İslam tarihi

Şeytanın korktuğu şey

İslam tarihi

Hz Züleyha’nın Hz Yusuf’a Aşkı. Hz Züleyha iman edip Hz Yusuf’la evlendiğinde Hz Yusuf’tan ayrı yaşayarak Allah’a ibadet için inzivaya çekilmiş, kendini Allah’a vermişti. Hz Yusuf onu sabah yatağa çağırdığında akşama, akşam çağırdığında sabaha erteliyor ve şöyle diyordu:

İslam tarihi

Malik Bin Dinar’dan Altın Öğütler

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennet ehlinin çoğunluğu kim olacak?

İslam tarihi

Firavun’un amcasının oğlu nasıl Müslüman oldu?

Dini Hikayeler

Hasan Basri Hazretleri hastalanmıştı. Yahudi komşusu ziyaretine geldi. İçeri girdiğinde burnuna kötü bir koku gelmişti. Bu kokunun nereden geldiğini sordu. Hasan Hazretleri:

İslam tarihi

Hz Peygamber’in ”Bana Cebrail geldi, elinde yeşil bir yaprak vardı. Üzerinde

İslam tarihi

Hz Musa’nın vefatı nasıl olmuştur? – Vehb İbn Münebbih’in anlattığına göre Hz Musa, (bir gün) meleklerin ileri gelenlerinin yanına uğradı. Onlar,

Dini Hikayeler

Hz.Ömer arkadaşlarıyla sohbet ederken, huzura üç genç girerler, derler ki; -Ey halife bu aramızdaki arkadaş bizim babamızı öldürdü ne gerekiyorsa lütfen yerine getirin. Bu söz üzerine Hz.Ömer suçlanan gence dönerek:

İslam tarihi

Kıyamette Sırat köprüsünün üstünde mü’minin şiarı

İslam tarihi

Hz Muhammed’e peygamberlik verildiğinde şeytanın yardımcıları koşarak ”Yeni bir peygamber gönderildi, yeni bir ümmet çıktı” dediler. Şeytan ”Dünyayı seviyorlar mı?” diye sordu. ”Evet” cevabını alınca şunları söyler: ”Dünyayı seviyorlarsa putlara tapmamalarının bana göre bir önemi yok. Ben onlar için şu üç şeyi önemserim;

Osmanlı tarihi

Bağdat’ı işgal eden İran Şah’ı, Şah Abbas’ın diri diri hurma ağacına asma işkencesi – Bağdat Kadısı Nuri Efendi ile Ulu Cami Hatibi Mehmed Efendi’yi huzuruna getirten Şah Abbas onları Hz Ebubekir ve Hz Ömer’i sövmeye zorladı. Ellerinin çözülmesi şartıyla

İslam tarihi

Hz İlyas ateşten bir ata binip gökyüzüne nasıl uçtu?İsrailoğulları Baal adlı bir puta tapmaya başlamışlardı. İlyas Peygamber onlara

Osmanlı tarihi

Sultan Ahmet Han, bir gün Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecit Sivasi’ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine;

İslam tarihi

Feridüddin Attar – Sürekli olmayan 4 şey

Osmanlı tarihi

Memluk Devleti bir elçi göndererek, Memluk Sultanın adının hutbelerde okunduğu memleketlerin kendilerine geri verilmesini istedi. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de gelen elçiye

İslam tarihi

Anlatıldığına göre, Hz İsa elinde çapayla çalışan birini görür. Hz İsa der ki:

İslam tarihi

Hz Muhammed – Üzüntü ve kederle karşılaşınca söylenecek sözler

İslam tarihi

Gülistan ”Gıybet yapmanın kötülüğü hakkında kıssa” – Çok iyi hatırlıyorum. çocukluğumda ibadete hevesli idim. Geceleri kalkar, ibadetle meşgul olurdum. Bir gece babamla beraber oturmuş, gözümü bütün gece hiç yummamış ve kırpmamıştım. Kuran-ı Kerim’i kucağımda tutuyordum, ev halkı uykuya dalmışlardı. Babama dedim ki:

İslam tarihi

Kıyamet olunca, dünyada üzüntü, sıkıntı, hastalık çekmiş insanların durumu

x