Anlatıldığına göre bir gün Hz Zekeriyya'nın oğlu Hz Yahya İblis ile karşılaşır. İblis'in elindeki yularları fark eder ve ona bunların ne olduğunu sorar. İblis: - Dtarihi
İslam tarihiAnlatıldığına göre bir gün Hz Zekeriyya'nın oğlu Hz Yahya...

Anlatıldığına göre bir gün Hz Zekeriyya’nın oğlu Hz Yahya İblis ile karşılaşır. İblis’in elindeki yularları fark eder ve ona bunların ne olduğunu sorar. İblis:

-

Anlatıldığına göre bir gün Hz Zekeriyya’nın oğlu Hz Yahya İblis ile karşılaşır. İblis’in elindeki yularları fark eder ve ona bunların ne olduğunu sorar. İblis:

”Bunlar insanları avladığım nefsi arzulardır” der. Hz Yahya:

”İçinde benim için bir şey var mı?” diye sorar. İblis:

”Hayır, fakat bir gece karnını fazlaca doyurdun, bu sayede namazın sana ağır gelmesini sağladık.” Bunun üzerine Hz Yahya:

”Bundan böyle doyasıya yemem” der. Bu söze karşılık İblis de:

”Bundan böyle kimseye nasihat vermem” der.

Bu olay ömrü boyunca sadece bir gece karnını doyuran hakkındadır. Peki ya, ömründe bir gece aç kalmamış, buna rağmen kendini ibadet heveslisi sanan kişinin hali nice olur?

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Besmele ayeti’nin indiği ilk peygamber

Hz Ali'nin şöyle dediği nakledilmiştir: Besmele indirilince Allah Rasülü şöyle buyurmuştu: ''Bu ayet, ilk olarak Adem'e inmişti. O zaman Adem, 'Soyumdan...

Hz İsa’nın Firdevs Cenneti ve Cehennem hakkındaki sözü

Vehb bin Verd şöyle der: Hz İsa  şöyle derdi: Firdevs cennetini sevmek ve cehennemden korkmak insana belalara karşı sabrı öğretiyor,...

İsrailoğulları büyük bir kıtlık içindeyken abid kullardan biri bir kum yığınına rastlar. İçinden: ”Bu kum yığını un olsaydı İsrailoğullarının karnını doyururdum” diye geçirir....

İsrailoğulları büyük bir kıtlık içindeyken abid kullardan biri bir kum yığınına rastlar. İçinden: ''Bu kum yığını un olsaydı İsrailoğullarının karnını...

Türkler, Zülkarneyn’e; (Ye’cuc ve Me’cu’u kasdederek) bu iki kabilenin, kendilerine haksızlık ettiklerini, beldelerinde bozgunculuk yaptıklarını ve yollarını kestiklerini söylediler. Sonra da Zülkarneyn’e;

Yüce Allah konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: ''O yine bir yol tuttu. Sonunda,iki set arasındaki bir yere ulaşınca, onların önünde...

Hz Muhammed ”Allah’ın kulları üzerindeki hakkı, kulların da Allah üzerindeki hakkı”

Muaz ibnu Cebel şöyle dedi: Bir yolculukta Allah Rasulu'nun bindiği ve Ufeyr denilen bir merkebin terkisinde idim. Allah Rasulu bana: ''Ey...

Hz Musa denizi aşınca adamları ona: -‘Bizler Firavun’un boğulmamış olmasından korkuyoruz ve onun helak olduğundan tam emin değiliz!’ dediler. Bunun üzerine Hz...

Nihayet Hz Musa'ya kavmiyle yani İsrailoğulları'yla birlikte Mısır'dan çıkması emredildi. Hz Musa da, kavmini alıp geceleyin yola çıktı. Firavun...

Mutlaka Okumalısınız

Güyük Han’ın Papa’ya kendisine itaat etmesini bildiren mektup

1246 yılında yapılan büyük kurultayda Güyük, kurultaya katılmayan Batu'nun...

Mekke’liler putlara tapmaya nasıl başladılar?

Huzaalılar, Kabe'nin yönetimini üç yıl veya beş yüz yıl...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor