İbrahim Bin Edhem padişahken birden Hz Hızır gelir. Devlet büyükleri ve askerleri gelip el bağladılar, ani olarak heybetli bir zat kapıdan girip tahtın yanına geldi! Kimse bir şey söylemedi. Diller tutuldu. İbrahim: - Dtarihi
Dini Hikayelerİbrahim Bin Edhem padişahken birden Hz Hızır gelir. Devlet...

İbrahim Bin Edhem padişahken birden Hz Hızır gelir. Devlet büyükleri ve askerleri gelip el bağladılar, ani olarak heybetli bir zat kapıdan girip tahtın yanına geldi! Kimse bir şey söylemedi. Diller tutuldu. İbrahim:

-

Önceden Belh şehrinin padişahıyken kırk altın kalkanlı asker, tantana ile önünde ve kırkı da ardından giderlerdi.

Bir gece sarayında yatarken, damının üzerinde bir gürültü duydu. ”Nedir?” diye seslendi. ”Deve arıyorum” sadasına ”damda deve bulunur mu?” deyince cevap geldi: ”Ey gafil, Allah’ı atlas döşekler içindemi isterler?” sözünü işitince içine ateş düştü.

Sabaha kadar uyumadı. Müteessir olarak tahta oturdu. Devlet büyükleri ve askerleri gelip el bağladılar, ani olarak heybetli bir zat kapıdan girip tahtın yanına geldi! Kimse bir şey söylemedi. Diller tutuldu. İbrahim: ”Çekil bu saray benimdir, sen deli misin ki buraya geldin” deyince o: ”Kervansaraydır. Senden önce kimindi” dedi. Babamın idi. Daha evvel dedelerimindi.” ”Bunlar ne oldular?” ”Öldüler” cevabına: ”İşte benim dediğim. Kervansaray değil midir ki birisi gelir, birisi gider?” dedi. O zat Hızır (a.s) idi.

İbrahim Bin Edhem bu hali görünce derdi çoğaldı. Hayret içinde ”atları hazırlayın ava gidelim, belki teselli olurum” dedi. Sahraya çıktılar. Ne yaptığını bilemiyordu, gezerken maiyetinden ayrıldı. Giderken ”uyan” diye bir ses işitti. Duymamazlıktan geldi. Yine ”uyan” denildi. Üçüncüde ”ölmeden evvel uyan” sesi geldi.

Bunu işitince hemen dünyadan el çekti. Atını ileri sürdü. Önüne bir geyik çıkıverdi. Birden arzusu geyiği avlamak oldu. Fakat geyik dile gelip ”Ya İbrahim! Hak Teala Hazretleri seni av avlamak için mi getirdi? Başka işin yok mudur?” dedi. Bu sözü düşünürken ”sen avlamak için yaratılmadın” diye bir ses geldi, bu ses onu titretti. Şevki arttı, gözüne melekler göründü. Ağlamaya başladı. O kadar ağladı ki elbisesi ıslandı. Canu gönülden tevbe etti. Böylece giderken kendi adamlarından bir çobana rastladı. Çobanın keçe takkesini ve kepeneğini giydi. Koyunları çobana bağışladı. İbrahim’in bu halini melekler seyrediyorlardı.

”Padişah elbisesini çıkarıp, cennet cemalullah aşkıyla ahiret elbisesini giydi” dediler.

Tezkiretül Evliya – Feridüddin Attar

Hun Tarihi

Attila döneminde Kutsal Kılıç nasıl bulundu?

Kutsal kılıç, Hunların ilk atası ve Hun hanedanının banisi, kimsenin bilmediği bir yere atmış ve saklamıştı. Bu kılıcı keşfedecek Hun...
İslam tarihi

Kuran’da geçen 34 Şirk Çeşidi

1- Kuran ayetlerini inkar etmek Onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na kavuşacaklarını inkâr eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de...
İslam tarihi

Hz Musa, daha küçük çocuk iken Firavun’un sakalından tutup çekmişti. Bundan dolayı Firavun, onu öldürmek istedi. Derken Asiye, Hz Musa’nın öldürülmesinden korktu ve:

Denildi ki: Hz Musa dilinin üzerine koymuş olduğu ateş koru sebebiyle dilinde pelteklik oluşmuştu. Şöyle ki: Hz Musa, daha küçük...
Dini Hikayeler

Abdullah bin Amr bin As, babasından naklederek anlatır: Babası kendine sorar: ”Acaba can çekişenler, ölümü niçin anlatmazlar?”

Abdullah bin Amr bin As, babasından naklederek anlatır: Babası kendine sorar: ''Acaba can çekişenler, ölümü niçin anlatmazlar?'' Biz de cevaben...
Dini Hikayeler

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın bir şehre girmişlerdi. Hepsi namaza durunca, birisi konuşmaya başladı, diğeri ona:

Dört adam yolculuk ediyordu. Uzun yolculukları boyunca şehirden şehre uğramışlar farklı zamanlarda farklı yerlerde konaklamışlardı. O gün de yorgun argın...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Bin rekat nafile namazdan üstün olan şey

İlimden bir bölüm öğrenirsen bu senin için kabul edilmiş bin rekat nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. İnsanlara öğretirsen, -insanlar onunla amel...
Timur tarihi

Ahmed Yesevi’nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur’un rüyasına girerek ona

Rivayetlere göre Ahmed Yesevi'nin ölümünden sonra kerametleri devam etmiştir. Hoca Ahmed, kendisinden iki asır sonra yaşayan Emir Timur'un rüyasına girerek...
Dini Hikayeler

Abdullah İbn Mübarek kılıç kılıca cenk ettiği kafiri sonra nasıl müslüman etti?

İbn Mübarek bir keresinde iri yarı bir kafirle cenk ediyordu. Uzun süre vuruştular yenişemediler. İran topraklarında eskiden Mecusiler yani ateşe...
Haberler

Davud peygamber zamanında yaşayan bir adam herkesin yanında. “Yâ Rabbi! Bana zahmetsiz bir zenginlik ver. Beni tembel yarattığın gibi, rızkımı da çalışmadan ihsan et” diye. sabahtan akşama dua ederdi. İnsanlar, onun işsiz güçsüz haliyle zenginlik istemesine gülerek,

Davud peygamber zamanında yaşayan bir adam herkesin yanında. “Yâ Rabbi! Bana zahmetsiz bir zenginlik ver. Beni tembel yarattığın gibi, rızkımı...
Osmanlı tarihi

4. Murad İmam-ı Azam’ın türbesini niye ziyaret etmedi?

Bağdat Seferi'ne bakalım. 15 yıl boyunca Safevi idaresinde kalan Bağdat, 4. Murad'ın bu seferi sonucunda yeniden Osmanlı idaresine geçiyor. Orada...
Moğol tarihi

Stalin 30.000 Moğol’u neden idam etti?

Cengiz Han'ın, yüzyıllardır sadık lamalar (Tibetlilerin ve Moğolların Buda rahiplerine verdiği ad) tarafından korunan ve yüceltilen ruhu, 1937 yılında Orta...
İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamette üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak

Size öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda şu üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak: 1- Helal para, 2-...
İslam tarihi

Hz Davud Peygamber, dev gibi Calut’u nasıl öldürdü? Hz Davud da sapanla iyi bir şekilde taşı fırlatıp atıyordu. Hz Davud İsrailoğulları’yla birlikte (yolda) yürürken bir taş ona:

Yüce Allah'ın ''Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden de öğretti.'' (Bakara 251) buyruğunda,...
Göktürk Tarihi

Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad, 576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede Bizans’ı, Göktürkler’in düşmanı olan Avarlar’ı korumakla suçluyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu:

Göktürk Devleti kurucularından İstemi Han’ın oğlu olduğu sanılan Türk Şad, 576 yılında Göktürk ülkesine gelen Bizans elçisi Valantinus’la yaptığı görüşmede...
Dünya tarihi

İlluminati örgütü kara büyüyü nasıl yapıyor?

Bu mektuptan sonra İlluminati örgütünü örgüt yapan büyük üstad Knigge, 1784 yılında İlluminati ile bağlarını tamamen koparmıştı. Cizvitlerin Masonlara karışarak...
İslam tarihi

Kuran’da geçen Allah ile aldatılan münafıkların sonları nasıl olacak?

Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı Allah hakkında sizi aldatmasın. (Fatır 5) Ey insanlar!...
Moğol tarihi

Cengiz Han’ı öldürmeye çalışan oğlu Cuçi Han nasıl öldü?

Ötemiş Hacı, eserinde, pek çok karanlık noktaya aydınlatmıştır. Bilindiği üzere, Cuçi babasıyla, hayatının son yılları ve babasının ölümünden sonra geçirdiği...
İslam tarihi

Hz Yahya’nın çocukluğu

Katade dedi ki: Çocuklar, (bir gün henüz küçük yaşta olan) Hz Yahya'ya: 'haydi gidip oyun oynayalım!' dediler. Hz Yahya: 'Biz,...
Dünya tarihi

Sokrates’i son sözleri – Sokrates’in ölmeden önce söylediği sözler ilgi çekicidir

En ünlü sözü ''Benim tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimi bilmektir'' olan Sokrat'ın ölümü kişiliğine yaraşır şeklinde oldu. Zehri içmeden önce...
İslam tarihi

Ata bin Rebah şöyle der: Bir gün Hz Aişe’nin yanına girdim ve ona: ”Resulullah’tan gördüğün en ilginç şeyi bana söyler misin?” diye sordum. Bunun üzerine Hz Aişe ağlayarak şunları söyledi:

Ata bin Rebah şöyle der: Bir gün Hz Aişe'nin yanına girdim ve ona: ''Resulullah'tan gördüğün en ilginç şeyi bana söyler...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x