Yahudilerin beklediği Kutsal Kan’ın taşıyıcısı kabul edilen Mesih’in özellikleri Tevrat’ta nasıl anlatılıyor?

0
1092
Paylaş

Loading

Öncelikle bir konuyu açıklığa kavuşturalım: Şövalyeler Eski Ahit’e inanırlar ancak Yeni Ahit’te sadece Yuhanna’ya göre İncil’i ve Vahiy bölümünü kabul ederler. Yuhanna’ya göre İncil’in aslında bir sır içerdiğini, ilk okunuşta anlaşıldığı gibi olmadığını iddia ederler.

Bu bilgi ışığında, efsaneye geri dönelim. Biliyorsunuz, Eski Ahit’in Yaratılış bölümü, evrenin, insanın ortaya çıkışını ve Hz Adem’ den itibaren olan soyları anlatır.

Eski Ahit’in Yaratılış bölümündeki bir cümle, bu efsane bağlamında çok önem kazanır. Buna göre:

”Tanrı oğullarının insan kızları ile evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, zorba kişilerdi.”

Şimdi bu cümle Yaratılış bölümü içinde çok alakasız ve anlamsız görünmektedir. Ancak Eski Ahit içinde kabul edilmeyen kitaplardan Enok’un Kitabı’na baktığımızda bu konu hakkında çok geniş bilgi buluruz.

Bu bilgi ”gökyüzünden” gelen ”gözcü” meleklerin insan kızları ile evlendikleri ve onlara ”büyü” dahil birçok sanatı öğrettikleri şeklinde Enok’un Kitabı’nda yer almaktadır. Daha sonra bu ”melekler” Tanrı tarafından cezalandırılmış ve hapsedilmiştir. Batı’nın gizemci literatüründe bu melekler ”Düşmüş Melekler” diye anılmaktadır. Batı’da, Kraliçe Elizabeth’in ”büyücüsü” John Dee gibi, ”Enochian” büyü yaptığını öne süren kişiler de çıkmış, Düşmüş Melekler’le irtibatta olduğunu iddia eden önemli isimler olmuştur.

Bu inanç içinde, efsaneye kaynak teşkil eden nokta, bu pasajdan yola çıkarak, ilk zamanlardan beri bir ”tanrısal” ya da ”göksel” kanın belli bir soya karışmış olmasıdır; yani sözü geçen ve ”Tanrı oğulları” ile beraber olan ”insan kızları” bir soya kaynaklık etmişlerdir. Ve bu efsaneye göre, bu kanı taşıyan aile, Hz Davut Peygamber’in ailesidir ya da başka bir deyiş ile, Hz Davut, bu Kutsal Kan’ı taşıyan aileden gelmektedir.

Yine bu inanca göre gelmesi beklenen Mesih bu kanı taşıyan aileden, yani Hz Davut soyundan çıkacaktır.

Eski Ahit’in ”Sayılar” bölümünde de bu soya ve Mesih’e atıfta bulunulmaktadır:

”Yere kapanan, Tanrı’nın gözlerini açtığı kişi bildiriyor:

Yakup soyundan bir yıldız çıkacak

İsrail’den bir Asa (Önder) yükselecek

Moavlıların alınlarını, Set oğullarının başlarını ezecek 

Düşmanı olan Edom ele geçirilecek, evet Seir alınacak

Ama İsrail güçlenecek, Yakup soyundan gelen kişi önderlik edecek

Kentte sağ kalanları yok edecek.”

Bu bilgiler Eski Ahit’e dayansa da yıllar içerisinde üzerine eklene eklene geliştirilen bir efsane halini almış ve Ortaçağ’da dikkati çekecek bir noktaya ulaşmıştır.

İstanbul’un Gizli Tarihi


Paylaş

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz