselam: -Cebrail gelir,...

-(Habibim) de ki: Kim Cebrail'e düşman olursa, (kahrından gebersin). Çünkü kendinden evvelki (kitab)ları tasdik edici (ve doğrultucu) ve mü'minler...

Fetihlerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermek için ziyarete gelen elçileri birbiri ardından huzuruna çağırdı. Üç oğluna şu nasihatte bulundu:

Fetihlerin ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermek için ziyarete gelen elçileri birbiri ardından huzuruna çağırdı. Üç oğluna şu...

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav) – Cehennemliklerin özellikleri nelerdir?

Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet edilir: ''Cehennemlikler; bütün kötü huylu,...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor