İslam tarihi

Hz İsa’ya insanların fitne bakımından en tehlikeli olanı kimdir? diye soruldu. Hz İsa: ‘Alimin zellesidir. Çünkü alim,

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav)’e verilen diğer peygamberlere verilmeyen şeyler

Osmanlı tarihi

Yıldırım Bayezid üzerine gelen Haçlı ordusunda en mükemmel  cinsten on bin Fransız  süvarisi vardı ve bunlara  Burgondinya dukasının henüz yirmi iki yaşındaki oğlu, gayet mağrur Prens Korkusuz Jean kumanda ediyordu. Fransızlar:

Dini Hikayeler

Hz Süleyman’ın vefatı nasıl olmuştur? Hz Süleyman asası üzerine dayana kaldı. Sonunda asasına kurt düştü. Kurt düştüğü zaman

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Biriniz bir üzüntü ve kederle karşı karşıya kalırsa şöyle desin:”

İslam tarihi

Hz Musa, Samiri’yi neden öldürmedi?

İslam tarihi

Cehennem köpekleri kimlerdir?

Hun Tarihi

Eski Türklerde kadın doğurduğu zaman söylenen söz

Dünya tarihi

Adolf Hitler kaç bin kişiyi Giyotin’le idam etti?

Osmanlı tarihi

Osman Gazi adama ”Bac nedir?” diye sordu. Osman Gazi ”Bu Allah buyruğu mudur, peygamber sözü müdür yoksa hükümdarlar kendileri mi uydurmuştur?” diye sorunca adam: ”Eskiden beri hükümdar töresidir.” cevabını verir. Osman Gazi kızarak:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah’ın lanetine uğrayan altı kişi vardır:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Allah bir kula aile veya mal ya da çocuk (gibi) bir nimet bahşederse o kul:”

İslam tarihi

Allah-u Teala Kıyamet günü kimleri azarlayacak? – Keşşaf tefsirinde nakledildiğine göre Hak Teala meleklere emir veriyor: -Dünyada iken beylere paşalara verilen şeyleri bana getirin. Yine getirin dünyada iken benim için fakirlere verdiklerini.

İslam tarihi

”İbrahim (as) babasını, Kıyamet günü tozlanmış ve yüzü karalara bürünmüş olarak görecek de ona şöyle diyecektir: 

Osmanlı tarihi

Sultan 2. Mustafa: Bana hazine lazım değil, gerekirse kuru ekmek yerim, vücudumu din uğruna harcarım;

İslam tarihi

Allah Teala kimin belini kıracak? – Bir kudsi hadiste Allah Teala şöyle buyurur: ”Ululuk, ridam; azamet gömleğimdir. Bunların birinde

İslam tarihi

Adem Peygamber altını topraktan çıkarıp sikke haline getirdi. Şeytan bu altından sikkeyi alıp sikkeye şöyle hitap etti:

Osmanlı tarihi

İstanbul, gemiler karadan yürüterek mi alındı? – İlber Ortaylı

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ”Hakimü’l-Haremeyni’ş-Şerifeyn” ünvanını neden kabul etmedi?

Dünya tarihi

Tarihin en ünlü komutanlarından olan Makedonyalı Kralı Büyük İskender köklü bir eğitime de sahipti. Bilgili, otoriter ve akıllı bir devlet adamıydı. Dostu olduğu kadar düşmanı da vardı bu büyük komutanın. Bir gün birileri gelerek şöyle dedi ona:

x