Müfessirler ve diğerleri dediler ki: Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü: Sanki on bir yıldız (ki bunlar, on bir kardeşine işarettir) ve güneş ve ayın (ki bu da babası ve annesine işarettir) kendisine secde etmekteydiler. Bu durum onu çok ürküttü. Uyandığında bu rüyasını babasına anlattı. Babası, onun dünyada ve ahirette yüce bir makama ve yüksek bir mertebeye ulaşacağını, böyle bir makam sahibi olması dolayısıyla da babasının ve kardeşlerinin kendisine boyun eğeceklerini anladı. Bundan dolayı rüyasını gizlemesini ve kardeşlerine anlatmamasını emretti. Bunun sebebi ise kardeşlerinin, kendisini kıskanmamaları, ona kötülük etmemeleri ve çeşitli hilekarlık ile kurnazlıkla tuzak kurmamaları içindir.

İşte bu, bizim (daha önce) söylediğimize delalet etmektedir. İşte bu sebeple rivayetlerin birisinde konuyla ilgili olarak şu ifade yer almaktadır:

”İhtiyaçlarınızı gidermek için (ihtiyaçlarınızı) gizlemek suretiyle avantaj sahibi olunuz. Çünkü her nimet sahibi kimse, (başkaları tarafından) haset edilir.”

”İşte böyle Rabbin seni seçecek…” (Yusuf 12/6). Yani bu büyük rüyayı sana gösterdiği gibi, sen bu rüyayı tuttuğun zaman ”Rabbin seni seçecek” (Yusuf 12/6). Yani seni lütuf ve rahmetinin her türlüsüne mazhar kılacaktır.

”Sana olayların yorumu ile ilgili bilgi öğretecek.” (Yusuf 12/6). Yani sana sözün manalarını ve başkalarının (yorumlamayı) anlayamadığı rüya tabirini kavratacaktır.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Eskiçağ Yunan İşkence Aleti: Pirinç Boğa
Pirinç dökümcüsü Atina’lı Perillos, Agrigentum...
Read more
Hz Havva yaratıldığında Hz Adem ile konuşması
Bu ayetlerin bağlamı; Havva’nın yaratılışının, ”Ey...
Read more
Anlatıldığına göre bir gün Hz Zekeriyya'nın oğlu Hz Yahya İblis ile karşılaşır. İblis'in elindeki yularları fark eder ve ona bunların ne olduğunu sorar. İblis:
Anlatıldığına göre bir gün Hz...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Cehennemliklerin özellikleri nelerdir?
Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet...
Read more
Allah Teala, Hz Adem ile Havva'yı yasak ağaçtan yedikleri için yanından nasıl uzaklaşırdı? Çünkü Adem azaba uğrayacağını sanmaktaydı. Başını önüne eğip: -'Af, af!' dedi. Allah da:
Hafız İbn Asakir, Mücahid'in şöyle...
Read more
Allah kimin duasını kabul etmez?
Mutlaka duanızın kabul edileceğine inanarak...
Read more
Hz Muhammed - Kıyamet alametleri - Elbisesine verdiği önemi dinine vermeyenler
Ümmetimin sonlarına doğru mescidlerini süsleyip...
Read more
Feridüddin Attar - Her bilgili ve akıllı adam şunlara dikkat etmeli:
İşlerini dürüst olmayan bir adama...
Read more
Hz Davud ile Ölüm Meleği arasında geçen konuşma
Hz Davud'un evinde bir merdiven...
Read more
İsa peygamber göğe nasıl yükseltildi? - O hükümdarın adı, Davud bin Nura idi.Bu hükümdar, Hz İsa'nın öldürülmesini ve çarmıha gerilmesini emretti. Bunun üzerine Hz İsa'yı Kudüs'teki bir evde kuşattılar.
Yüce Allah (bu ayeti kerimelerde)...
Read more
Hz Musa dilinin üzerine koymuş olduğu ateş koru sebebiyle dilinde pelteklik oluşmuştu. Şöyle ki: Hz Musa, daha küçük çocuk iken Firavun'un sakalından tutup çekmişti. Bundan dolayı Firavun,
Denildi ki: Hz Musa dilinin...
Read more
Hz Muhammed (s.a.v) - Gökten ateş yağsa kurtulacak kişiler:
Hz Muhammed (s.a.v) ''Gökyüzünden ateş...
Read more
Hz Ömer, tanıdığı salihlerden birisine: ''Davranış ve tutumumda hoşlanmadığın bir şey var mı?'' diye sordu; o da:
Hz Ömer, tanıdığı salihlerden birisine:...
Read more
İbrahim bin Edhem'in duası
Bir gün Kabe'de: ''Ya Rab...
Read more
Alparslan'ın Ani Nutku
Selçuklu Sultanı Alp Arslan 1064...
Read more
Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)'in gönderilmesinden bahsetmeleri
Muhammed b. İshak der ki:...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Hamd edenler kimlerdir, cennete nasıl giderler?
Nitekim Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu...
Read more
Kanuni Sultan Süleyman'ın karıncayı incitmeyen ahlakı - Kanuni, Şeyhülislam Ebussuud Efendi'den fetva alarak bu işi halletmeye karar verdi. Bu meramını ise şiirle Şeyhülislam'a şu şekilde sual etti:
Kanuni Sultan Süleyman devrinde saray...
Read more
Ermiya peygamberin sözünü dinlemeyen İsrailoğulları'nı, Nebukadnessar nasıl katletti?
(Hadisin ravisi) dedi ki: Ermiya...
Read more
Attila'nın elinde efsanevi savaş tanrısı Ares'in kılıcı var mıydı?
O kılıç bir efsanedir... Attila,...
Read more
Hz Muhammed (sav)'in Muaz bin Cebel'e nasihati
Taberani'nin rivayetine göre Muaz bin...
Read more
Deccal şöyle diyecek: 'Ne dersiniz acaba, şu adamı öldürüp diriltsem durumumdan şüphe edermisiniz?'' 
Ebu Said (ra)'dan: ''Peygamber (sav) bize...
Read more
Fakirler cennete zenginlerden kaç sene önce girecek?
''Ey fakir muhacirler topluluğu! Kıyamet...
Read more
İmam Şafii'nin Nasihati
Cüneyd-i Bağdadi şöyle der: İmam Şafii...
Read more
Bir gün Süleyman aleyhisselam, bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da:
Bir gün Süleyman aleyhisselam, bir...
Read more
Şeytana taş çıkartan adam
Adamın biri çölde tek başına...
Read more
Hz Muhammed (sav) - Kıyamette en şiddetli azaba çarptırılacak 2 kişi
İnsanlar içinde kıyamette en çetin...
Read more
Allah, Hz Musa ile Hz Harun'u Firavun'a gönderirken onlara şöyle buyurur:
Vehb bin Münebbih şöyle der:...
Read more
Timur ne demektir? Timur hangi ülkede milli bir kahraman görülür?
Timur ''demir'' demektir. Temür, Demir...
Read more
Gülistan ''Gıybet yapmanın kötülüğü hakkında kıssa''
Çok iyi hatırlıyorum. çocukluğumda ibadete...
Read more

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code