Rivayet edildiğine göre İblis, İmam Şafii'ye gelerek: ''Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında ne dersin, bu yaptığında adil midir, yoksa zalim midir?'' diye sorar. İmam Şafii ne söyleyeceğini bir düşünür ve şöyle cevap verir: - Dtarihi
İslam tarihiRivayet edildiğine göre İblis, İmam Şafii'ye gelerek: ''Beni istediği...

Rivayet edildiğine göre İblis, İmam Şafii’ye gelerek: ”Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında ne dersin, bu yaptığında adil midir, yoksa zalim midir?” diye sorar. İmam Şafii ne söyleyeceğini bir düşünür ve şöyle cevap verir:

-

Rivayet edildiğine göre Şeytan, İmam Şafii’ye gelerek: ”Beni istediği gibi yaratıp da istediği gibi kullanan sonra da dilerse cennete dilerse cehenneme sokacak olan hakkında ne dersin, bu yaptığında adil midir, yoksa zalim midir?” diye sorar.

İmam Şafii ne söyleyeceğini bir düşünür ve şöyle cevap verir:

‘Eğer seni, sen istedin diye yarattıysa sana zulmetmiştir, yok eğer kendi isteği doğrultusunda yarattıysa o yaptığı işten sorumlu tutulamaz” bu cevap karşısında afallayan şeytan şöyle der:

”Ey Şafii yemin ederim bu sualimle yetmiş alimin kalbine vesvese sokup onları kulluk divanından çıkartmıştım.”

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Haccac-ı Zalim Kabe’yi mancınıklarla nasıl taşladı?

Kabe'nin önemli bir tamiratı da Emeviler döneminde gerçekleşir. Emevi saltanatının başına buyruk hareketleri, Hz Ebubekir'in torunu, Hz Esma'nın oğlu...

Hz Muhammed ”Allah’ın en çok sevdiği ameller”

Allah'a amellerin en sevimlisi vaktinde namaz kılmak, ana-babaya itaat ve ikram etmek, sonra Allah yolunda savaşmaktır. Allah'a amellerin en sevimlisi...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Cüneyd-i Bağdâdî’nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp; “Artık ben kemâle geldim. Sohbete devâm etmeme lüzum kalmadı.” deyip kendi başına bir yere çekildi. Rüyasında…

Cüneyd-i Bağdâdî'nin talebelerinden biri şeytanın vesvesesine kapılıp; "Artık ben kemâle geldim. Sohbete devâm etmeme lüzum kalmadı." deyip kendi başına bir...

Diğer ümmetler, ‘Ümmet-i Muhammed’in terazileri niye bu kadar ağır basıyor?’ diye sorunca peygamberleri şöyle cevap verecektir:

Nitekim Hz Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: ''Besmele ile başlayan dua geri çevrilmez.'' Bir başka hadiste ise şöyle buyurmuştur: ''Ümmetim, kıyamet gününde mahşer...

Cengiz Han’ın torunu Hülagu Han Halifeyi nasıl işkence ederek öldürdü?

Moğolların en fazla zarar verdikleri kesim Müslüman devletler oldu. Tarihçiler, Moğol istilasının İslam dünyasındaki ilmi ve kültürel gelişmeyi sona...

Mutlaka Okumalısınız

Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova’sında ileri gitmemekte ayak diremeleri üzerine Yavuz Sultan Selim askere hitaben:

Çaldıran Seferi sırasında, yeniçerilerin Eleşkirt Ova'sında ileri gitmemekte ayak...

Hz Muhammed (s.a.v) ”Günah ve sevap ne kadar yazılır”

Kul müslüman olup da İslami bir hayat yaşarsa, Allah...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor