İmam-ı Azam'ın babasındaki kul hakkı korkusu - Sabit Hazretleri, birgün bir akar suyun kenarına abdest almak için gitmişti. Abdeste başlayacağı sırada, yukardan aşağı suyun üzerinde yüze yüze gelen bir elma gördü. Peki bu elma kendisine helal miydi? Derhal ağzından çekti. Çekti ama, - Dtarihi
Dini Hikayelerİmam-ı Azam'ın babasındaki kul hakkı korkusu - Sabit Hazretleri,...

İmam-ı Azam’ın babasındaki kul hakkı korkusu – Sabit Hazretleri, birgün bir akar suyun kenarına abdest almak için gitmişti. Abdeste başlayacağı sırada, yukardan aşağı suyun üzerinde yüze yüze gelen bir elma gördü. Peki bu elma kendisine helal miydi? Derhal ağzından çekti. Çekti ama,

-

İmam-ı Azam Hazretleri, Hanefi mezhebinin imamıdır. Babası, Sabit isminde takva sahibi bir zattır.

Sabit Hazretleri, birgün bir akar suyun kenarına abdest almak için gitmişti. Abdeste başlayacağı sırada, yukardan aşağı suyun üzerinde yüze yüze gelen bir elma gördü. Elma yaklaşınca, uzandı ve aldı. Belli ki, biraz yukarda bulunan bir bahçedeki ağaçtan kopup düşmüştü. Bu taze elmayı canı istedi. Aldı ve ısırdı. Tam ısırmıştı ki aklına bir şey geldi. Peki bu elma kendisine helal miydi? Derhal ağzından çekti. Çekti ama, o ısırmadan dolayı boğazına birkaç damla elma suyu gitmişti. Bunu daha önce niçin düşünmediğine çok pişman oldu. Kendisine ait olmayan bir elmayı asla ısırmamalıydı.

Bu elmanın yenilmesi de suyu da bana helal değildi. Yanlış yaptım. Gidip sahibini bulmalı ve sahibinden helallık dilemeliyim, diye düşündü. Suyun geldiği tarafa doğru yürümeye başladı. Biraz yukarda, bir elma ağacının akan suya doğru eğildiğini gördü. Dalları elma doluydu. Anlaşılmıştı. Bu elma buradan düşüp kendisinin yanına kadar gelmişti.

Bahçeye girdi ve bahçe sahibini buldu. Durumu ona anlattı ve:

– Bana hakkınızı helal ediniz. Bilmeden, düşünmeden elmanızı ısırmış oldum, dedi.

Bahçe sahibinin şartı vardı.

– Bana iki sene hizmet edersen o zaman düşünürüz, dedi.

Sabit Hazretleri adamın şartını kabul edip başladı hizmet etmeye. İki sene boyunca adama hizmette bulundu. İki sene sonunda:

– Hakkınızı helal edecek misiniz, iki senedir size hizmet ediyorum, dedi.

Bahçe sahibinin şartları bitmemişti. Dedi ki:

– Benim bir şartım daha var. Onu da yerine getirirsen hakkımı helal ederim. O da şudur:

Bir kızım var. Elleri çolak, gözleri kör, ayakları topal, kulakları sağırdır. Hakkımın sana helal olması için, bu kızımla evlenmen lazım.

Düşündü … Ahirette Allah huzurunda suçlu durumda kalmak, böyle bir kızla evlenmekten zordur, dedi ve kabul etti.

Düğün yapılıp gerdeğe girdi. İçeri girince baktı ki, her tarafı sağlam ve oldukça güzel bir kız, karşısında. Hemen dışarı çıktı. Niçin çıktığını sordular, anlattı:

– Herhalde bir yanlışlık var. Bana söylenen kız sakat olması lazımdı, dedi.

Kayınpederi dedi ki:

– Evladım, benim kızımın gözleri kördür, hiç harama bakmamıştır. Kulakları sağırdır, hiç haram dinlememiştir. Elleri çolaktır, hiç harama el uzatmamıştır. Ayakları kötürümdür, hiç harama adım atmamıştır. Tereddüt etme, o senin helalindir.

İşte İmam-ı Azam Hazretleri, bu anne ve babadan dünyaya gelmiştir.

Son İçerikler

Hz Havva yaratıldığında Hz Adem ile konuşması – Adem, ona: -‘Sen nesin?’ diye sordu. O da: -‘Kadın!’ dedi. Adem: -‘Niçin yaratıldın?’ dedi. O da:

Bu ayetlerin bağlamı; Havva’nın yaratılışının, ”Ey Adem! Sen ve eşin (Havva) birlikte cennette oturun” (Bakara 35) buyruğundan dolayı Adem’in Cennet’e girmesinden...

Rivayet edildiğine göre İblis, İmam Şafii’ye gelerek: ”Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında...

Rivayet edildiğine göre Şeytan, İmam Şafii'ye gelerek: ''Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete...

Sultan 2. Mustafa padişahlığının üçüncü günü veziriazama bir hatt-ı hümayün göndererek zevk-ü sefaya düşen padişahların halkının rahat yüzü görmediğini kaydedip, ceddi Kanuni Sultan Süleyman...

Sultan 2. Mustafa padişahlığının üçüncü günü veziriazama bir hatt-ı hümayün göndererek zevk-ü sefaya düşen padişahların halkının rahat yüzü görmediğini...

İmam Gazali: Anlatıldığına göre adamın biri namaza durur. ”Ancak sana ibadet ederiz” Ayet-i Kerime’sine geldiğinde gerçekten Allah’a ibadet ettiğini içinden geçirir. O esnada gizli...

Anlatıldığına göre adamın biri namaza durur. ''Ancak sana ibadet ederiz'' Ayet-i Kerime'sine geldiğinde gerçekten Allah'a ibadet ettiğini içinden geçirir....

Halk, padişah Birinci Mustafa’yı kılıç kuşanma alayında görebilecekti. Eyüp’te iskeleye çıktıktan sonra türbe yolunda halka dağıtması için padişahın ceplerine altın dolduruldu ancak henüz iskeleye...

Halk, padişah Birinci Mustafa'yı kılıç kuşanma alayında görebilecekti. Padişahın taht merasimi için tüm hazırlıklar yapıldı. Padişahın taht merasimi için...

Hanefi mezhebinin imamı, imamı Azam HazretIeri dinsiz bir alimle münazara yapacaktı. Dinsiz adam müslümanlara meydan okuyordu. Karşılaşma başladı…

Hanefi mezhebinin imamı, imamı Azam HazretIeri dinsiz bir alimle münazara yapacaktı. Dinsiz adam müslümanlara meydan okuyordu. Karşılaşma Küfe şehrinde...

Mutlaka Okumalısınız

Haçlıların 70.000 Müslümanı katletmesini duyan Selahattin Eyyübi’nin söylediği söz…

Selahattin Kudüs'ün 1096 yılında Haçlıların eline geçmesini ve 70...

”Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. Kahinleri, yorumcuları ve sihirbazları toplayıp onlara bu rüyasını sordu. Onlar da:

''Firavun uykusunda bir rüya görmüştü. (Bu rüyasında) sanki Beytü'l-Makdis...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x