Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın yanına gömünüz.” diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim’in haziresininin (mezarlık) yakınına getirildiği sırada Cebrail (a.s) gelerek şunları söyledi: - Dtarihi
İslam tarihiHz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın...

Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın yanına gömünüz.” diye vasiyet etti. Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim’in haziresininin (mezarlık) yakınına getirildiği sırada Cebrail (a.s) gelerek şunları söyledi:

-

Hz Yusuf bu dünyadan göç edeceği sırada ”Beni atalarımın yanına gömünüz.” diye vasiyet etti.

Cenazesi Hz Yakub ve Hz İbrahim’in haziresininin (mezarlık) yakınına getirildiği sırada Cebrail (a.s) gelerek şunları söyledi:

”Burası onun yeri değildir; zira hüküm sürdüğü memleketin hesabını kıyamet günü vermeye mecburdur.”

Yusuf (a.s)’ın durumu böyle olursa, ötekilerin halini ve ne cevap vereceklerini sen düşün!..

Nizamülmük – Siyasetname

Nihayet vadesi dolup ölüm döşeğine yattığında Hz Yusuf, kardeşlerine cesedini, Mısır’dan çıktıkları zaman beraberlerinde alıp götürmelerini ve atalarının yanına gömmelerini vasiyet etti.

Derken Hz Yusuf vefat etti. Kardeşleri cesedini (Mısır’da) bir tabuta koydular. Nihayet Hz Musa, (Hz Yusuf’un) cesedini alıp atalarının yanına gömdü.

Rivayete göre Hz Yusuf, 110 yaşındayken vefat etmiştir.

*Bu, onların (yani Ehl-i kitabın) naklettiğidir. Ben de bunu bu şekilde gördüm. İbn Cerir et-Taberi de bunu bu şekilde nakletmiştir.

*Mübarek bin Fadale, Hasan (el-Basri’n)in şöyle dediğini nakletmiştir. ”Hz Yusuf on yedi yaşındayken kuyuya atılmıştı. 80 sene babasından ayrı kaldı. Bundan sonra da 23 sene yaşadı. 120 yaşındayken vefat etti.”

Birçok kimse de dedi ki: ”Hz Yusuf, kardeşi Yahuza’ya vasiyette bulundu (ve onu kendi yerine bıraktı.)”

Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun…

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim’in türbesinde yazan ayetler

''Yeryüzünde herkes fanidir'' ve ''Her nefis ölümü tadacaktır'' M.Orhan Bayrak - Türk İmparatorluklar Tarihi - Sayfa 480
Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim 1516’da Memlüklüleri yenmiş ve kendisine Hicaz yolu açılmıştı. Bir cuma günü Şam’da bulunuyordu. Cuma namazında okunacak hutbede, artık kendisinin ismi okunacaktı. Hatip hutbeye çıktı Yavuz için “Hakimül Haremeyn” ifadesini kullandı. Bu, “Haremeyn’in – Mekke ve Medine’nin hakimi” manasına gelmekteydi. Oturduğu yerden hatibe hitap eden Yavuz,

Yavuz Sultan Selim 1516'da Memlüklüleri yenmiş ve kendisine Hicaz yolu açılmıştı. Bir cuma günü Şam'da bulunuyordu. Cuma namazında okunacak hutbede,...
İslam tarihi

Hz Davud’un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki:

Hz Davud'un oğlu Hz Süleyman bir defasında kuşlara, cinlere, insanlara ve tüm canlılara dedi ki: ''Hepiniz karşıma gelin!'' Bunun üzerine...
İslam tarihi

Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ”Allah’ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum” diye dua ederdi. ”Yahu! yaşını başını almış adamsın. Hala bu günahlara düşerim diye mi endişe ediyorsun? diye sordular.

Nakledildiğine göre Ebu Hureyre yaşlılık döneminde ''Allah'ım! Zina etmekten ve adam öldürmekten sana sığınıyorum'' diye dua ederdi. ''Yahu! yaşını başını...
İslam tarihi

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd’e -‘Taun/veba hakkında Resulullah’dan ne işittin?’ diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle dedi: Resulullah:

Sad bin Ebi Vakkas, (bir gün) Üsame bin Zeyd'e -'Taun/veba hakkında Resulullah'dan ne işittin?' diye sordu. Üsame bin Zeydde şöyle...
İslam tarihi

Kopacak 3 Kıyamet

1- Küçük kıyamet 2- Orta kıyamet 3- Ulu Kıyamet Azrail canını almaya geldiğinde gönül yüzü dönmüş olur. Mesala köpek suretine,...
Dünya tarihi

Che, CIA’in desteğiyle nasıl öldürüldü?

Güney Amerikalı devrimci Ernosto ''Che'' Guevara'nın yüzü bir milyon adet tişörte basılmıştır. 20. yy'ın en tanınmış solcu isyancılarındandır. Aslen tıp...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Tevbe kapısı ne zaman kapanır?

''Şüphesiz ki Allah, can boğaza gelmedikçe kulunun tevbesini kabul eder.'' (Tirmizi) ''Kim, güneş batıdan doğmadan -kıyamet kopmadan tevbe ederse, Allah...
İslam tarihi

Mekke’liler putlara tapmaya nasıl başladılar?

Huzaalılar, Kabe'nin yönetimini üç yıl veya beş yüz yıl kadar sürdürdüler. Allah doğrusunu daha iyi bilir. Onlar, Kabe'nin idaresini uğursuz...
İslam tarihi

Şeytanın korktuğu şey

İblis'in korkup sakındığı şey, kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak, ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınlığıdır. Sen şayet ariflerden değilsen, Allah'a...
İslam tarihi

Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman’ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret dolu gözlerle baktı. Kısa süren bir sohbetten sonra…

Zaman zaman insan suretinde peygamberlerle görüşen Azrail, Hz Süleyman'ın ziyaretine gitmişti. O sırada orada bulunan bir gence manalı ve hayret...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamet günü, şunlar dışında tüm gözler ağlar:

Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu rivayet eder: Kıyamet günü, şunlar dışında tüm gözler ağlar: 1- Allah Teala'nın haramlarına kapanmış...
Osmanlı tarihi

Bir gün Şeyh Merkez Efendi, seccadesini sermiş namaz kılmakta idi. Başını seccadeye koyduğu zaman yerin altından bir ses:

Bir gün Şeyh Merkez Efendi, seccadesini sermiş namaz kılmakta idi. Başını seccadeye koyduğu zaman yerin altından bir ses: ''Ya Şeyh!...
Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed’in rüyada 7 güneş olarak gördüğü Yavuz Sultan Selim’i tabirini lalası nasıl yorumladı?

İstanbul'da  bu haberi işiten Fatih Sultan Mehmed Han, torunu için dualar etti ve ''Lala Selim'i çok sevdim'' buyurdu. Ertesi gün...
İslam tarihi

Kuran’da bahsedilen Hz Musa ile Hz Hızır kıssasında geçen Hz Musa’nın ”Genç Arkadaşı” hangi peygamberdir?

Yüce Allah, Yuşa İbn Nun'dan Kuran'da daha önce de ''Hani bir zamanlar Musa genç arkadaşına (el-Kehf, 18/60) ve ''Bu yeri...
İslam tarihi

Cennet ile cehennem münakaşası

Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennet ile cehennem münakaşa ettiler....
Dini Hikayeler

Bir cenaze namazını kıldıktan sonra kabre konulduğu zaman Hasan Basri Hazretleri kabir üzerinde o kadar ağladı ki toprak ıslandı. Sonra dedi ki:

Bir cenaze namazını kıldıktan sonra kabre konulduğu zaman Hasan Basri Hazretleri kabir üzerinde o kadar ağladı ki toprak ıslandı. Sonra...
Selçuklu tarihi

Sultan Melikşah’ın 38 yaşında esrarengiz ölümü ve nasıl öldü?

Rivayetlere göre, İkinci Bağdat ziyareti sırasında Abbasi Halifesi Muktedi'den torunu Cafer'i veliaht yapmasını talep eden Sultan Melikşah'ın bu yüzden Halife...
Osmanlı tarihi

30 kişinin baş aşağı çınara asıldığı Vaka-i Vakvakiye nedir? Yeniçerilere kapıkulular ve halk da dahil olunca

4. Mehmed Osmanlı padişahlarının arasında hükümdarlık tahtına en küçük yaşında oturanıdır. Belki de bu yüzden Topkapı Sarayı'ndaki hadımağaları çocuk padişah...
Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – İşkence Sandalyesi nasıl çalışıyordu?

Ortaçağ'da işkence aleti olarak kullanılan bu sandalyenin neredeyse tamamında 500 ile 1500 arası çelik çivi bulunmaktadır. Kullanılan bu çelik çiviler...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x