İslam tarihiHz Musa, Karun’u çağırıp ona: -Bunu yapmaya seni sevk...

Hz Musa, Karun’u çağırıp ona: -Bunu yapmaya seni sevk eden şey nedir?’ diye sordu. Karun da:

-

- Reklam -spot_img

Abdullah İbn Abbas ile Süddi’nin  (şöyle dedikleri) nakledilmiştir:

”Karun, fahişe bir kadına mal verip ona; insanların ileri gelen bir topluluğu arasında iken Hz Musa’ya: ‘Doğrusu sen, bana şöyle şöyle yaptın!’ demesini istedi. Denilir ki: Bu kadın, gelip bunu (insanların içerisinde Hz Musa’ya) söyledi. Bunun üzerine Hz Musa korkudan titremeye başladı. İki rekat namaz kıldı. Sonra kadına yönelip ona yemin etmesini isteyerek: ‘Bunu yapmaya seni sevk eden kişi kimdir? Bunu yapmana sebep nedir?’ diye sordu. Kadın da böyle yapmaya kendisini Karun’un sevk ettiğini söyledi. Kadın tevbe edip Allah’tan bağışlanma diledi. Bu sırada Hz Musa, Allah için secdeye kapandı ve Karun’un aleyhine Allah’a dua etti. Yüce Allah da, ona: ‘Doğrusu Ben, Karun hakkında sana itaat etmesi için yere emrettim!’ diye vahyetti. Bunun üzerine Hz Musa, Karun’u ve evini yutması için yere emir verdi. (Emredilen) bu durum da, gerçekleşti. Yine de Allah doğrusunu daha iyi bilir.

Denildi ki: Karun süslenip kavminin karşısına çıkınca, kalabalık çevresiyle, katırlarıyla ve üzerindeki giysileriyle birlikte Hz Musa’nın meclisinin olduğu yere geldi. Bu sırada Hz Musa kavmine, Allah’ın kafirleri helak ettiği günleri anlatıyordu. Karun’u(n debdebe içerisinde gelişini) gördükleri zaman birçok kişinin yüzü ona döndü ve ona bakmaya başladılar. Hz Musa, Karun’u çağırıp ona:

-Bunu yapmaya seni sevk eden şey nedir?’ diye sordu. Karun da:

-‘Ey Musa! Eğer sen, peygamberlikle bana üstün kılınmışsan doğrusu ben de mal ile senden üstün kılınmış durumdayım. Eğer istersen çıkarsın, bana beddua edersin, ben de sana beddua ederim!’ dedi.

Bunun üzerine Hz Musa çıktı, Karun da  kavmi içinde çıktı. Hz Musa, Karun’a:

-‘(İlk önce) sen mi dua edeceksin, ben mi dua edeyim!’ dedi. Karun da

-(İlk önce) ben dua edeceğim!’ dedi.

Karun, Hz Musa’ya beddua etti. Fakat Hz Musa hakkında yaptığı bedduada Karun’a icabet olunmadı. Hz Musa, Karun’a:

-‘Dua edeyim mi? dedi. Karun da:

-‘Evet (dua et) dedi. Hz Musa:

-‘Allah’ım! Bugün bana itaat etmesi için yere emret!’ şeklinde dua etti. Yüce Allah da, ona:

-‘Doğrusu ben bunu yaptım!’ diye vahyetti. Bunun üzerine Hz Musa:

-‘Ey yer! Onları (yani Karun’u ve beraberindekileri) tut!’

Bunun üzerine yer, onları ayaklarına kadar yuttu. Sonra Hz Musa:

-‘Onları tut!’ dedi.

Yer, onları dizlerine kadar yuttu. Sonra yer, onları omuzlarına kadar yuttu. Sonra Hz Musa, yere:

-‘Onların hazinelerini ve mallarını toplayıp (bir araya) getir!’ dedi.

Bunun üzerine yer, onların hazinelerini ve mallarını (toplayıp bir araya) getirdi. Öyle ki onlar, (bu duruma bakakaldılar. Sonra Hz Musa eliyle işaret edip:

-‘Haydi gidin, ey Levioğulları!’ dedi.

Artık yer, onları tamamen yuttu.

Katade’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: ”Onlar, kıyamet gününe kadar her gün bir adam boyu yere batırılıyorlar.

Karun’un başına gelen yere batırılma, mallarının yok olması, sarayının harap olması, kendisinin, ailesinin ve taşınmaz mallarının helak olması gerçekleşince ona verilen şeylerin aynısını temenni eden kimseler, pişman oldular. Dilediği gibi kullarının işlerini evirip çeviren ve onları güzel bir biçimde yöneten Yüce Allah’a şükrettiler ve Yüce Allah’a şöyle dediler:

”Eğer Allah, bize lütufta bulunmuş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Meğer inkar edenler gerçekten kurtuluşa eremezlermiş!” (el-Kasas 28/82)

İbn Kesir – Peygamberler Tarihi

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor