Dtarihi Cinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu nasıl esir aldı ve neler yapıyordu? - Dtarihi

Cinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu nasıl esir aldı ve neler yapıyordu?

Paylaş

Loading

Hasan el-Basri de der ki: ”İblis, göz açıp kapayacak kadar kısa bir an için olsa meleklerden sayılmadı.

Şehr İbn Havşeb de şöyle der: ”İblis, cinlerden idi.  Cinler yeryüzünde bozgunculuk çıkarınca Allah, onların üzerlerine meleklerden bir ordu gönderdi. Bu ordu onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da denizlerin adalarına sürgün etti.  İblis ise esir alınanlar arasındaydı. Melekler onu yanlarına  alıp göğe çıkardılar. Böylece o,  semada kalmıştı. Melekler Adem’e secde etmekle emrolunduklarında İblis, Adem’e secde etmekten kaçınmıştı.

Abdulllah İbn Mesud, Abdullah  İbn Abbas, bir grup sahabe, Said b. Müseyyeb ve başkaları dediler ki: ”İblis, dünya semasındaki meleklerin reisi idi.”

Abdullah İbn Abbas der ki: ”İblis’ adı, ”Azazil’‘ idi

Yine  Abdullah İbn Abbas’tan gelen başka bir rivayete göre İblis’in adı, ”Haris” tir. Nakkaş da,İblis’in  künyesinin,  ”Ebu Kerdus” olduğunu söylemiştir.

Yine Abdullah İbn Abbas der ki: ”İblis, kendilerine ”Hin” denilen meleklerin kabilesinden idi. Bunlar, Cennet’in hazinedarıydılar.  İblis, onların en şereflilerinden  ve bilgi bakımından onların  en önde gelenlerinden idi. Dört kanatlıların ilkinden idi. Sonra Allah onu (ilahi rahmetten) kovulmuş bir şeytan haline getirdi.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x