Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran Savaşı Öncesi Karaman Valisi Hemdem Paşayı Neden Öldürdü?

Hun Tarihi

Çinlilerin Mete’den kurtulmak için planı neydi?

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Kafir Çatalı

İslam tarihi

Kopacak 3 Kıyamet

Osmanlı tarihi

4. Murad ölmeseydi Batı’ya nasıl yürüyecekti?

Dünya tarihi

Ünlü firavunlar ve yaptıkları eserler

Selçuklu tarihi

Selçuk bey nasıl Müslüman oldu? Gök Tanrı inancına mensuplar. Fakat Cend’e geldikten sonra siyasi bir kararla İslam’a geçtikleri bilgisi var. Selçuk’un oğullarının isimlerinde dolayı (Mikail, Arslan İsrail, Musa, Yusuf) Musevi oldukları görüşü de ileri sürülüyor. Buna göre Oğuz Yabgu Devleti,

İslam tarihi

Besmele ayeti’nin indiği ilk peygamber

Osmanlı tarihi

Osmanlı’nın ölüsünden kaçan Karamanoğlu Mehmet Bey – Rumeli’de ölen Musa Çelebi’nin cenazesi kalabalık bir kafile ile Bursa’ya yaklaşmıştı. Bunu gören Karamanoğlu

İslam tarihi

Anlatıldığına göre adamın biri işlediği her günahı bir deftere kaydedermiş. Bir gün yine günah işlediğinde günahını yazmak için defterini açtığında tüm yazıların silindiğini, sadece:

İslam tarihi

Hz Davud ibadethanesinde oturmuş, Zebur okurken yerde sürünen kırmızı bir kurt görür ve içinden ”Acaba Allah’ın bu kurdu yaratmaktan muradı, ne ola ki!” diye düşünür. Bunun üzerine Allah’ın izni ile dile gelen kurt ona şöyle der:

Dünya tarihi

Ölümün eşiğinde, Büyük İskender komutanlarını çağırıp son üç arzusunu iletmiş:

İslam tarihi

Abdulkadir Geylani Hz. – Dininiz dört şey yüzünden gider:

Dini Hikayeler

Zünnun-i Misri ile Duası kabul olan abid arasında geçen konuşma – Zünnun bir gün: ”Şam dağlarında gezerdim” dedi, hastalığa müptela olmuş bir grup gördüm: Kimi gözsüz, kimisi elsiz ayaksız bir yere toplanmışlar.” ‘Burada ne duruyorsunuz” diye sordum. ”Burada mağara içinde

Moğol tarihi

Cengizhan’ın Süvari Komutanı- Cebe Noyan

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en hayırlıları kimdir?

Osmanlı tarihi

Fatih, İstanbul’u fethetmişti. Dervişlerden biri Fatih’in atının yularına yapışıp padişaha şöyle dedi: ”Padişahım! İstanbul’u biz dervişlerin duaları sayesinde aldığını unutma.” Fatih,

Osmanlı tarihi

İstanbul, gemiler karadan yürüterek mi alındı? – İlber Ortaylı

İslam tarihi

Allah Resülü: ”En yakın olan akrabalarını uyar!” Ayet-i Kerime’si nazil olunca insanlara şöyle seslendi:

İslam tarihi

Cennet ehlinin en düşük derecesinin mükafatı

x