İbrahim bin Edhem'in duası - Dtarihi
İslam tarihiİbrahim bin Edhem'in duası

İbrahim bin Edhem’in duası

-

Bir gün Kabe’de: ”Ya Rab bana ismet ver, günahsız eyle” diye dua etti. Bir ses işitti: ”Benim gaffar olduğumu bilmen lazımdır. Günahlara istiğfar fazilettir”. Huzur içinde ”Allah’ım Beni bağışla!” deyince cevap işitti: ”Ey İbrahim! Yanlız sen senin bağışlanmanı istersin. Diğer kullarımın da bağışlanması için dua edersen ilahi rahmetten hiçbir şey eksik olmaz.” Bunun üzerine, İbrahim kendi eksikliğini idrak ederek, ”ey gizli ve aşikar herşeyi bilen Allahım! Küstahlığıma ve kusuruma bakma, bütün kullarınla, rahmet ve mağrifet nasip et ve müyesser kıldığın zümreye bizi de kat” diye niyaz edip ” tanırken bilmez olanların haline yazık ki seni bilmeyenin hali ne olacaktır” dedi.

Tezkiretül Evliya – Feridüddin Attar

Son İçerikler

Hz Muhammed (sav) – Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ”Ol” dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem’i, Adem’i, Firdevs’i kendi...

Şüphesiz Allah üç şeyi kendi yed-i kudretiyle yarattı, diğer eşyaya ''Ol'' dedi (onlar da) oluverdi. Allah Kalem'i, Adem'i, Firdevs'i...

Talat Paşa’yı bir Ermeni nasıl öldürdü? – İttihat ve  Terakkinin eski Başvekili Talat Paşa, kendisine seslenen adamı görmek için geriye döndü. Dönmesiyle

İttihat ve  Terakkinin eski Başvekili Talat Paşa, kendisine seslenen adamı görmek için geriye döndü. Dönmesiyle ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun...

Hz Muhammed (sav) – Yine (kıyamet günü) sahabilerimden bir kısım insanlar yakalanıp sol tarafa (cehennem tarafına) götürülürler. Ben: -‘Ashabım, Ashabım! derim. Bunun üzerine...

Resulullah şöyle buyurmaktadır: ''Siz Allah'a yalınayak, çıplak, sünnetsiz olarak haşrolunacaksınız. Ardından ''Göğü kitap gibi dürer gibi dürdüğümüz gün, yaratmaya başladığımız...

Kanuni Sultan Süleyman ve Dörtnala Gönderilen Cellatlar

Kanuni Sultan Süleyman döneminde Prizren sancakbeyi buradaki bir takım fukaranın eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde olan oğullarını ana...

Firavun’un hanımı Hz Asiye, Hz Musa’yı nasıl buldu?

Derken bir gün yine annesi, Hz Musa'yı nehre saldı, fakat ipin ucunu kendisine bağlamayı unuttu. O da Nil'de akıp...

Çavuşkuşu, Hz Süleyman’a dönerek Belkıs’ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, Belkıs’ın 7 odada gizli tahtını kim erken...

Çavuşkuşu, Hz Süleyman'a dönerek Belkıs'ın kendisine gelmek üzere yola koyulduğunu haber verdi. Hz Süleyman, halkını toplayarak onlara, ''Efendiler! dedi, 'Kraliçe...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x