Kazıklı Voyvoda Fatih Sultan Mehmed'i nasıl aldattı? - Ben devletli sultanımın eşiğine yüz sürmeye varayım.... - Dtarihi
Osmanlı tarihiKazıklı Voyvoda Fatih Sultan Mehmed'i nasıl aldattı? - Ben...

Kazıklı Voyvoda Fatih Sultan Mehmed’i nasıl aldattı? – Ben devletli sultanımın eşiğine yüz sürmeye varayım….

-

Anla şimdi ey aziz! Sultan Mehmed o dem ki seferden İstanbul’a geldi, bu tarafta İshak Paşa’yı dahi Rumeli’ye bırakmışlardı, İshak Paşa dahi İstanbul’a geldi. Etrafın elçileri gelmeye başladı. Eflak beğinden elçi geldi. Elçisinin yanına elçi koyup Eflak’a gönderdiler. Eflak Beği’ni Kapı’ya çağırdılar. Elçi gitti. Elçiliğini Eflak Beği’ne verdi. Giden elçiye cevap verdi ki:

”Bu benim memleketim bana doğru değildir. Eğer ben memleketimden çıkıp oraya varırsam Macarlar’ı getirirler. Bu memleketi ona verirler. Ancak padişahtan umarım ki uç beğlerinden birini su kenarına göndere. O gelen uç beği bu memleketi bekleye. Ben devletli sultanımın eşiğine yüz sürmeye varayım.” dedi.

Hünkar dahi bu söze inandı. Çakırcıbaşı Hamza Beğ’i gönderdi. Çakırcıbaşı dahi vardı. Tuna kenarına varıp oturdu. Eflak Beği dahi su kenarına geldi. Kondu. Tuna o sırada donmuştu. Bunlar bu tarafta gafil idi. Kendi hallerine meşgul olurlardı. Tuna da gayet donmuştu. O mel’un haramzade Eflak Beği geceleyin buz üzerinden geçti. Tamam gece yarısında Hamza Beğ’in üzerine baskın yaptı. Hayli Müslümanları helak eyledi. Hamza Beğ’i tuttu. Birkaç yerden daha kafir geçirdi. Etrafa hücum etti. O memlekette çok kırgın ettiler. Hamza Beğ’in başını kesti. Macar kıralına gönderdi. Dedi ki:

”Ben Tüklerle düşman oldum.” Bütün kafir beğleri bu kafiri padişaha düşman bilip inandılar.

Aşıkpaşaoğlu Tarihi

Son İçerikler

Hz Muhammed (sav) – Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu alır,

Ebu Hureyre rivayet eder. Resul-i Ekrem Efendimiz buyururlar ki: -Müminlerin ve salih kimselerin canları çıkarken iki melek hazır bulunur. Onu...

Hz Musa bir gün yolda giderken ağlayan birini görür; bir müddet sonra aynı yoldan dönerken adamı hala ağlarken görür. Bunun üzerine: ”Ya Rabbi, bu...

Allah Teala, Hz Musa'ya şöyle vahyetti: ''Sakın dünya sevgisine meyledeyim deme; çünkü bana getirebileceğin en büyük günah odur.'' Hz Musa bir...

Cüneyd-i Bağdadi şöyle der: İmam Şafii dünyada hak söyleyen kimselerdendi. Bir mü’min kardeşine Allah hakkında nasihat verdi ve onu Allah’tan korkutarak şunları söyledi:

Cüneyd-i Bağdadi şöyle der: İmam Şafii dünyada hak söyleyen kimselerdendi. Bir mü'min kardeşine Allah hakkında nasihat verdi ve onu Allah'tan...

Çinliler, Çin Seddini neden yaptı?

Çinliler, imparatorluğun kuvvet ve dayanıklılığıyla Hunların baskı ve şiddeti arasında bir engel olmak üzere Çin Seddini, bu büyük duvarı...

1. Göktürk Devleti’nin en güçlü hükümdarı kimdir?

Kara Kağan'ın idaresi de fazla sürmedi. 553 yılında ölünce yerine kardeşi Mukan geçti. Her yönüyle 1. Gök Türk Devletinin...

Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ”Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?”

Rivayet edildiğine göre, Hz Musa vefat ettiğinde Allah Teala ona: ''Ey Musa vefat ettiğinde, ölümü nasıl buldun?'' diye sorar. Hz...

Mutlaka Okumalısınız

Bunları da BeğenebilirsinizÖNE ÇIKANLAR
Size Tavsiye Ediliyor

x