Kabus isminde birisi Mısır'a firavun olmuştu. Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır'a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk yaptı, çok yüksek olan köşküne atıyla çıkar inerdi. Çıkarken ön ayaklar kısalır, inerken uzanırdı. Bu durumu görünce şaşırarak haykırdı: - Dtarihi
Dini HikayelerKabus isminde birisi Mısır'a firavun olmuştu. Kabus, çok mal...

Kabus isminde birisi Mısır’a firavun olmuştu. Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır’a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk yaptı, çok yüksek olan köşküne atıyla çıkar inerdi. Çıkarken ön ayaklar kısalır, inerken uzanırdı. Bu durumu görünce şaşırarak haykırdı:

-

Tanrılık davası güdenlerin hallerini sana anlatayım: İran hükümdarlarına Kisra denildiği gibi Mısır hükümdarlarına da Firavun denilir. Kabus isminde birisi Mısır’a firavun olmuştu. İlk firavun pazarlarda karpuz satan bir cimri idi. Karpuzu dilim dilim yapar ve satardı. ”Bir dilimi bir paraya!” diye de bağırırdı. Karpuzların çekirdeği ile damları doldurmuştu. O senelerde nedense birkaç yıl Mısır’da karpuz yetişmedi. Bir kaşık karpuz çekirdeği altından kıymetli hale geldi. Bu sebeple Kabus, çok mal mülk sahibi oldu. Bu mal sebebiyle de Mısır’a sultan oldu. 400 yıl yaşadı. Bir köşk yaptı, çok yüksek olan köşküne atıyla çıkar inerdi. Çıkarken ön ayaklar kısalır, inerken uzanırdı. Bu durumu görünce şaşırarak haykırdı:

”Ben sizin için kendimden başka bir ilah bilmiyorum.!” (el-Kasas,38)

Çok övünürdü, sağa sola caka satardı. Kırk yıl geçtikten sonra:

”Ben sizin en yüce ilahınızım!” (Naziat,24) dedi.

Allah’u Teala’nın lütf u keremi sonsuzdur. Eğer Firavun ‘‘Ben sizin en yüce rabbinizim!” demeyip de yerine bir defa ”En yüce Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir” manasına gelen ”Sübhane rabbiyel ala” deseydi izzetim hakkı için Onun bütün günahlarını ve hatalarını affedip onu cennetime koyardım” buyuran Hak Teala’dır. İmam Gazali buyurur ki:

-Her nefis için nefs-i emmarede bir kibir ve böbürlenme mevzu bahistir, bu gizlidir. Lakin Firavun onu izhar etti, ortaya çıkarıverdi. 

Kibri ve böbürlenmeyi terk etmek gerektir. Kibirlenmenin sonu cehennemdir.

Nitekim Hak Teala bir hadis-i kutside buyurur ki:

”Kibir benim abamdır. Azamet benim izharımdır. Kim onları benden almaya çalışırsa onu ateşe sokarım.”

Firavun kibir ve gururu sebebiyle 72 bin erkek çocuğu ”Musa (a.s) olabilir” zannıyla öldürttü. Sakalı 8 karış ve yeşil idi. Yüzü ise bir karıştı. (Yani kalbi gibi manzarası da kerihti.)

Müzekkin Nüfus – Eşrefoğlu Rumi

Son İçerikler

Müslüman olan Berke Han’ın Baybars’a söylediği söz

"Baybars şunu bilsin ki; kendi kanımdan ve kendi canımdan olan Hülagü'ye karşı İslam için savaştım. Çünkü o Allah'a ve...

Muaz Bin Cebel Peygamber Efendimizden sual etti: -Ya Resulullah! İsrafil sura üfürdükten sonra ölüler yerlerinden kalkacaklar. O günde hal ne olur?

Kıyamet gününde herkes kabrinden doğrulduğu vakit çokları başka suretlerde olurlar. Herkes dünyadan ne surette, hangi iş üzerine iken öldüyse...

Sultan 2. Mustafa padişahlığının üçüncü günü veziriazama bir hatt-ı hümayün göndererek zevk-ü sefaya düşen padişahların halkının rahat yüzü görmediğini kaydedip, ceddi Kanuni Sultan Süleyman...

Sultan 2. Mustafa padişahlığının üçüncü günü veziriazama bir hatt-ı hümayün göndererek zevk-ü sefaya düşen padişahların halkının rahat yüzü görmediğini...

Yavuz Sultan Selim Memlük Ordusunu El-Mukaddam Dağının etrafını dolaşarak nasıl bozguna uğrattı? – Mercidabık Savaşı’ndan sonra Memlük Devleti’nin başına geçen Tomanbay Osmanlı hakimiyetini kabul...

28 Ağustos 1516'da Halep'e giren Yavuz Sultan Selim hiçbir direnmeyle karşılaşmadan şehri almıştır. Hama, Humus ve Şam aynı şekilde...

Abdulkadir Geylani Hazretleri tavuğu nasıl diriltti?

Bir kadın, çocuğunun elinden tutmuş vaziyette Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzuruna geldi. - Ey sultan! Bu oğlum sizin aşkınızla...

Hz Musa’nın annesinin aldığı tedbir

Müfessirlerin anlattığına göre Hz Harun, erkek çocuklarının öldürülmelerinden vazgeçildiği sene doğmuştu. Hz Musa ise erkek çocuklarının öldürüldükleri sene dünyaya gelmişti....

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x