İslam tarihi

Ebu Cehil başkanlığında bir cumartesi günü toplandılar. Necid’li bir ihtiyar kılığına giren İblis de aralarındaydı. İblis’in toplantıya katılması şöyle oldu:

Osmanlı tarihi

Kanuni Sultan Süleyman ve Kaleden aşağıya atılan beş dilsiz Mehmetçik – 1526’da Osmanlı ordusu Viyana önlerinde savaşırken, beş Türk eri Almanların pususuna düşüp esir alınmıştı. Viyana kalesi komutanı bu erlere;

Dini Hikayeler

Bir gün Süleyman aleyhisselam, bir karıncaya bir yıllık yiyeceğinin miktarını sorar. Karınca da: “Bir buğday tanesi yerim” diye cevap verir. Cevabın doğru olup olmadığını kontrol etmek isteyen Süleyman aleyhisselam, karıncayı bir şişeye koyar. Yanına da bir buğday tanesi koyarak şişeyi kapatır.

Osmanlı tarihi

3. Mehmed bir gün şehir içinden saraya doğru dönerken karşısına bir derviş çıkarak ”Padişahım, elli altı gün sonra büyük bir hadise zuhur edecek, gafil olmayınız.” dedi.Bu sözleri duyan herkesi

Osmanlı tarihi

Baki’nin gazelini yanlış anlayan 25 yaşlarında bir delikanlı Baki’nin yolunu kesip yakasına yapışır ve şairin yalan söylediğini hakaretle anlatır.

Dini Hikayeler

Yüce Allah (c.c.) İbrahim Peygamber’i kendine dost ilan ettiğinde meleklerin şöyle bir sorusuna muhatap olur: – Cebrail (a.s.)insan kılığına bürünerek İbrahim Peygamber’i denemek için yanına varır. 

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Zina eden kişiye yapılan lanet

İslam tarihi

Zülkarneyn’in ”Renakil” adında meleklerden bir arkadaşı vardı. (Bir gün) Zülkarneyn ona yeryüzünde ‘hayat pınarı’ diye bir pınarın bulunup bulunmadığını sordu.

Osmanlı tarihi

Ruslar tarafından 25.000 kişinin katledildiğini duyan 1. Abdülhamit aniden

İslam tarihi

Ka’b el-Ahbar şöyle anlatır: Salih bir  kimse kabre konulduğunda salih amelleri olan namaz, oruç, zekat, sadaka hemen başına gelir. Azap melekleri ölüye  ayaklarından sokulmak istediğinde namaz şöyle diyerek onları engeller:

Moğol tarihi

Cengizhan esirken Targutay’ dan nasıl kurtuldu?

Timur tarihi

Timur Türk müdür? Timur’un soyu nereye dayanıyor?

Osmanlı tarihi

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa nasıl öldürüldü? – Viyana bozgunundan sonra 4. Mehmed, alışkanlığı olan avdan dönüp Edirne Sarayı’na gelince Telhisçi İsmail Ağa’yı  çağırıp hudut vaziyeti hakkında bazı şeyler sormuş ve sonra hiddetlenerek:

Osmanlı tarihi

Cem Sultan nasıl öldü? – Cem zehirlendiğini anlayıp ölüme yaklaştığını hissedince, son nefesini vermeden adamlarını çağırıp onlara şu vasiyette bulundu:

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim babası 2. Bayezid’i zehirletti mi? – Yahudi başhekimi aracılığıyla kendisine verdiği

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah üç kimseyi sever, üç kimseye de buğz eder

İslam tarihi

Nefsine uyarak cehenneme giden adam

Dini Hikayeler

Firavun, Hz İbrahim’in eşi Sare’ye dokunmak isteyince nasıl çarpıldı? Görevliler Sare validemizi alıp, Firavun’a götürmek isterler. İbrahim Aleyhisselam’a sorarlar:

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”6 özellik hayırdandır”

İslam tarihi

“Şimdi Kadınlar Gibi Ağlamak Yaraşır!”

x