İttihatçılar döneminde Türkçüğün genişlemesi - Dtarihi
Osmanlı tarihiİttihatçılar döneminde Türkçüğün genişlemesi

İttihatçılar döneminde Türkçüğün genişlemesi

-

İttihatçılar, ileride gerçekleşecek büyük olayların hazırlanmasında, özellikle Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde büyük rol oynadılar. Balkan Savaşı’nın , bu müthiş yenilgisinin, etkisi altında memlekette millî bir uyanış kendini göstermiş, Türk Ocakları ve Türkçülerin faaliyetleri genişlemiş, Türkçülük devletin siyasetinde egemen olmaya başlamıştır. İttihatçılar bu faaliyetleri var kuvvetleriyle desteklediler. Esasen Balkan Savaşı’ndan sonra, Arnavutlar ayrı bir devlet halinde ayrılmışlar, Yemen isyanını Arap memleketlerinde başka direnişler takip etmiş, imparatorluk idarecileri Türklüğe dayanmaktan başka çare kalmadığını anlamışlardı. Denilebilir ki, 1919’dan sonra kendini gösteren milli ayaklanma ve millî hâkimiyetin temelleri bu devirde atılmıştır.

   


Halil İnalcık, Akademik Ders Notları, Timaş Yayınları, İzmir, 2018, s. 64, 65.

Son İçerikler

Bir gece Kazıklı Voyvoda, Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı yeniçeri…

Bir gece Kazıklı Voyvoda, sultan ordusuna baskın yaptı. Anadolu askeri üzerine düştü. Aralarına girmedi. Sonra kapu halkına ve bazı...

Firavun’un amcasının oğlu nasıl Müslüman oldu?

''O anda, inancını o güne kadar gizlemiş olan Firavun ailesinden bir mü'min şöyle haykırdı: “Rabbim Allah'tır dediği için, bir...

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat kendisi adama getirdi. Adam kapıyı...

Hüseyin (r.a) bir adamın kendisi hakkında hoşlanmadığı şeyler konuştuğunu öğrendi. Bunun üzerine taze hurmalarla dolu bir tepsi hazırlayıp, bizzat...

İlk Müslümanlığı kabul eden Türk devleti hangi devlettir?

11. asrın sonu ve 12. asrın başlarında Anadolu'da Selçukiler ortaya çıktığı zaman, ilk Müslüman Türk devleti bugünkü Doğu Türkistan'da...

Oğuz ismi nereden gelmiştir?

Oğuz adı üzerinde çeşitli açıklamalar yapılmış ise de artık bunun, ''kabileler'' anlamına geldiği anlaşılmıştır. Yani ''ok+u+z''olduğu kabul edilmektedir. Bu...

”Adamın biri (gelip): ‘Ey Allah’ın Resulü! Babam nerede?’ diye sordu. O da: ‘Baban ateştedir! dedi. Adam dönüp gidecek olunca onu çağırıp: ‘Doğrusu...

Yine Müslim, Enes b. Malik'in şöyle dediğini rivayet etmiştir: ''Adamın biri (gelip): 'Ey Allah'ın Resulü! Babam nerede?' diye sordu. O da: 'Baban...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor