Hz Yusuf, Mısır'da nasıl satıldı? - Dtarihi
İslam tarihiHz Yusuf, Mısır'da nasıl satıldı?

Hz Yusuf, Mısır’da nasıl satıldı?

-

”Mısır’dan onu satın alan kişi, hanımına dedi ki: ”Buna iyi bak, bize faydalı olabilir, ya da onu evlat ediniriz.” (Yusuf, 12/21).

Bu, Allah’ın Hz Yusuf’a bir lütfu, bir rahmeti ve bir ihsanı idi. Böylece Allah Hz Yusuf’u kendi lütfuna etkin kılmak ve dünya ve ahiretin hayırlarını ona vermek istiyor.

Dediler ki: Mısır halkından onu satın alan kimse, Mısır’ın azizi olup Mısır’ın hazinelerinden sorumlu hazine bakanı idi.

İbn İshak dedi ki: ”Onun adı, Kıtfır İbn Ruhayb idi. O zaman Mısır’ın Firavun’u, Amelika kabilesinden bir adam olan Reyyan İbnü-l Velid idi. Aziz’in karısının adı ise Rail binti Remayil idi.

Birçok kimse de dedi ki: ”Onun adı, Zeliha idi. Açıkçası ”Züleyha”, onun lakabıdır.” Onun adının, Feka binti Yenus olduğu da söylenmiştir.

Sonra denildi ki: Mısır azizi, Hz Yusuf’u yirmi dinar altına satın aldı.

Hz Yusuf’u ağırlığınca misk, ağırlığınca ipek ve ağırlığınca gümüş karşılığında satın aldığını söyleyenler de vardır… Allah doğrusunu daha iyi bilir.

”Böylece Yusuf’u oraya (Mısır’a) yerleştirdik.” (Yusuf, 12/21). Yani Mısır azizi ile eşini Yusuf’un hizmetine verdik, onlar da ona iyi davrandılar ve itina gösterdiler. Mısır yurdunda Yusuf’a bir imkan hazırladık.

”Ona olayları yorumlama ilmini öğrettik.” (Yusuf, 12/21). Yani Yusuf’a, sözü anlama kabiliyeti verdik, rüya yorumu da bunun bir parçasıdır.

”Allah buyruğunu yerine getirendir.” (Yusuf 12/21). Yani bir işi yapmak istediğinde bunun sebeplerini ve kulların (anlamayacağı) işlerini takdir edip yoluna koyar. İşte bu sebepledir ki Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ”Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.” (Yusuf, 12/21)

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

Cengiz Han mı daha çok toprak kazandı yoksa Roma İmparatorluğu mu?

Moğol ordusu 25 yıl içinde, Romalılardan 400 yılda fethettiğinden...

Türklere de bir peygamber gelmiş midir? O halde Oğuz Kağan ile Zülkarneyn aynı kişi değil midir?

Türklere de bir peygamber gelmiş midir? İlahiyat açısından bakılınca, evet,...