Selçuklu tarihi

Şemsi Tebriz’nin kaybolduğu günlerin birinde,bir kişi Mevlana’ya :

Dini Hikayeler

Hazreti Ali bir harpte hasmını yere yatırır. Boynuna basıp tam kafasını vücudundan ayıracağı sırada, yerde yatan adam Hazreti Ali’nin yüzüne tükürür. Bunun üzerine Hz. Ali adamın üzerinden kalkar. Bu hale şaşıran adam sorar:

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet’i uzun yıllar uğraştıran ve 1468’de de öldüğü zaman  memleketini  Venediklilere  vasiyet eden İskender Bey, Fatih aleyhinde Trabzon ve Gürcistan ile anlaşmaktan çekinmemişti. İskender’in ölümü ile Fatih şöyle demişti:

İslam tarihi

Feridüddin Attar – 4 şey bedbahtlığa sebep olur

Sasani tarihi

Adil hükümdar Nuşirevan’ın adaleti – Derler ki, bir av yerinde Nuşirevan av kebabı yemek istemiş. Emri üzerine istediği yemeği hazırlamışlar, fakat tuz yokmuş. Tuz bulmak üzere bir uşağı köye göndermişler. Nuşirevan demiş ki:

İslam tarihi

Allah-u Teala Levh-i Mahfuz’a yazmıştır ki:

Hun Tarihi

Attila’ya Tanrı diyen Romalı şair Marullas’ı Attila neden ateşe atılması emrini verdi? Meydanda bir ölüm sessizliği vardı. Birkaç dakika içinde toplanan odunlar ateşlendi, kızgın alevler, sanki cehennem tandırından çıkıyor gibiydi. Kızgın alevlerini direkleştiği bir sırada,

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ”Cennete girdirecek özellikler”

İslam tarihi

Yahudi Hahamlarının, Hristiyan Rahiplerinin ve Arap Kahinlerinin Peygamber (sav)’in gönderilmesinden bahsetmeleri

İslam tarihi

Hz Hatice Hz Muhammed (sav)’ i alıp amca oğlu olan meşhur Nevfel oğlu Varaka’nın yanına gittiler. Vahiy olayını anlattılar. Varaka:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cebrail bana ansızın (hemen) gelip: ”İnna lillahi ve inna ileyhi raciun” dedi. Ben de: ”Evet, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Neden böyle söyledin ey Cibril? dedim. Cebrail: ”Ümmetin senden az sonra fitneye düşecektir” dedi. Ben:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanoğlunun 3 dostu vardır

Osmanlı tarihi

Ruslar tarafından 25.000 kişinin katledildiğini duyan 1. Abdülhamit aniden

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’in Hz Aişe’nin gıybetine cevabı

İslam tarihi

Hz Musa’nın annesinin aldığı tedbir

İslam tarihi

Hz Ömer bir gün Medine sokaklarında dolaşırken elbisesi altında bir şey gizleyen bir genç gördü. Genç, içki şişesini taşıyordu. Hz Ömer gence yaklaşarak ”Elbisenin altında ne var?” diye sordu. Genç içki taşıdığını söyleyecekken bir anda vaz geçti ve içinden Allah’a yalvardı:

İslam tarihi

Hz Davud Cenab-ı Haktan: ”Ya Rabbi bu insanları niçin yarattın?” diye sordu. Allah da cevaben:

Dini Hikayeler

İbrahim Edhem Hazretleri Belh şehrinin valisiyken taç ve tahtını terk edip çöllere düşen ve kendisini tamamen ibadete veren bir zattı. Valiyken emrinde olanlardan birisi, onu elbiselerini dikerken bulmuştu. “Gel bu hali terk et de eski saltanatına dön” diye ısrar etti. İbrahim Edhem kabul etmeyince o da İbrahim Edhem’in elindeki iğneyi alıp nehre attı. İbrahim Edhem Hazretleri, nehre dönerek:

İslam tarihi

Allah’a sığınmak hakkındaki hadisler

Timur tarihi

Emir Timur’un ermeni çetecilere yaptığı şey

x