Dtarihi İbrahim Bin Edhem Sözleri - Dtarihi

İbrahim Bin Edhem Sözleri

Paylaş

Loading

İbrahim bin Edhem Hazretleri şöyle der: Mü’min kişinin alameti şunlardır: Tek düşüncesi fikir ola, baktığı ibret ola, yürüdüğü taat içinde ola.

Bir insan üç perdeyi gönlünden çıkarmadıkça kendisine devlet kapısı açılmaz.

1-Bu dünyanın hepsini verirlerse sevinmemek, eğer sevinirse hırslıdır. Haris dilekten mahrumdur.

2- Dünya kevserini kendisine verip geri alırlarsa müteessir olmamak.

3- Medhedildiğinde memnun olmamak zem edilirse üzülmemek.

Ve her kim veliler mertebesine ulaşmak isterse dünya ve ahirete rağbet eylemeyip ancak Allah Teala’ya rabtıkalp edip helal lokma yesin.

”Niçin dualarımız kabul olmuyor?” diye sordular ”Hakkı bilip emirlerini tutmazsanız, Peygamberin sünnetlerini icra etmezseniz, Kur’an okur amel etmezseniz, Yaradanınızın nimetlerini yiyip şükretmezseniz, Cenneti bildiğiniz halde talep etmezseniz, Cehennemden korkmazsanız, anne ve babanızın ölülerini kendi elinizle kabre koyduğunuz halde ibret almazsanız, böyle kabahatlerle dua kabul olur mu? diye cevap verdi.

Tezkiretül Evliya – Feridüddin Attar


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x