Dtarihi ''Japonya'nın modernleşmede neden daha başarılı olduğu noktası üzerinde de durulmuştur: - Dtarihi

”Japonya’nın modernleşmede neden daha başarılı olduğu noktası üzerinde de durulmuştur:

Paylaş

Loading

1. Japonya, modernleşme çağına girdiği zaman 1868’de dil ve kültür birliğine ulaşmış milli bir devlet karakterine sahipti. Türkiye’de bu ancak 1923’ten sonra gerçekleşmiştir.

2. Japonya’da geleneksel sosyal sınıflar modernleşmeye yardım etmişlerdir. Samurai’lar ıslahat devrinin yapıcıları olmuşlardır.

3. Japonya, erkenden milli bir devlet olduğu halde Türkiye imparatorluk uğruna milli bir siyaset güdememiş, yıkıcı savaşlara girmiştir. Buna karşılık Japonya, son harbe kadar hiçbir zaman istila görmemiş, enerjisini iç modernleşme gayretlerine yoğunlaştırabilmiştir. 1. Dünya Harbi’nde ise Japonya galip devletler safında bulunmuştur.

4. Coğrafi durumu da, Japonya’ya daha elverişli şartlar hazırlamıştır. Denizlerle çevrili olması, adalardan mürekkep olması istilalardan korunmasına yardım etmiş, kolay ulaştırma milli birliği ve sosyal ve ekonomik temas ve hareketliliği sağlamıştır.”

Halil İnalcık – Atatürk ve Demokratik Türkiye, s. 145, Kırmızı Yayınları


Paylaş
About the Author

Leave a Reply

*

x