Cinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu nasıl esir aldı ve neler yapıyordu? - Dtarihi
İslam tarihiCinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu...

Cinlerden olan İblisi, Hz Adem yaratılmadan önce melekler onu nasıl esir aldı ve neler yapıyordu?

-

Hasan el-Basri de der ki: ”İblis, göz açıp kapayacak kadar kısa bir an için olsa meleklerden sayılmadı.

Şehr İbn Havşeb de şöyle der: ”İblis, cinlerden idi.  Cinler yeryüzünde bozgunculuk çıkarınca Allah, onların üzerlerine meleklerden bir ordu gönderdi. Bu ordu onların bir kısmını öldürdü, bir kısmını da denizlerin adalarına sürgün etti.  İblis ise esir alınanlar arasındaydı. Melekler onu yanlarına  alıp göğe çıkardılar. Böylece o,  semada kalmıştı. Melekler Adem’e secde etmekle emrolunduklarında İblis, Adem’e secde etmekten kaçınmıştı.

Abdulllah İbn Mesud, Abdullah  İbn Abbas, bir grup sahabe, Said b. Müseyyeb ve başkaları dediler ki: ”İblis, dünya semasındaki meleklerin reisi idi.”

Abdullah İbn Abbas der ki: ”İblis’ adı, ”Azazil’‘ idi

Yine  Abdullah İbn Abbas’tan gelen başka bir rivayete göre İblis’in adı, ”Haris” tir. Nakkaş da,İblis’in  künyesinin,  ”Ebu Kerdus” olduğunu söylemiştir.

Yine Abdullah İbn Abbas der ki: ”İblis, kendilerine ”Hin” denilen meleklerin kabilesinden idi. Bunlar, Cennet’in hazinedarıydılar.  İblis, onların en şereflilerinden  ve bilgi bakımından onların  en önde gelenlerinden idi. Dört kanatlıların ilkinden idi. Sonra Allah onu (ilahi rahmetten) kovulmuş bir şeytan haline getirdi.”

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Şeytanın korktuğu şey

İblis'in korkup sakındığı şey, kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak, ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınlığıdır. Sen şayet ariflerden değilsen,...

İran’a açtığı seferde Sivas’a doğru yol almakta iken, yaşlı bir çoban koşarak Yavuz Sultan Selim’in huzuruna geldi ve:

İran'a açtığı seferde Sivas'a doğru yol almakta iken, yaşlı bir çoban koşarak Yavuz Sultan Selim'in huzuruna geldi ve: ''Sulağımıza hoşgeldin...

Hz Muhammed (sav)’in dedesi Abdü’l- Muttalib ile Ebrehe arasında geçen tartışma

Nice yıllar, Yemen'de hüküm süren Himyer hükümdarlarının kuvvetleri azalmış ve Habeşler, Arabistan yakasına geçip Yemen ülkesini zaptetmişlerdi. Bu Habeşlilerden...

Allah Teala kimin belini kıracak? – Bir kudsi hadiste Allah Teala şöyle buyurur: ”Ululuk, ridam; azamet gömleğimdir. Bunların birinde

Bir kudsi hadiste Allah Teala şöyle buyurur: ''Ululuk, ridam; azamet gömleğimdir. Bunların birinde bana ortak koşanın hiç aldırmadan belini kırarım!'' İmam...

Hz İsa’dan sonra çıkan bir deccalin sinsi planı – Hz İsa’nın ölümünden sonra Yahudilerin başkanı müslümanları öldürmeye başlamış, öldürmeyle başa çıkamayacaklarını anlayınca yardımcısına bir...

Hz İsa'nın ölümünden sonra Yahudilerin başkanı müslümanları öldürmeye başlamış, öldürmeyle başa çıkamayacaklarını anlayınca yardımcısına bir çözüm bulmasını istemiş. O...

Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Mesela Bilge Kağan’ın dini inanışı neydi, nasıldı?

Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Türk inancı için neler diyebilirsiniz? Mesela Bilge Kağan'ın dini inanışı neydi, nasıldı? Eski Türkler...

Mutlaka Okumalısınız

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü’minin şiarı

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü'minin şiarı ''Rabbim! Cehennem azabından...

Firavun’un Hz Musa’ya sorduğu ”Öyleyse, daha önceki nesillerin durumu nedir?” sorusuna Hz Musa nasıl cevap verdi?

Yüce Allah, Firavun'un durumunu haber vererek şöyle buyurdu: ''Firavun, ''Ey...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor