İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir:  - Dtarihi
İslam tarihiİnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir: 

İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir: 

-

Uyunül-Ahbar isimli kitapta anlatıldığına göre Şakik-i Belhi şöyle der:

”İnsanlar şu üç sözü söylerler fakat yaptıkları sözleriye çelişir: 

Birincisi: ”Biz Allah’ın kulu ve kölesiyiz” derler, fakat özgürlükte sınır tanımazlar. Bu sözlerine ters bir durumdur.

İkincisi, ”Allah bizim rızkımıza kefildir” derler, fakat dünyalık şeyler elde etmedikçe kalpleri tatmin olmaz. Bu da söylediklerine terstir. 

Üçüncüsü, ”Ölümden kurtuluş yok” derler fakat hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışırlar. Bu da sözlerine ters düşmektedir.

Ey kardeşim, sen kendine dikkat et! Hangi bedenle Allah’ın huzuruna çıkacaksın, hangi dil ile ona cevap vereceksin, büyük-küçük her şeyden sorguya çekildiğinde ne cevap vereceksin, bir düşün! Sorulara şimdiden doğru cevaplar hazırla! ”Allah’tan sakın, çünkü Allah (iyi-kötü) tüm yaptıklarımızdan haberdardır.” (Haşr 59/18)

İmam Gazali – Kalplerin Keşfi

Son İçerikler

Hasan Sabbah neyi ya da hangi geleneği temsil ediyordu?

Hasan Sabbah'ın temsil ettiği çizgiyi ana hatlarıyla Hz Ali devrinde meydana gelen siyasi olaylara kadar götürebiliriz. Hz Osman'ın hilafeti...

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar:

Dört şey vardır ki, bunları kendinde bulunduranın üzerine Allah rahmet saçar, onu cennetine koyar: 1- Yoksulu barındıran. 2- Güçsüze merhamet eden. 3-...

Hz Muhammed (sav) – Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır:

Dört şey vardır ki ameli yedi yüze çıkartılır: 1-Allah yolunda (zekat, hac ve cihad gibi hususlarda) harcadığın para ki, bunun...

Bişr-i Hafi günah çukurundan nasıl tevbe etti

Bişr-i Hafi. Genç. Günah çukuruna düşmüş yuvarlanıyor yuvarlandıkça batıyor... Bir gün Gecesini içki masalarında sabahladığı bir gecenin günü. Sarhoş. Evinin...

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ”Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine yüz değnek vurulsun.”...

Padişah III.Murat için oynadığı oyunu bitirdikten sonra kendisine bahşiş verileceği sırada maskara, şöyle der: ''Bugün altın istemiyorum padişahım. Onun yerine...

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette insanlar şu beş şeyi sevip, şu beş şeyi de unutacaklar

1- Dünyayı sevip, ahireti unutacaklar. 2- Serveti sevip, hesaba çekileceklerini unutacaklar. 3- Mahlukatı sevip yaratanı unutacaklar. 4-Günahı sevip tevbeyi unutacaklar. 5- Sarayları sevecek,...

Mutlaka Okumalısınız

Münafıkların Yaptırdığı Mescid, Mescid-i Dırar

"(Münafıklar arasında) Bir de (mü’minlere) zarar vermek, (hakkı) inkar...

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor