İbn Kemal'in naklettiği bir rivayete göre, Fatih, sünnet törenlerinden bir gün sonra içlerinde Selim'in de bulunduğu torunlarını huzuruna çağırtmış ve onlara ''atanızı mı çok seversiniz yoksa beni mi?'' diye sormuş... - Dtarihi
Osmanlı tarihiİbn Kemal'in naklettiği bir rivayete göre, Fatih, sünnet törenlerinden...

İbn Kemal’in naklettiği bir rivayete göre, Fatih, sünnet törenlerinden bir gün sonra içlerinde Selim’in de bulunduğu torunlarını huzuruna çağırtmış ve onlara ”atanızı mı çok seversiniz yoksa beni mi?” diye sormuş…

-

Kaynağın ifadesine göre Selim, diğer kardeşleri Şehinşah, Ahmed, Korkud, Mahmud, Alemşah ve amcası Cem’in oğlu Oğuz Han ile birlikte İstanbul’da dedelerinin huzuruna çıkarılmış, çocuk yaştaki bu şehzadelerin hepsi sünnet edilmiştir.

   

İbn Kemal’in naklettiği bir rivayete göre, Fatih, sünnet törenlerinden bir gün sonra içlerinde Selim’in de bulunduğu torunlarını huzuruna çağırtmış ve onlara ”atanızı mı çok seversiniz yoksa beni mi?” diye sormuş.

Ahmed’in dışındaki çocukların hepsi bir ağızdan onu daha çok sevdiklerini belirtecek şekilde: ”Sultanımı artuk severiz,” diye cevaplamış. Şehzade Ahmed ise babasını sevdiğini söyleyince, Fatih bundan pek hoşlanmamış, ona kırılmış. Bu olay Şehzade Selim’in diğer kardeşleriyle birlikte sık sık dedesini gördüğünü ve onunla konuştuğunu gösterir

Hatta başka bir rivayete göre, çok sonraları padişahlığı sırasında kendisine Fatih Sultan Mehmed’in bir resmi gösterildiğinde, çocukluğunda onun dizlerinde büyüdüğünü, yüzünün şeklinin hayalinden silinmediğini belirtmiş, nakkaşın resmi dedesine tam olarak benzetemediğini söylemişti:

   

”Merhum Sultan Mehmed hazretlerini tasvir etmek istemiş, amma benzetememiş. Merhum bizi hal-i tufiliyetimizde (çocukluğumuzda) mübarek dizleri üstüne almışlardır. Suret-i şerifleri hayalimdedir. Doğan burunlu idiler, bu nakkaş tamamca benzetememiş.”

İbn Kemal, Tevarih-i Al-i Osman

Son İçerikler

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Hz. Musa’nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar da çare bulmak üzere...

Firavun bütün büyücüleri çağırttı. Musa'nın asasıyla mücadele edebilecek çareler istedi. O zamanın en büyük iki büyücüsüne görev verildi. Onlar...

Haccac-ı Zalim, Hz Ebubekir’in torunu Abdullah bin Zübeyr’i nasıl şehit etti?

Bugün Mekke müzesinde bu 3 ahşap sütundan bir tanesi sergilenmektedir. Yine bu inşaat sırasında, Kabe binasının dışında olan Hicr-i...

Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan, Fatih Sultan Mehmed’den neden dayak yedi?

Karaman seferinden dönüşte yeniçerilerin küstahça bir gösterisi, genç sultana bu asker üzerinde hakkıyla oteritesini kurma fırsatını verdi. Hatırlanacağı üzere,...

İsrailoğulları Hz Musa’ya neden ‘Sen git Rabbinle birlikte savaş dediler? Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları

Sonra geçip Arz-ı mukaddese gittiler. Orada, içinde zorba bir kavmin yaşamakta olduğu bir şehir buldular. Buranın insanları ahlaksızdılar. Anlatıldığına...

Hz Musa’nın vefatı nasıl olmuştur? Hz Musa’nın vefat etmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir:

Daha önce belirttiğimiz üzere Tih Çölü'nden Hz Musa ile birlikte Yuşa İbn Nun ile Hz Musa ile Hz Harun'un...

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. “Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını ona bağışlıyorum” diye vasiyet etmiş....

Zenginin biri ölümden ve kabirdeki yalnızlıktan çok korkuyormuş. "Öldüğüm geceyi kim kabre girerek sabaha kadar benimle geçirirse servetimin yarısını...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor