Osmanlı tarihi

Fransızlar ve Türk Kafası

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı kişi hesaba çekilmeden cehenneme girecektir

Dini Hikayeler

Ebu Cehil kendi kazdığı kuyuya nasıl düştü? Ebu Cehil bir gün şöyle bir tuzak hazırlamıştı: Evine girilen yolun üzerine bir kör kuyu kazdıracak, sonra da bir bahaneyle Hz. Peygamber’i evine çağırarak kör kuyuya

Moğol tarihi

Cengiz Han Buhara’daki Büyük Cami’ye girdiğinde ne yaptı?

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim Hz. rüyasında gören Abdülhamid Han’a Yavuz Sultan Selim ne dedi?

Ateistlere Cevap Dini Hikayeler

Şems-i Tebrizi ve 3 Dinsiz Filozof arasında geçen olay – Bir grup filozof, Mevlana Celaleddin Rumi’ye gelerek birkaç sual sormak istediklerini bildirdiler. Niyetleri, bir şeyler öğrenmek değil, Müslümanları dinleri hakkında şüpheye ve fitneye düşürmekti.

İslam tarihi

Lokman Hekim, oğluna şöyle demiştir:

Dünya tarihi

Türk eti yiyen Haçlılar – Pierre I’Ermite’in haçlı seferi sırasında İzmit ve civarı köyleri yağmalayan haçlıların çocukları kızartıp

İslam tarihi

Cennete ilk girecekler

İslam tarihi

Hz Ömer suikast geçirip de ölüm döşeğine düşünce oğluna şöyle dedi:

Türk tarihi

Mustafa Kemal‘in bu sefere ne maksatla çıktığını bir daha belirten, çok enteresan bir hadiseye şahit olduk. Karadeniz’e çıkmak üzere iken vapurumuz durdu. Bir motor ile yanaşan işgal devletleri zabitleri güverteye çıktı.

Timur tarihi

Timur – Ben bir gün 243 kişi ile Karşı Kalesi’nin üzerine yürüdüm. Kale bekçileri Emir Musa Bahadır 12 bin atlı askerleri ile kaleyi muhafaza etmekteydi.

Osmanlı tarihi

İran Şahı, Sarı Selim’in padişahlığını tebrik etmek üzere Edirne’ye Şah Kulu adında bir elçi gönderir. Şah Kulu, Osmanlı askerindeki bu gösterişini çekememiş ve alaylı bir şekilde:

İslam tarihi

Zülkarneyn (as) Yecüc Mecüc’ü nasıl hapsetti? ”Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki: “Size ondan bir anı okuyacağım.”

Osmanlı tarihi

Talat Paşa’nın fakirlik içinde ölmesi

Selçuklu tarihi

Alparslan’ın mezar taşında yazan yazı

İslam tarihi

Yine bir gün Hz Peygamber: ”Ben Miraç gecesinde cehenneme uğradım, halkına baktım ve çoğunun fakir olduğunu gördüm.” buyurduklarında sahabe: ”Ya Resulallah, maldan mı fakirdiler?” sorusuna:

İslam tarihi

Abdulkadir Geylani: (Gizli Şirk) Zenginlikte Şirk

İslam tarihi

Kuran’da bahsedilen Hz Musa ile Hz Hızır kıssasında geçen Hz Musa’nın ”Genç Arkadaşı” hangi peygamberdir?

İslam tarihi

Davud peygamber’in duası

x