Dünya tarihi

Selehaddin Eyyubi hem Türklerin hem Kürtlerin ortak Atasıdır – Ahmet Taşağıl

İslam tarihi

Bir Hadis-i Şerif’te Efendimiz şöyle buyuruyor: ”Arşın bir yerinde şöyle yazılır:

İslam tarihi

Ebu Said (ra)’dan: ”Peygamber (sav) bize Deccal’den bahsetti. Anlattıkları arasında şunlar da vardı: ‘Deccal gelecek. Ama Medine’nin yollarına girmesi

Timur tarihi

Timur, artık savaşacağı Müslüman devlet kalmayınca, uzun müddet düşünüp hazırlığını yaptığı Çin seferine çıkmadan önce bilgin ve din adamlarını çadırına topladıktan sonra Allah’a şöyle dua etti:

Dünya tarihi

Ayasofya’da da bulunan Kutsal Figür Swastika, Hitler’in Gamalı Haçına nasıl dönüştü?

İslam tarihi

Musa Peygamber gezilerinden birinde yoldan bir ihtiyara rastlar. İhtiyar o derece yaşlanmıştır ki artık beli kamburlaşmıştır. İlk bakışta daha beline taktığı kuşaktan ateşperest olduğu anlaşılıyordu. Zaten adam bir ateş yakmış, karşısında boyuna tapınıyordu.

Osmanlı tarihi

Osmanlı’da ilk kardeş katlini hangi padişah yapmıştır?

İslam tarihi

Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk amel

Osmanlı tarihi

Osmanlı elçisi olarak Fransa Kralı’na gönderilen İncili Çavuş’un elbisesinin bazı yerlerinde yama varmış. Kral kıyafetinden dolayı yargıladığı İncili Çavuş’a ”Bana senden başka gönderecek adam bulamamışlar mı?” diye sormuş.

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Ümmetimin tamamı cennete girecektir, yüz çevirenler hariç.” Ashab-ı Kiram sordular: ”Ya Resulallah, yüz çevirenler kimlerdir?” Şöyle buyurdu:

Moğol tarihi

Cengiz Han düşmanlarının hilelerine, hile ve aldatmaca ile karşılık vermeyi öğrenmişti. Fakat

İslam tarihi

Hz Ömer nasıl şehid edildi? – Hz Ömer seher vakti mescide namaz kılmaya giderken Ebu Lü’lü karanlıktan

Moğol tarihi

Stalin 30.000 Moğol’u neden idam etti? Cengiz Han’ın Shankh Tapınağı’nda tutulan ruhunun simgesini birisi gizlice kurtardı, saklamak için

Hun Tarihi

Bizans Başvekili Krizafios imparatorun emri ile Atilla’ya bir suikast düzenlemişsede,bunda başarıya ulaşamamıştı.Atilla, kalleşçe oynanan bu oyuna kızmış ve aşağıdaki mektubu Bizans imparatoruna göndermişti:

Osmanlı tarihi

Kanuni İstanbul’daki elçileri törenle kabul etmişti. Bu arada Alman İmparatoru Şarlken’in sefiri de merasim salonuna girdi, fakat her ülkenin elçisinin oturması için yer ayrıldığı halde kendisinin yeri olmadığını gördü.

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Allah Teala şu 5 kişiye gazap eder

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) ‘in insanlara nasihatı – Bir günah işlediğin zaman yanında

Dünya tarihi

Elektrikli sandalyenin ilk kullanımı

İslam tarihi

Zülkarneyn (as)’ın kim olduğu?

İslam tarihi

Anlatıldığına göre, Hz İsa elinde çapayla çalışan birini görür. Hz İsa der ki:

x