İhlasla Verilen Sadaka Hac Yerine Geçmiş - Dtarihi
Dini Hikayelerİhlasla Verilen Sadaka Hac Yerine Geçmiş

İhlasla Verilen Sadaka Hac Yerine Geçmiş

-

Abdullah bin Mübarek Hazretleri hacca gitmektedir. Küfe’den geçerken bir kadının, çöplükte bir kazın tüylerini yolduğunu görür. “Bu kaz kesilmiş olsa niçin çöplükte yolunsun? Her halde ölmüş, murdar bir hayvandır” diye düşünür.

Kadına:

– Ey kadın bu kaz ölü mü yoksa besmeleyle kesilmiş midir? der. Kadın:

– Ölmüşdür. Bunu çocuklarıma yedireceğim, der. Abdullah Hazretleri, ölü hayvanın etinin haram olduğunu anlatmaya çalışırsa da, kadın onu uzaklaştırmaya çalışır. Abdullah bin Mübarek israr eder. Bunun üzerine kadın:

– Be adam git işine. Benim küçük çocuklarım var. Günlerdir onlara hiç bir şey yediremedim. Mecburen bu kazı onlara yedireceğim, diye cevap verir.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri gider, hac için yanında bulundurduğu paralarla birçok yiyecek ve giyecek alır, kadına getirir.

– İşte sana bir hayvan yükü yiyecek-giyecek. Bunları al. Senin ve çocuklarının olsun, der.

Hac parası kalmadığı için, hac mevsimi geçinceye kadar orada kalır. Hacılar dönmeye başladıklarında onlarla beraber o da döner.

Herkes haccını tebrik etmek için gelip:

– Allah kabul etsin, dediklerinde onlara:

– Ben bu sene hacca gitmedim, dedi. Diğer hacıların her biri:

– Nasıl gitmedin? Ne demek istiyorsun? Seninle falan yerde şöyle yapmadık mı? Arafat’da şöyle, Mina’da böyle, Harem’de şöyle olmadı mı? dediler.

Abdullah bin Mübarek ise:

– Ben hacca gitmedim diyorum, siz hala öyle konuşuyorsunuz, diyordu.

Akşam oldu, uyudu. Rüyasında kendisine şöyle. denildi:

– Ey Abdullah! Allah senin o kadına verdiğin sadakanı kabul etti. Ayrıca senin suretinde bir meleği de vazifelendirip hac yaptırdı. Dolayısıyla, sana bir hac sevabı verdi. Arkadaşlarının gördükleri, senin suretinde hac yapan melektir.

Son İçerikler

Bir grup zorba, Hz Lut’a saldırarak onu esir ettiler. Malını alıp davarlarını önlerine katıp götürdüler. Bu haber Hz İbrahim’e ulaşınca…

Dediler ki: Bir grup zorba, Hz Lut'a saldırarak onu esir ettiler. Malını alıp davarlarını önlerine katıp götürdüler. Bu haber...

Bir gün Beşiktaş’ta sahilde, Nef’i’nin şiirlerini okurken 4. Murat’ın çok yakınına yıldırım düşüyor. 4. Murad hemen…

Şair deyince hemen sormam lazım. Nef'i ile olan ilişkisi nasıldı? Nef'i büyük bir hiciv ustasıydı. Aslında Nef'i'yi çok seviyor. Bu...

Sırrı Sakati Hazretleri esnaftı. Onun dükkanının bulunduğu çarşıda yangın çıkmıştı. Halk yangın yerine koşuyor, hangi dükkanın yanıp yanmadığına bakıyorlardı. Sırrı Sakati Hazretleri, yangın...

Sırrı Sakati Hazretleri esnaftı. Onun dükkanının bulunduğu çarşıda yangın çıkmıştı. Halk yangın yerine koşuyor, hangi dükkanın yanıp yanmadığına bakıyorlardı. Sırrı...

Hz Muhammed (sav) – Şu kimseler helak olacak

Bir Ayet-i Kerime'sinde Allah Teala şöyle buyuruyor: ''Çokluk kuruntusu sizi son derece oyaladı.'' (Tekasür Suresi 102/1) Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğu rivayet...

Hindistan’da yenilmek üzereyken Timur’un aklına Hintlilerin fillerini yenmek için müthiş bir plan gelir…

Timur, Ankara Savaşı'ndan önce düzenlediği bu sefer ile birlikte Delhi'ye gitmiş ve özellikle Kuzey Hindistan'ın tamamını kontrol altına almıştır....

Timsah Gözyaşları İfadesi Nereden Gelmiştir? – 13. yüzyılda Fransa’da yaşamış Barthelemous Anglicus adındaki bir rahibin ‘Tabiat Bilimleri Ansiklopedisi’nde bu deyimle alâkalı olarak şu bilgilere...

Bir kişinin samimi olmadığını düşündüğümüz gözyaşlarını ifade etmek için birçoğumuz kullanırız timsah gözyaşları deyimini. Peki neden kullanılır, nereden çıkmıştır...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor