Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü: - Dtarihi
İslam tarihiHz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk...

Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:

-

Müfessirler ve diğerleri dediler ki: Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü: Sanki on bir yıldız (ki bunlar, on bir kardeşine işarettir) ve güneş ve ayın (ki bu da babası ve annesine işarettir) kendisine secde etmekteydiler. Bu durum onu çok ürküttü. Uyandığında bu rüyasını babasına anlattı. Babası, onun dünyada ve ahirette yüce bir makama ve yüksek bir mertebeye ulaşacağını, böyle bir makam sahibi olması dolayısıyla da babasının ve kardeşlerinin kendisine boyun eğeceklerini anladı. Bundan dolayı rüyasını gizlemesini ve kardeşlerine anlatmamasını emretti. Bunun sebebi ise kardeşlerinin, kendisini kıskanmamaları, ona kötülük etmemeleri ve çeşitli hilekarlık ile kurnazlıkla tuzak kurmamaları içindir.

   

İşte bu, bizim (daha önce) söylediğimize delalet etmektedir. İşte bu sebeple rivayetlerin birisinde konuyla ilgili olarak şu ifade yer almaktadır:

”İhtiyaçlarınızı gidermek için (ihtiyaçlarınızı) gizlemek suretiyle avantaj sahibi olunuz. Çünkü her nimet sahibi kimse, (başkaları tarafından) haset edilir.”

”İşte böyle Rabbin seni seçecek…” (Yusuf 12/6). Yani bu büyük rüyayı sana gösterdiği gibi, sen bu rüyayı tuttuğun zaman ”Rabbin seni seçecek” (Yusuf 12/6). Yani seni lütuf ve rahmetinin her türlüsüne mazhar kılacaktır.

   

”Sana olayların yorumu ile ilgili bilgi öğretecek.” (Yusuf 12/6). Yani sana sözün manalarını ve başkalarının (yorumlamayı) anlayamadığı rüya tabirini kavratacaktır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

İblis hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri’nin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptırmaya muvaffak olamamıştı. Birgün:

Şeytan hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadî Hazretleri'nin yanına gidip gelmişti. Bir türlü gönlüne vesvese vermeye, ona...

Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği seksene yakın kadıyı Bursa’ya getirtip bir eve kapattırdıktan sonra hepsini ateşe verilip diri diri yakılmasını emreder. Bunu duyan vezir...

Sultan Bayezid, rüşvet aldıklarını öğrendiği seksene yakın kadıyı Bursa'ya getirtip bir eve kapattırdıktan sonra hepsini ateşe verilip diri diri...

Bir gün Hz Ömer, Peygamberimizin yanına vardı. Gördü ki Efendimiz bir hasır üzerinde yatmakta ve mübarek teni hasırdan üzerinde izler taşımaktadır. Efendimizin teninde hasırın...

Bir gün Hz Ömer, Peygamberimizin yanına vardı. Gördü ki Efendimiz bir hasır üzerinde yatmakta ve mübarek teni hasırdan üzerinde...

Bir gün Beşiktaş’ta sahilde, Nef’i’nin şiirlerini okurken 4. Murat’ın çok yakınına yıldırım düşüyor. 4. Murad hemen…

Şair deyince hemen sormam lazım. Nef'i ile olan ilişkisi nasıldı? Nef'i büyük bir hiciv ustasıydı. Aslında Nef'i'yi çok seviyor. Bu...

Hallac-ı Mansur’un Allah aşkı

Anlatıldığına göre Hallac-ı Mansur'u on sekiz gün hapsetmiştiler. Hapis günlerinde Şibli yanına gelerek ''Ey Mansur, muhabbet nedir?'' diye sordu....

Aziz Mahmud Hüdayi Hz.’leri büyük bir çukura düşer ve Hz Hızır gelir elini uzatır ama Hz Hızır’ın elini neden geri çevirir?

Hüdayi'nin az zamanda eğitimini tamamlamış olması arkadaşlarının bazılarında çekememezliğe yol açar. Üftade durumun farkındadır. Onlara bir ders vermek ister: Mevsim...

Mutlaka Okumalısınız

4. Mehmed’in av merakının sonu

Avcılığa çok düşkün olan 4. Mehmed, Şeyhülislam Ankavari Mehmet...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor