İsrailoğulları hangi soydan geliyor? | Dtarihi
Dünya tarihiİsrailoğulları hangi soydan geliyor?

İsrailoğulları hangi soydan geliyor?

-

Yine Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

”Andolsun ki biz Nuh’u ve İbrahim’i elçi olarak gönderdik, peygamberliği ve kitabı onların zürriyetleri arasına koyduk.” (el-Hadid 54/26)

Hz İbrahim’den sonra peygamberlerden herhangi birine gökten indirilen her bir kitap, muhakkak Hz İbrahim’in soyundan ve taraftarlarından birine inmiştir. İşte bu, (başkalarında) bir benzeri bulunmayan şerefli bir paye ve başkalarının elde edip övünemeyecekleri yüksek bir mertebedir.

Hz İbrahim’in (her biri) birer ulu insan olan iki oğlu vardı. Bunlardan Hz İsmail, Hacer’den; Hz İshak ise Sare’den doğmuştu.

Hz İshak’ın da, Ya’kub adlı bir oğlu dünyaya gelmişti ki, onun bir başka adı ”İsrail”dir ki İsraillilerin (yani Yahudilerin) diğer kolları da, ona nispet edilir. İşte peygamberlik (Hz İbrahim’in torunu Hz Ya’kub’un) bu soyuna verildi…

Nüfusları o kadar çoğaldı ki, sayılarını ancak kendilerini yaratan ve risalet ile nübüvveti kendilerine özgü kılan Allah bilir. Son peygamberleri de, İsrailoğulları’ndan olan Hz İsa olmuştur.

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Mutlaka Okumalısınız

Hz Muhammed (sav)’i duyup da iman etmeyen kimselerin ahiretteki durumu nasıl olacak?

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''Muhammed'in nefsi olana yemin ederim ki, Yahudi...

Hz Muhammed (sav) – Bu alemin yıkılmasına ve harap olmasına üç taife sebep olacaktır:

Resulullah (sav) buyurmuşlardır ki: -Bu alemin yıkılmasına ve harap olmasına...
x