İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) -Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek

Dini Hikayeler

Harun Reşit, kendisini sık sık ikaz eden Behlül Dânâ Hazretlerine: – Sen kendi işine bak, dermiş. Her koyun kendi bacağından asılır.  Bir gün sarayı pis bir koku kaplamış. Sebebini araştırdıklarında,

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Kıyamette Kabe’ye doğru savaşmak kastıyla gelen ordu nasıl helak olacak?

İslam tarihi

Rivayete göre Zekeriya adında bir zahid, ölüm hastalığına yakalanmıştı. Eceli yaklaşınca bir arkadaşı yanına geldi ve ”Lailahe illallah, Muhammedün Resulullah” demesini istedi. Zahid bu sözleri söylemek istemedi. Arkadaşı ikinci kez teklif etti, zahid yine yüz çevirdi.

Dünya tarihi

Ayasofya’daki Melek Gabriel’in elindeki kürenin gizli manası ne?

Dünya tarihi

Sokrat demiştir ki: ”Beş şey insanı helake götürür:

Dini Hikayeler

Bir zaman Cüneyd-i Bağdâdî’nin gözlerinde ağrı meydana geldi. Tabib çağırdılar, gelen tabib, hıristiyan idi. Muâyene edip; “Gözlerinize su değdirmeyeceksiniz.” dedi. Cüneyd-i Bağdâdî; “Su değdirmesem nasıl abdest alırım?” deyince, tabib;

İslam tarihi

Deccale tabii olacak 70.000 sarıklı alim

Dini Hikayeler

Bedevinin Halifeye Hediyesi

İslam tarihi

Hz Musa asasıyla denize vurması gerektiğini unutmuştu. Denizin yanına vardığında denizden korkunç sesler geliyordu. Çünkü deniz, kendisi gafil olduğu bir sırada Hz Musa’nın asasıyla kendisine vurmasından ve böylece Allah’a asi olmasından korkuyordu. İki topluluk birbirlerini görüp birbirlerine iyice yaklaştıklarında

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah nasıl taraftar topluyordu?

İslam tarihi

İmam Gazali – Şu üç şeyden kurtulmadan şu üç iddiada bulunan kimse yalancıdır:

İslam tarihi

Cennetlikler cennete girdiğinde melekler onları güzellik ve nimetlerle karşılar. Onlara minderler döşenir, çeşitli yiyecek ve meyveler sunulur. Fakat buna rağmen onlarda bir durgunluk vardır. Bunun üzerine Allah Teala: ”Ey kullarım, bu durgunluğunuz niye? Burası durgunluk yurdu değildir” buyurur. Onlar da: ”Bize yapılmış bir vaad vardı, şimdi zamanı geldi” derler. Bu cevap karşısında Allah Teala meleklere:

Osmanlı tarihi

Fatih Sultan Mehmet

Osmanlı tarihi

Yavuz Sultan Selim ilim adamlarına verdiği değer. Bir gün dönemin ulemasından Kemalpaşazade Ahmet Şemseddin Efendi’nin kaftanına bir çamur parçası sıçramış, bunun üzerine o da:

Mısır tarihi

Eski Mısırlılar Güneşin iki kere battığı yerden doğduğuna neden inanıyordu?

İslam tarihi

Hikaye edildiğine göre Hz İsa bir gün İblis ile karşılaştı, İblis’in bir elinde bal, diğer elinde kül vardı. Hz İsa: ”Bu bal ve külle ne yapıyorsun ey Allah düşmanı?” diye sordu. İblis:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Hangi namaz daha üstündür?

Moğol tarihi

Herkes kendi mezarını kazarken yaşlı bir adam Cengiz Han’ın huzuruna çıkmak istediğini söyler ve

İslam tarihi

Deccal’in ortaya çıkışı ve Kıyamet nasıl kopacak? İkinci bir sur üfürülecek. İnsanlar hemen dirilip ayağa fırlayacaklar. Sonra onlara şöyle denilecek:

x