Şam hükümdarı Hz Yahya’yı kafasını kesip neden Şehit etti? | Dtarihi
İslam tarihiŞam hükümdarı Hz Yahya'yı kafasını kesip neden Şehit etti?

Şam hükümdarı Hz Yahya’yı kafasını kesip neden Şehit etti?

-

(Alimler,) Hz Yahya’nın öldürülüşü hakkında çeşitli sebepler zikretmişlerdir.

1.Bunların en meşhurlarından birisi şudur: ‘‘O zamanda Dımeşk/Şam’daki hükümdarlardan birisi, mahremlerinden biriyle veya kendisiyle evlenilmesi helal olmayan bir kadınla evlenmek istiyordu. Hz Yahya ise onu bundan yasakladı. Bunun üzerine o kadının içinde, Hz Yahya’ya bir düşmanlık belirdi. Kadın ile hükümdar arasında hükümdarın istediği (evlenme durumu) olunca, kadın, hükümdardan Hz Yahya’nın kanını kendisine armağan olarak sunmasını istedi. Hükümdar da onun bu isteğini kabul etti. Bunun üzerine kadın, Hz Yahya’yı öldürecek kişiyi gönderdi. O da (Hz Yahya’yı öldürüp) kafasını ve kanını bir tasın içerisinde kadına getirdi. Anlatıldığına göre o kadın, aniden o anda ölüverdi.”

2. Rivayete göre o hükümdarın hanımı, Hz Yahya’yı sevdi ve (yakınlık göstermek için) ona adam gönderdi. Hz Yahya da onun teklifini kabul etmedi. Kadın Hz Yahya’dan ümidini kesince, hükümdardan onun kanını kendisine hibe etmesini istedi. Fakat hükümdar, hanımının bu isteğini kabul etmedi. Sonra kadının bu isteğine icabet edip Hz Yahya’yı öldürecek birini gönderdi. Adam da (Hz Yahya’yı öldürüp) başını ve kanını bir tas içerisinde kadına sundu.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

İmâm Muhammed Bâkır ”Şu Beş Kişiyle Arkadaş Olma”

İmâm Muhammed Bâkır rahimehullâh şöyle buyurdu: Babam İmam Zeynelâbidîn Hazretleri...

Kıyamette ölümün boğazlanması

Cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme girdiklerinde ölüp getirilip...
x