Hz Yusuf'un vefatı nasıl olmuştur? - Nihayet vadesi dolup ölüm döşeğine yattığında... - Dtarihi
İslam tarihiHz Yusuf'un vefatı nasıl olmuştur? - Nihayet vadesi dolup...

Hz Yusuf’un vefatı nasıl olmuştur? – Nihayet vadesi dolup ölüm döşeğine yattığında…

-

Nihayet vadesi dolup ölüm döşeğine yattığında Hz Yusuf, kardeşlerine cesedini, Mısır’dan çıktıkları zaman beraberlerinde alıp götürmelerini ve atalarının yanına gömmelerini vasiyet etti.

   

Derken Hz Yusuf vefat etti. Kardeşleri cesedini (Mısır’da) bir tabuta koydular. Nihayet Hz Musa, (Hz Yusuf’un) cesedini alıp atalarının yanına gömdü.

Rivayete göre Hz Yusuf, 110 yaşındayken vefat etmiştir.

*Bu, onların (yani Ehl-i kitabın) naklettiğidir. Ben de bunu bu şekilde gördüm. İbn Cerir et-Taberi de bunu bu şekilde nakletmiştir.

   

*Mübarek bin Fadale, Hasan (el-Basri’n)in şöyle dediğini nakletmiştir. ”Hz Yusuf on yedi yaşındayken kuyuya atılmıştı. 80 sene babasından ayrı kaldı. Bundan sonra da 23 sene yaşadı. 120 yaşındayken vefat etti.”

Birçok kimse de dedi ki: ”Hz Yusuf, kardeşi Yahuza’ya vasiyette bulundu (ve onu kendi yerine bıraktı.)”

Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun…

   

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Rivayet ediliyor ki, Cenab-ı Hak, Yakub aleyhisselâm’a vahiy göndererek sordu: – Bilir misin, neden seninle evladın Yûsuf’un arasını ayırdım? Yâkub (a.s.):

Rivayet ediliyor ki, Cenab-ı Hak, Yakub aleyhisselâm vahiy göndererek sordu: – Bilir misin, neden seninle evladın Yûsuf’un arasını ayırdım? Yâkub (a.s.): – Hayır, bilmiyorum,...

Hz Ali’nin kabrinin yeri neden bilinmiyor?

Hz Ali aldığı kılıç yarasının etkisiyle, üç gün sonra, H. 40 yılın Ramazan ayının 17. cuma günü şehit oldu....

Malik Bin Dinar nefsle nasıl mücadele ediyordu?

Bir defasında Malik Bin Dinar'ın nefsi incir istemişti. Bu husustaki arzusu 7-8 sene bütün şiddetiyle devam etti. Kendisini bu...

Hz Nuh’un kavmi teknolojik olarak bizden üstün müydü? Kuran’da geçen ”yedi göğü” biliyorlar mıydı?

Nuh suresinin 15. ayetinde, Hz Nuh'un kavmine ''görmediniz mi, Allah yedi göğü nasıl tabakalar halinde yaratmış?'' diye sorduğu bildirilir....

Newton, Yerçekimi Kanunu’nu nasıl buldu?

Bilim ve uygarlığın gelişmesi, insan yaşamındaki pek çok önemli rastlantıların sonucudur. Arşimed'in hamamda bulduğu ''Arşimet Kanunu'' gibi, yine bir...

Nietzsche’nin İslam ve Hristiyanlık kıyası

''Eğer İslam, Hristiyanlığı küçük ve hakir görüyor idiyse, böyle görmekte bin kez haklıydı: Çünkü İslâm, İnsanı yüceltir ama putlaştırmaz....

Mutlaka Okumalısınız

Mahkeme Sonucunu Öğrenen Sokrates’in Eşi Xanthippe ve Arkadaşları

Mahkeme sonucunu dışarıda öğrenen eşi, yaşlı gözlerle “sözde suçlu"...

Timur gençliğinde esirken nasıl kurtuldu?

Vakit oldu ki bana inanıp arkamdan gelen yoldaşlarım on...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor