PAYLAŞ

Nihayet vadesi dolup ölüm döşeğine yattığında Hz Yusuf, kardeşlerine cesedini, Mısır’dan çıktıkları zaman beraberlerinde alıp götürmelerini ve atalarının yanına gömmelerini vasiyet etti.

Derken Hz Yusuf vefat etti. Kardeşleri cesedini (Mısır’da) bir tabuta koydular. Nihayet Hz Musa, (Hz Yusuf’un) cesedini alıp atalarının yanına gömdü.

Rivayete göre Hz Yusuf, 110 yaşındayken vefat etmiştir.

*Bu, onların (yani Ehl-i kitabın) naklettiğidir. Ben de bunu bu şekilde gördüm. İbn Cerir et-Taberi de bunu bu şekilde nakletmiştir.

*Mübarek bin Fadale, Hasan (el-Basri’n)in şöyle dediğini nakletmiştir. ”Hz Yusuf on yedi yaşındayken kuyuya atılmıştı. 80 sene babasından ayrı kaldı. Bundan sonra da 23 sene yaşadı. 120 yaşındayken vefat etti.”

Birçok kimse de dedi ki: ”Hz Yusuf, kardeşi Yahuza’ya vasiyette bulundu (ve onu kendi yerine bıraktı.)”

Allah’ın salat ve selamı üzerine olsun…

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


PAYLAŞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here