Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmed Han, torunu için dualar etti ve ”Lala Selim’i çok sevdim” buyurdu. Ertesi gün sabahleyin, Sultan Fatih lalasına gece gördüğü rü’yayı anlattı:

İslam tarihi

Rum Meliki Kayser, Hz Ömer’in devleti nasıl idare ettiğini araştırması için bir elçi gönderdi. Elçi Medine’ye girince halka: ”Hükümdarınız nerededir?” diye sordu. Halk:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Sırat köprüsü hangi devlet başkanlarını cehenneme düşürecek? Kıyamet günü adil ve zalim idareciler getirilir;

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – Askı

Türk tarihi

Türk olarak bilinen ilk kişi kimdir? – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – ”Cehennem ehli beş sınıftır”

Türk tarihi

Türklerin toplu olarak İslam’a geçişleri ne zaman başladı?

Osmanlı tarihi

Bir gün Beşiktaş’ta sahilde, Nef’i’nin şiirlerini okurken 4. Murat’ın çok yakınına yıldırım düşüyor.

Dünya tarihi

Engizisyon İşkence Aleti – İşkence Sandalyesi (Engizisyon Sandalyesi)

Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid, Timur mektuplaşmaları

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah’ın (Arşının) gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı (kıyamet) gün(ün) de Allah, şu yedi kimseyi gölgelendirecektir. (Bu yedi kişi şunlardır):

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette en şiddetli azaba çarptırılacak 2 kişi

İslam tarihi

Hz Muhammed – Günahlardan ağlamak müslümanı cehennemden korur

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim doğmadan önce gökteki dolunayın doğuşu sırasında keramet sahibi bir derviş ortaya çıkıp daha tan yeri ağırırken avlusu sevinçlerle dolu sarayın kapısına vararak bu doğumu haber verdi. Derviş:

Osmanlı tarihi

Vahdettin nasıl öldü?

Türk tarihi

Türklerde hanedanın meşruluğu için soy Oğuz Kağan’a veya Cengiz Han’a neden dayandırılırdı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Altı şey amelleri yok eder

Dünya tarihi

İskender, Aristo’ya sorar: ”İdareci için adalet mi daha önemlidir, yoksa cesaret mi?” Aristo:

İslam tarihi

Hz Yusuf, Mısır’da nasıl satıldı?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şu dört şeyi kim kendinde bulundurursa, Allah onun için cennette bir ev yapar ve o daima Allah’ın büyük nuru ve tecelliyatı içinde olur:

x