Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi. Hz Yunus ona kulak vererek şöyle dediğini işitti: - Dtarihi
Dini HikayelerHz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi. Hz Yunus ona kulak vererek şöyle dediğini işitti:

-

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail’den sordu:

   

-Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster?

Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi. Hz Yunus ona kulak vererek şöyle dediğini işitti:

-Ya Rab! Onların ikisiyle beni istediğin kadar lezzetlendirdin. Yine senin istediğin kadar benden onları aldın. Senin hakkındaki emelimi bende bıraktın. Ey ihsan eden, kavuşturan!..

   

İmam Gazli – İhya-u Ulumi’d-Din

Son İçerikler

Kanuni Sultan Süleyman halktan fazla vergi toplayan Hüsrev Paşa’yı nasıl görevden aldı?

Mısır'ın fethinden sonra bu eyaletin Osmanlı hazinesine ilk vergisini sekiz yük altın olarak Hadım Süleyman Paşa yollamıştı. Hadım Süleyman...

İstanbul’un fethi açık unutulan bir kapıdan mı olmuştur?

Hammer'den Stefan Zweig'e kadar birçok batılı tarihçi ve edebiyatçı İstanbul'un son safhasını şu şekilde anlatırlar: Surların arasında dolaşan bir kaç...

Hz İsa’nın cehennem hakkındaki sözü

Hz İsa şöyle der: ''Nice sağlam bedenler, nice parlak yüzler ve nice güzel konuşan diller yarın cehennem katları arasında feryat...

Selahattin Eyyubi’nin son nefesini vermeden son sözleri ve emri şu oldu:

57 yaşındaki Sultan'ın son nefesini vermeden son sözleri ve emri şu oldu: ''Kapımın önündeki devlet bayrağını kaldırıp onun yerine aynı...

Osmanlı’nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey…

Çelebi Mehmed, şehzadelerle taht mücadelesi devam ederken Karamanoğlu Mehmet Bey ile ittifak etmişti. Karamanoğlu Mehmet Bey, Çelebi Mehmed'in Rumeli'de...

Halid bin Velid Hz.’leri Müslüman olduktan sonra Uzza putunu yıkmak için gittiğinde…

Müslüman olduktan sonra, Uzza putunu yıkmak için gittiğinde, Uzza'ya şiirle şöyle seslendiği bildirilmektedir: ''Ey Uzza bu geliş seni ta'zim için...

Mutlaka Okumalısınız

Kahinler cinlerden nasıl haber alıyorlardı?

Arap kahinlerine göre; cinlerden olan şeytanlar, semadan haber çalarak...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor