Türk tarihiTürklere Türk denilmesinin sebebi ve ilk Türk kimdir?

Türklere Türk denilmesinin sebebi ve ilk Türk kimdir?

-

- Reklam -spot_img

Son araştırmalar ışığında Türk Tarihinin 4-5 bin yıl geriye götürülmesi Türk adının çok eski kaynaklarda aranmasına yol açmıştır. Nitekim Heredot’un ”Doğu’da oturan kavimler” arasında zikrettiği Targitalar ile ”İskit ülkesinde” yaşadıklarını belirttiği Tyrkaeler, Tevrat’ta ismi zikredilen Yafes’in torunu Tokharma, eski Hint kaynaklarında rastlanılan Turukhalar (Turuşkalar), Ön Asya Çivi yazılı metinlerinde rastlanılan Turukkular, Çin kaynaklarında M.Ö. 1.bin’de dikkati çeken Tiklerin Türk adını taşıyan ilk topluluklar olduğu düşünülmüştü. Ayrıca İranlılara ait Zent-Avesta ve İsrail menşeli Tevrat rivayetlerinde de Türk adı aranmıştır. Nitekim Hz. Nuh’un torunu Yafes’in oğlu Türk yahut İran’ın efsanevi hükümdarı Ferudun’un oğlu Turac (Tur), ki Turan isminin buradan geldiği düşünülmüştür, Türk adını taşıyan ilk kavim olduğu iddia edilmiştir.

Yecüc-Mecüc seddinin arkasında terk edilmiş olduklarından ve Hz Nuh’un oğlu Yafes’e düşen topraklarda Türk diyarı insansız olduğundan, terk edilmiş bulunduğundan İslam kaynaklarında Türkler’e bu ad verilmiştir.

Kaşgarlı Mahmud, ”Türk Nuh’un oğlunun adıdır. Tanrı tarafından bu ad Nuh’un oğlu Türk’ün evlatlarına verilmiştir” diye yazmıştır. Fakat gelinen noktada bunlar birer faraziyeden öteye gidememiştir.

Türk kelimesi ilk defa Asya Hun Hükümdarı Mo-tun’un mensup olduğu ailenin isminde (Tu-ku=Türk) karşımıza çıksa da, aynı soydan gelen ve aynı dili konuşan toplulukların genel adı ve devlet ismi olarak ilk defa Göktürkler kullanmıştır. İsim tarihi süreçte: Törük=Türük=Türk şeklini almıştır.

Miğfer, terkedilmiş, olgunluk çağı, deniz kıyısında oturan adam, cezp etmek, türemiş, sert, kamil insan gibi türlü manalar verilen Türk isminin; günümüzde cins isim olarak ”güç-kuvvet”, sıfat halinde ise ”güçlü-kuvvetli” manasına geldiği kabul edilmiştir. Ayrıca Türük-Türk adının türeme, türeyiş, doğuş, yaratılışla alakalı olduğu milli kaynaklarda belirtilmiştir. Türk, türemiş, türetilmiş, doğmuş, yaratık insan gibi anlamları da almıştır.

Sorularla Eski Türk Tarihi

- Reklam -spot_imgspot_img

Son İçerikler

Cengiz Han kendisini öfkelendiren İmam’ı öldürdü mı? İmam, biraz duraksayarak Cengiz Han’a çok sayıda insan öldürdüğünü, bu yüzden…

Cengiz Han'ın dünyadaki imajı hakkında düşünüp düşünmediğini tahmin etmek güç. Kendisini nasıl gördüğüne dair küçük bir işaret, Cengiz Han'a...

Cengiz Han nasıl öldü? – Tangut’a savaş açmak üzere Gobi’de ilerlediği 1226-1227 kışı sırasında bir gün, Cengiz Han vahşi at avlamak için durdu. Bindiği...

Son akınında, Moğol İmparatorluğu'nun kuruluşunu takip eden yıl olan 1207'de istila ettiği ilk yabancı düşman olan Harzem seferi için...

Hz Yunus Cebrail’den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail (as) ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş, gözü kör olmuş bir kimseyi gösterdi....

Rivayet ediliyor ki, Hz Yunus Cebrail'den sordu: -Bana yeryüzünün en abid kimsesini göster? Cebrail aleyhisselam ona eli ve ayağı cüzzamdan kopmuş,...

İnbisatın misali, siyah Berh’in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim’i Musa aleyhisselama Berh’ten yedi seneden beri kıtlık çeken İsrailoğulları için yağmur...

İnbisatın misali, siyah Berh'in münacatıdır. O, Berh ki, Cenab-ı Hak, kulu ve Kelim'i Musa aleyhisselama Berh'ten yedi seneden beri...
- Reklam -spot_imgspot_img

Hz Muhammed (sav) – Allah kanatlar verip cennete o kanatlarla uçacak insanlar kimlerdir?

Yine buyurdu: ''Kıyamet günü geldiğinde, Cenab-ı Hak, ümmetimin bir taifesine kanatlar verir. Onlar kabirlerinden cennetlere uçarlar. Cennetlerde diledikleri şekilde gezer...

Romalılar Spartaküs’ün 6000 askerini nasıl çarmıha gerdi? Korsanlar Spartaküs’ü nasıl kandırdı? Spartaküs’ün cesedi neden bulunamadı?

Trakyalı bir köle olan Spartaküs, efsaneye göre Roma ordusundan kaçmış, haydutluk yaparak yakalanmış ve köle olarak satılmıştır. Spartaküs M.Ö....
- Reklam -spot_imgspot_img

Mutlaka Okumalısınız

- Reklam -spot_imgspot_img

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor