Dtarihi Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü: - Dtarihi

Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü:

Paylaş

Loading

Müfessirler ve diğerleri dediler ki: Hz Yusuf, daha ergenlik çağına ermemiş küçük bir çocuk iken rüyasında şunu gördü: Sanki on bir yıldız (ki bunlar, on bir kardeşine işarettir) ve güneş ve ayın (ki bu da babası ve annesine işarettir) kendisine secde etmekteydiler. Bu durum onu çok ürküttü. Uyandığında bu rüyasını babasına anlattı. Babası, onun dünyada ve ahirette yüce bir makama ve yüksek bir mertebeye ulaşacağını, böyle bir makam sahibi olması dolayısıyla da babasının ve kardeşlerinin kendisine boyun eğeceklerini anladı. Bundan dolayı rüyasını gizlemesini ve kardeşlerine anlatmamasını emretti. Bunun sebebi ise kardeşlerinin, kendisini kıskanmamaları, ona kötülük etmemeleri ve çeşitli hilekarlık ile kurnazlıkla tuzak kurmamaları içindir.

 
 

İşte bu, bizim (daha önce) söylediğimize delalet etmektedir. İşte bu sebeple rivayetlerin birisinde konuyla ilgili olarak şu ifade yer almaktadır:

”İhtiyaçlarınızı gidermek için (ihtiyaçlarınızı) gizlemek suretiyle avantaj sahibi olunuz. Çünkü her nimet sahibi kimse, (başkaları tarafından) haset edilir.”

 
 

”İşte böyle Rabbin seni seçecek…” (Yusuf 12/6). Yani bu büyük rüyayı sana gösterdiği gibi, sen bu rüyayı tuttuğun zaman ”Rabbin seni seçecek” (Yusuf 12/6). Yani seni lütuf ve rahmetinin her türlüsüne mazhar kılacaktır.

”Sana olayların yorumu ile ilgili bilgi öğretecek.” (Yusuf 12/6). Yani sana sözün manalarını ve başkalarının (yorumlamayı) anlayamadığı rüya tabirini kavratacaktır.

 
 

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x