Ölüm döşeğinde koma halinde İblis'in insanlara telkinleri - İmansız gitmemek için bunlara dikkat etmek gerekir: - Dtarihi
İslam tarihiÖlüm döşeğinde koma halinde İblis'in insanlara telkinleri - İmansız...

Ölüm döşeğinde koma halinde İblis’in insanlara telkinleri – İmansız gitmemek için bunlara dikkat etmek gerekir:

-

İmansız gitmek iki şekilde olur:

1- Ölüm döşeğinde, tam koma halinde iken kişinin, inanması gereken şeyler için gönlüne şek ve şüphe düşer veya inkar durumuna düşer. O halde iken Azrail ruhunu alır. O şüphe ve inkar, bu kul ile Allah arasında ebedi bir hicap (perde) olur ve bu perde sebebiyle Allah’tan daimi uzak kalır yeri de ebediyen cehennem olur.

2- Ölüm döşeğinde, koma halinde iken, kişinin kalbini, asi olma düşünce ve duygusu, dünya şehvetleri veya nefsin lezzetleri işgal eder, gönül bu fikir ve duygularla dolar. Bu halde imanın aslı yok olmaz. Fakat o anda zihin ve kalp, bunlarla uğraştığı için Cenab-ı Hakkı düşünmeyi tamamen unutur. Bu hal üzerinde iken Azrail ruhunu alır.

İşte kalp ve zihni dünya şehvet ve lezzetleriyle uğraşan bu kişi ile Allah arasında yine bir perde gerilir ve bu perde gerildiği müddetçe azab görür. Fakat imanla gittiği için, günahları derecesinde azab gördükten sonra perde kalkar ve kendisi de kurtulur.

İmam Gazali – Abidler Yolu

İslam tarihi

Hz Muhammed – İnsanların kötüsü üç kimsedir:

1- Ana-babasına karşı kibirlenip onları hakir gören. 2- İnsanlar arasında yalanla dolaşan ve onların arasını, birbirinden uzaklaştırıncaya kadar bozan. 3-...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Dört şeyi kendinde bulunduran kimsenin cesedini Allah ateşe haram kılar, onu şeytandan da korur:

Dört şeyi kendinde bulunduran kimsenin cesedini Allah ateşe haram kılar, onu şeytandan da korur: 1- Nefsine, aşırı istekte bulunduğu zaman...
İslam tarihi

Feridüddin Attar – Her bilgili ve akıllı adam şunlara dikkat etmeli:

İşlerini dürüst olmayan bir adama asla emanet etmemeli, Layık olmayanı bağış ve ihsana boğmamalı, Akıllı davranıp, her türlü haksızlık eğiliminden...
İslam tarihi

Yahudilerin bir kısmı neden Hz Üzeyr’e Allah’ın oğlu dediler?

Meşhur görüşe göre Hz Üzeyr, İsrailoğulları nebilerinden bir nebidir. İsrailoğulları içerisinde Tevrat'ı ezberleyen kalmadığında Yüce Allah ona ilham etmiş o...
İslam tarihi

Sahabilerin gözünde en değerli insan Allah Resülü idi. Fakat buna rağmen Peygamberimiz geldiğinde ayağa kalkmazlardı. Çünkü bundan hiç memnun kalmayacağını biliyorlardı.

Hz Ali şöyle der: ”Cehennemlik görmek isteyen kişi, önünde ayakta dikilenler varken oturana baksın!” Hz Enes şöyle der: Sahabilerin gözünde...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’e verilen diğer peygamberlere verilmeyen şeyler

Benden önce peygamberlere verilmeyen (şu hususlar) bana verilmiştir. Düşmana korku verilerek zafere kavuşturuldum. Yeryüzünün anahtarları bana verildi. Bana Ahmed ismi...
İslam tarihi

”İbrahim (as) babasını, Kıyamet günü tozlanmış ve yüzü karalara bürünmüş olarak görecek de: ”Bana asi gelme dememiş miydim?” diyecek. Babası:

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''İbrahim (as) babasını, Kıyamet günü tozlanmış ve yüzü karalara bürünmüş olarak görecek de: ''Bana asi gelme dememiş...
Osmanlı tarihi

Fatih, İstanbul’u fethetmişti. Dervişlerden biri Fatih’in atının yularına yapışıp padişaha şöyle dedi: ”Padişahım! İstanbul’u biz dervişlerin duaları sayesinde aldığını unutma.” Fatih:

Fatih, İstanbul'u fethetmişti. Şimdi atının üzerinde ordusuyla şehre giriyordu. Dervişlerden biri Fatih'in atının yularına yapışıp padişaha şöyle dedi: ''Padişahım! İstanbul'u...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Hazen kuyusundan Allah’a sığının!” Dediler ki: Hazen kuyusu nedir?” Cevap verdi: ”O, cehennemin günde yüz kere (Allah’a) sığındığı bir vadidir.” ”Peki o vadiye kimler girecek?”

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Hazen kuyusundan Allah'a sığının!'' Dediler ki: Hazen kuyusu nedir?'' Cevap verdi: ''O, cehennemin günde yüz kere (Allah'a)...
Türk tarihi

Türkmen, Müslüman olan Türk’e mi deniliyor? – Ahmet Taşağıl

Türkmen, Müslüman olan Türk'e mi deniliyor? Doğru. Müslüman olan Türklere, Türkmen denmeye başlandı. Oğuzlarla ilgili... Özellikle 880'li yıllardan sonra, 900'lere...
İslam tarihi

Kuran’da Adn Cennetine gireceklerin özellikleri…

Onlar ki, Allah’ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar. Ve onlar ki, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği şeye riayet ederler ve Rablerine...
Osmanlı tarihi

Mercidabık Savaşı öncesi Yavuz Sultan Selim’in ordusunun  önünde askerleriyle beraber göğüs göğse çarpışmak için atını ileri doğru mahmuzlanması üzerine, Sadrazam Sinan Paşa padişahın ellerine sarılıp: ”Şevketlü hünkarım…

Mercidabık Savaşı öncesi Yavuz Sultan Selim'in ordusunun  önünde askerleriyle beraber göğüs göğse çarpışmak için atını ileri doğru mahmuzlanması üzerine, Sadrazam...
Osmanlı tarihi

3. Selim bir gün saltanat kayığına binip Haliç’ten Kağıthane Dere’sine geçti. Burada dolaşırken birkaç kişinin sofra kurup içki alemi yaptıklarını gördü. Padişahın kayıkta olduğunu görünce bu kişiler…

3. Selim bir gün saltanat kayığına binip Haliç'ten Kağıthane Dere'sine geçti. Burada dolaşırken birkaç kişinin sofra kurup içki alemi yaptıklarını...
Selçuklu tarihi

Anadolu’nun kapıları Türklere ilk defa Malazgirt’le mi açıldı?

Anadolu'nun kapıları Türklere ilk defa Malazgirt'le mi açıldı? Hayır... Malazgirt ilk gelişimiz değildir, son gelişimizdir. M.Ö 4000'lere kadar giden süreçte...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Tevbe kapısı ne zaman kapanır?

''Şüphesiz ki Allah, can boğaza gelmedikçe kulunun tevbesini kabul eder.'' (Tirmizi) ''Kim, güneş batıdan doğmadan -kıyamet kopmadan tevbe ederse, Allah...
İslam tarihi

Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?”

Rivayet edildiğine göre, Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ''Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?'' diye sorar. Hz...
Dünya tarihi

Yahudi inancındaki son peygamber neden Malaki’dir?

Medine ve civarındaki yahudi gruplarının müslümanlarla tartışmalarında vahiy ve peygamberlik hususunda ileri sürdükleri iddialara Kur'an'da cevap verilmiştir. Buna göre yahudiler...
İslam tarihi

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü’minin şiarı

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü'minin şiarı ''Rabbim! Cehennem azabından selamete erdir, selamete erdir!'' dir. Hz Muhammed – Ramuz e Hadis
İslam tarihi

Cehennemin yedi kapısından kimler girecek? Hz Muhammed (sav) : ”Yedinci kapıdan girecekleri söylemedin?” deyince Hz Cibril:

Cehennemin ''Haviye'' isimli en alt kapısından münafıklar girecek. Ayet-i Kerime'de ''Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar'' buyurulduğu gibi....
Osmanlı tarihi

Osmanlı’da hangi padişah ordunun komutanı olmamıştır?

Osmanlı hükümdar ve şehzadesi; dindar olabilir, keyfine düşkün bir hayat sürebilir, ama hepsinin ortak özelliği, ''İslam'ın kılıcı'' vasfını kullanmak ve...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

x