Hz Zekeriyya, oğlu Hz Yahya'yı (bir defasında) üç gün kaybetti. Bunun üzerine onu çölde aramaya çıktı. Derken Hz Yahya'yı, bir kabir kazmış ve onun içine durup kendi başına ağlar vaziyette buldu. Ona: - Dtarihi
Dini HikayelerHz Zekeriyya, oğlu Hz Yahya'yı (bir defasında) üç gün...

Hz Zekeriyya, oğlu Hz Yahya’yı (bir defasında) üç gün kaybetti. Bunun üzerine onu çölde aramaya çıktı. Derken Hz Yahya’yı, bir kabir kazmış ve onun içine durup kendi başına ağlar vaziyette buldu. Ona:

-

Hz Zekeriyya, oğlu Hz Yahya’yı (bir defasında) üç gün kaybetti. Bunun üzerine onu çölde aramaya çıktı. Derken Hz Yahya’yı, bir kabir kazmış ve onun içine durup kendi başına ağlar vaziyette buldu. Ona:

-‘Evladım! Ben seni üç günden beri arıyorum. Sen ise bir kabir kazıp onun içinde durup ağlıyorsun?’ dedi. Hz Yahya:

‘Babacığım! Sen bana cennet ile cehennem arasında bir meydan bulunduğunu ve oranın sadece ağlayanların gözyaşlarıyla geçilebileceğini söylemedin mi? dedi. Hz Zekeriyya, ona:

-‘Ağla, evladım!’ dedi.

Bunun üzerine ikisi de birlikte ağladılar.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Allah Rasulu, Ebu Talib’in ölümü yaklaştığında, Allah Rasulu onun yanına geldi. Amcasının yanında Ebu Cehil ibnu Hişam ile Abdullah ibnu Ebi Umeyye vardı. ...

Said ibnu Museyyeb, babasından haber verdi. O şöyle dedi: Allah Rasulu Ebu Talib'in ölümü yaklaştığında, Allah Rasulu onun yanına geldi....

Abdulkadir Geylani Hazretleri tavuğu nasıl diriltti?

Bir kadın, çocuğunun elinden tutmuş vaziyette Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzuruna geldi. - Ey sultan! Bu oğlum sizin aşkınızla...

Hz İsa – Allah’a nasıl vasıl olunur?

Hz İsa Hak Teala'ya niyaz edip dedi ki: -İlahi, seni göreyim ve sana vasıl olayım.  Hak Teala buyurdu: ''Beni görmek istersen aç...

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ”Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.” diye içine bir düşünce düştü....

Orhan Gazi bir gün gönül huzuru içinde otururken, ''Denizi geçmek ve o ülkelerin kafirlerini de imana davet etmek gerekir.''...

Enver Paşa’nın Atatürk hakkındaki düşünceleri

Harp kaybedilmiş, İttihat Terakki hükûmeti yıkılıyordu… Talat Paşa’nın Padişah’a söyleyeceği sözler, yapacağı tavsiyeler konuşuluyordu. Enver Paşa büyük bir katiyetle...

Zülkarneyn’e Büyük İskender diyenlerin hataları

Hafız İbn Asakir de ''Tarih-i Dımeşk'' adlı eserinde İkinci Zülkarneyn'e; el Makedoni (Makedonyalı) el-Yunani (Yunanistanlı) el-Misri (Mısırlı) şeklinde lakaplar)...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor