Firavun’un İsrailoğullarına yaptığı işkenceler – İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı: | Dtarihi
İslam tarihiFiravun'un İsrailoğullarına yaptığı işkenceler - İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri...

Firavun’un İsrailoğullarına yaptığı işkenceler – İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı:

-

Firavun’u bu kötü ve çirkin işi yapmaya sevk eden sebep şu idi: İsrailoğulları, Hz İbrahim’den naklettikleri şu hususu kendi aralarında bahsediyorlardı: Hz İbrahim’in soyundan bir genç çıkacak ve Mısır hükümdarının helaki o gencin elleriyle olacaktır…

Bu (müjdeli haber) ise, -Allah daha iyi bilir- Hz İbrahim’in hanımı Sare’nin (Mısır ülkesinden geçmekteyken) Mısır hükümdarının ona kötülük yapmak istemesi ve Allah’ın onu (hükümdardan) korumasından sonra gerçekleşmişti.

Bu müjde, (Mısır’daki) İsrailoğulları arasında meşhur olmuştu. Bu müjdeli haber o derece meşhurdu ki, (Mısır’ın yerli halkı olan) Kıptiler bile kendi aralarında bu olayı konuşuyorlardı. Derken bu müjdeli haber, Firavun’a ulaştı. Öyle ki bu haberi Firavun’a, komutanlarından ve ileri gelenlerinden bazısı bir gece sohbeti esnasında söylemişti.

Bunun üzerine Firavun, bu gencin varlığının (kendisi için bir tehdit unsuru olmasına karşılık) bir tedbir mahiyetinde hemen o anda İsrailoğlları’nın erkek evlatlarının öldürülmesini emretti… Ancak kadere karşı alınan tedbirin bir faydası yok!…

İbni Kesir – Peygamberler Tarihi

 

Mutlaka Okumalısınız

x