Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş’ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O, yaptığından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.  Yoksa ondan başka ilâhlar mı edindiler? De ki: “Haydi getirin delilinizi! İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı (Hiçbirinde birden fazla ilâh olduğuna dair hiçbir delil yok). Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler.” Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, “Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir. (Böyle iken) “Rahmân, çocuk edindi” dediler. O, böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. (Enbiya 22-26)

Allah, hiçbir çocuk edinmemiştir. O’nunla birlikte başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle olsaydı, her ilâh kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da, görülen âlemi de bilen Allah, onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. (Muminun 91)

De ki: “Eğer onların iddia ettiği gibi, Allah’la beraber (başka) ilahlar olsaydı, o zaman o ilahlar da arşın sahibine ulaşmak için elbette bir yol ararlardı. (İsra 42)

Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. (Nisa 82)

Yoksa onu (Muhammed kendisi) uydurdu mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi siz de onun benzeri bir sûre getirin ve Allah’tan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onları da yardıma çağırın. (Yunus 38)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yavuz Sultan Selim'in, Sadrazam Piri Mehmet Paşa'ya sorduğu 'Osmanlı ne zaman yıkılır?' sorusunun cevabı:
Yavuz İran'ı yere serdikten, Mısır...
Hz Muhammed - İnsanların kötüsü üç kimsedir:
1- Ana-babasına karşı kibirlenip onları...
Hasan-ı Basri ve Zalim Haccac
Halkın kendisinden tir tir titrediği...
Firavun, Mısır halkını neden gruplara bölüyordu?
''Çünkü Firavun o (Mısır) beldesinde...
Yavuz Sultan Selim Bu mesele, yani Hiristiyanların da kılıçtan geçirilmesi hakkında, Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi'den fetva istedi.
Bilindiği gibi Yavuz Sultan Selim,...
Şah İsmail'in gönderdiği hediyeden insan pisliği çıktığını gören Yavuz Sultan Selim'in cevabı:
Yavuz Sultan Selim zamanında, İran...
Allah Teala Hz Musa'ya şöyle vahyetti:
Rivayete göre Allah Teala Hz...
Cengiz Han'ın 21 Yasa'sı
1- Sadece tek bir Tanrı'ya...
Ebû Hafs-ı Haddâd ''Allah Rızası İçin'' kıssası
Ebû Hafs-ı Haddâd, Ebû Bekr-i...
Azap Melekleri ve Günahkar Genç
Mahşerde bir genç, Allah Teala'dan...
Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah Teala bunların dördüne cevap verir, beşinci isteklerini de söyledikten sonra bir daha ebedi olarak konuşamazlar. Birinci dualarında şöyle derler:
Cehennemliklerin beş duası vardır. Allah...
Hafaza Melekleri canı çıkmakta olan kişiye neler der? Canı çıkmakta olan herkese hafaza melekleri gösterilir. O, Allah'a itaat eden bir kul ise, ona:
Vüheyb şöyle der: Canı çıkmakta olan...
''Ahmak Dost Edinmemeli''
Atalarımız "Akılsız dostun olacağına, akıllı...
Padişah 4. Murad tarafından, mey (şarap), afyon ve fal bakmak yasaklanmış İstanbul'da bütün meyhaneler ve keşhaneler, artık gizlice çalışmaya başlamışlar 4. Murat, bir gece, tebdil-i kıyafet (kılık değiştirerek) İstanbul'a indiğinde, karşıya...
Padişah 4. Murad tarafından, mey...
Hz Muhammed (sav) - Şeytanın sordurduğu Allah'ı kim yarattı sorusundan kurtulmanın çaresi (Yaratılmış olan İlah olamaz)
Ebu Hureyre şöyle dedi: Allah...
Türklere yardıma gelen melek ordusu
Aşağıdaki hadiseyi tarihçi Ahmet Mithat...
Şeytan kafir midir yoksa münafık mı?
Şeytan küfrünü açıkça ilan ettiği...
Engizisyon İşkence Aleti – Dil koparıcı
Kurbanın dilini tek hamlede sorunsuz...
Hz Muhammed ''Dini ilmi, dünyalık elde etmek için kullananlar''
Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet...
Hz Hüseyin'in kendisi hakkında kötü konuşana verdiği ders
Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi...
Mesnevi ''Allah Kulunu Nasıl Zikreder''
Adamın biri, geceleri devamlı Allah'ı...
Napolyon ''Ölümle burun buruna gelmek nasıl bir duygu''
Bir gün Napolyon düşman askerlerinden...
İsrailoğulları hangi soydan geliyor?
Yine Yüce Allah bu konuyla...
Hz Muhammed (sav) kimin cenaze namazını kılmadı?
Ebu Seleme'den şöyle rivayet edilir: ''Peygamber...
Şems-i Tebrizi ve 3 Ateist Filozof
Bir grup filozof, Mevlana Celaleddin...
Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz
Eski Türklerde bir kadın doğurduğu...
Hz Ömer ve Kabirde Konuşan Genç
Takva sahibi olmak, hayatın her...
Hz Ömer'in, Hz Muhammed'e söylediği söz
Bir gün Hz Ömer, Peygamberimizin...
4. Mehmed ve Cinci Hoca'nın Akçeleri - Cinci Hoca namıyla meşhur Safranbolulu Hüseyin Efendi'den iki yüz kese akçe istenilse de Hoca buna yanaşmadı. Herkes Cinci Hoca'nın ciddi bir servet sahibi...
Dördüncü Mehmed cülusundan bir hafta...
Eski Türkler klasik manada Şamanist miydiler? Mesela Bilge Kağan'ın dini inanışı neydi, nasıldı?
Eski Türkler klasik manada Şamanist...

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code