Dtarihi Hz Züleyha iman edip Hz Yusuf'la evlendiğinde Hz Yusuf'tan ayrı yaşayarak Allah'a ibadet için inzivaya çekilmiş, kendini Allah'a vermişti. Hz Yusuf onu sabah yatağa çağırdığında akşama, akşam çağırdığında sabaha erteliyor ve şöyle diyordu: - Dtarihi

Hz Züleyha iman edip Hz Yusuf’la evlendiğinde Hz Yusuf’tan ayrı yaşayarak Allah’a ibadet için inzivaya çekilmiş, kendini Allah’a vermişti. Hz Yusuf onu sabah yatağa çağırdığında akşama, akşam çağırdığında sabaha erteliyor ve şöyle diyordu:

Paylaş

Loading

Hz Züleyha’nın Hz Yusuf’a olan sevgisi ne boyuta ulaşmıştı, hatırlayın; malı da güzelliği de gitmişti. Tam yetmiş deve yükü mücevher ve gerdanlıktan oluşan servetinin tümünü Hz Yusuf’un cevher ve gerdanlıktan oluşan servetinin tümünü Hz Yusuf’un sevgisi uğruna feda etmişti. ”Bugün Yusuf’u gördüm” diyen herkese, onu zengin edecek miktarda mücevher veriyordu. Öyle ki artık elinde hiçbir şey kalmamıştı.

Hz Yusuf’a olan aşkından dolayı ondan başka her şey aklından silindiği için, her şeyi Yusuf ismiyle çağırıyordu. Başını göğe kaldırdığında Yusuf ismini yıldızlara yazılı görür olmuştu.

Rivayet edildiğine göre, Hz Züleyha iman edip Hz Yusuf’la evlendiğinde Hz Yusuf’tan ayrı yaşayarak Allah’a ibadet için inzivaya çekilmiş, kendini Allah’a vermişti. Hz Yusuf onu sabah yatağa çağırdığında akşama, akşam çağırdığında sabaha erteliyor ve şöyle diyordu:

”Ey Yusuf, ben Allah’ı tanımadan önce seni sevmiştim. O’nu tanıyınca başka hiçbir şeye sevgim kalmadı. O’nun sevgisine bedel hiçbir şey istemiyorum.”

Bir müddet böyle devam ettikten sonra bir gün Hz Yusuf şöyle dedi: ”Allah Teala senden iki çocuğum olmasını emretti ve bunları peygamber yapacağını bana bildirdi.” Hz Züleyha şöyle karşılık verdi:

”Allah Teala sana böyle bir emirde bulunduysa ve beni buna vesile kıldıysa bana düşen O’na itaat etmektir.” Bu sözlerden sonra kendini Hz Yusuf’a teslim etti.

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x