Kılıç Arslan, Çaka Bey'i kılıcıyla neden öldürdü? - Dtarihi
Selçuklu tarihiKılıç Arslan, Çaka Bey'i kılıcıyla neden öldürdü?

Kılıç Arslan, Çaka Bey’i kılıcıyla neden öldürdü?

-

Çaka Bey İzmir’e doğru akınların başına geçmiş ve İzmir’i fethederek ilk Türk İzmir Birliğini kurmuştur 1081-1092). İzmir’in ilk Türk beyi Çaka Bey, Malazgirt zaferinden sonra ”Anadolu’yu baştan bir başa fethetmiş Selçuklu beylerinden Danişmet Gazi’ye bağımlı bir beydi.

1078 sıralarında Türkmenlere karşı savaşan Bizanslılar tarafından genç yaşta esir edilip Konstantinopolis’e götürülmüş, başka seçkin Türk esirler gibi sarayda iyi bir mevkiye yükselmiş, Rumcayı mükemmel öğrenmiş, Bizans sarayında yeni bir hanedan, Alexios Kommenos hakim olunca saraydaki ayrıcalıklarını kaybetmiştir. Saraydan kaçan Çaka Anadolu’da Türkmenler arasına, belki kendi oruğu Çavuldurların yanına dönmüştür.

İmparator Alexios’un Peçeneklerle mücadelesi sırasında (1087-1091) durumundan faydalanan Çaka, İzmir’i ele geçirdiğinde yanında 8000 kadar Türkmen askeri varmış. Çaka, yerli Rum ustalarını kullanarak 40 parçalık bir donanma yaptı.

Peçeneklerden kurtulan imparator hemen sonrasında Çaka’ya karşı, İznik’te tahta geçen Selçuk Sultanı 1. Kılıç Arslan ile ilişki kurdu. Öte yandan Çaka da sultanla kızını evlendirmiş, dostluk kurmuştu.

Anna’nın enerjik bir önder olarak tasvir ettiği Çaka büyük hazırlık yaptı. Adalarda egemenliğini korumak için üç ve iki kürekli kadırgalar yaptırıp güçlü bir donanma meydana getirdi. Bizans donanması Girid ve Kıbrıs isyanlarıyla uğraştığı sırada Ege Denizine hakim oldu. Çanakkale Boğazı’na kadar Batı Anadolu’yu hükmü altında almıştı. Edremit’i fethetti, nihayet Konstantinopolis’in kapısı sayılan Abidos (Çanakkale) kalesini kuşatma altına aldı.

İmparator, Çaka’dan ciddi şekilde korkuyordu. Çaka’ya karşı Konya Sultanı Kılıç Arslan’la diplomatik ilişki kurdu. Uc Türkmen beylerini hükmü altına almaya çalışan Kılıç Arslan İznik’e yerleşerek Çaka gibi ileri bölgelerde savaşan beyleri kendisine bağımlı kılmak istiyordu. Çaka’yı ortadan kaldırmalıydı. Selçuk sultanı olumlu davrandı. İmparator Alexios’un kızı Anne Komnena sultana gönderilen mektubu eserine almıştır. Mektuptaki şu satırlar dikkate değerdir:

”Senin sultanlığın babadan, dededendir. Kızıyla evlendiğin akraban Çaka imparatora karşı savaş hazırlığı yapmakta ve kendini imparator ilan etmek istemektedir. Kendisi Roma tahtına layık olmadığını bilir. Onun bu planları aynı zamanda sana (Sultana) karşıdır. Harekete geçmelisin; ben de bu yandan onu Rum toprağından çıkarmak için harekete geçeceğim. Saltanatın için bu tehlikeyi düşünmeni tavsiye ederim.” 

İki taraf Çaka’ya karşı ittifak kararı alınır. Böylece Bizans diplomasisi, Selçuklu sultanını Çaka aleyhine çevirmeyi başarır. Çaka, Konstantinopolis için stratejik öneme sahip Abidos kalesini kuşatmıştır. Bizans donanması Çaka’ya karşı gelmişken sultan da karşı ordusunu harekete geçirir. Çaka, Sultan’la görüşme talep eder. Onun imparatorla ittifak halinde olduğundan haberi yoktur. Çaka’yı merasimle karşılayan Kılıç Arslan sonrasında ziyafette kılıcını çekip onu bizzat katleder.

Osmanlı Tarihinde Efsaneler ve Gerçekler – Halil İnalcık

 

Osmanlı tarihi

4. Murad, eğer kardeşi İbrahim’i öldürtseydi Osmanlı hanedanı sona mı erecekti?

Hanedanı kurtaran bir bakıma Kösem Mahpeyker Sultan olmuştur. İbrahim'i koruyarak başarmıştır bunu. 4. Murad, ölüm döşeğindeyken kardeşi İbrahim'i öldürtmeyi düşünmüş...
Osmanlı tarihi

Hürrem Sultan kimdir?

Hürrem ismi Farsçadır; sevinçli, şen, neşeli, ferah ve güler yüzlü gibi anlamlar taşır. Kendisinin bugünkü Ukrayna'dan getirildiği ve cariye olarak...
Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt-ül-Arab nehri kıyısına babası ile birlikte gitmişlerdi. Hasan kumdan kale yapmaya çalışıyordu fakat…

Hasan daha küçükken asi ve inatçı bir yapısı vardı, hatta bir hikayeye göre Hasan Sabbah küçük yaşlardayken Şatt'ül-Arab nehri kıyısına...
Moğol tarihi

Cengiz Han elçilerinin öldürülüp arkadaşlarının sakallarını kesen Harzemşahlılar devletine nasıl cevap verdi?

Otrar faciası 1218 yılında meydana gelmiştir. Harzem ülkesine giden elçilik heyeti, geri dönerek Cengiz Han'a bilgi vermişler, Cengiz Han Harzemşahlarla...
İslam tarihi

”İbrahim (as) babasını, Kıyamet günü tozlanmış ve yüzü karalara bürünmüş olarak görecek de: ”Bana asi gelme dememiş miydim?” diyecek. Babası:

Ebu Hureyre (ra)'dan: ''İbrahim (as) babasını, Kıyamet günü tozlanmış ve yüzü karalara bürünmüş olarak görecek de: ''Bana asi gelme dememiş...
İslam tarihi

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi yaklaşan kötülükten (ve büyük bir fitneden) dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye’cuc ve Me’cuc seddinden…

Resulullah (bir gün) yüzü kıpkırmızı vaziyette uykudan uyandı. (Uyandığında:) – ”La ilahe illallah” (Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur). Meydana gelmesi...
İslam tarihi

Hz Musa döneminde dağ İsrailoğullarının üzerine neden kaldırıldı?

Allah tarafından yapmakla emrolundukları görevleri kavmine açıklayınca onlar o görevleri (kendileri için) ağır buldular ve yapmaya yanaşmadılar. Bunun üzerine dağ...
Osmanlı tarihi

İstanbul’un fethi açık unutulan bir kapıdan mı olmuştur?

Hammer'den Stefan Zweig'e kadar birçok batılı tarihçi ve edebiyatçı İstanbul'un son safhasını şu şekilde anlatırlar: Surların arasında dolaşan bir kaç...
Mısır tarihi

Firavun Tutankamon’un ölüm maskesinin üzerinde olan gizemli işaretlerin manaları

Tutankamon'un ölüm maskesinin üzerinde yapma bir sakal, akbaba ve kobra simgeleri bulunuyor. Mısırlılar, Güneş Tanrısı Ra'nın teninin saf altından olduğuna...
İslam tarihi

”Allah yolunda cihat edenlere eziyet etmekten çekinin” Hz Muhammed

Allah yolunda savaşanlara eziyet etmekten çekinin. Çünkü Allah tıpkı peygamberler için gazap ettiği gibi, onlar için de gazap eder, onların...
Osmanlı tarihi

Timur’un, Yıldırım Bayezid’i demirden bir kafese koyduğu gerçek mi?

Yıldırım Bayezid esir düşünce, başlangıçta Timur tarafından iyi karşılandı. Ancak oğlu Çelebi Mehmed tarafından kaçırılmak istenmesi üzerine, güvenlik tedbirleri artırıldı...
İslam tarihi

İmam Gazali: Anlatıldığına göre adamın biri işlediği her günahı bir deftere kaydedermiş. Bir gün yine günah işlediğinde günahını yazmak için defterini açtığında tüm yazıların silindiğini, sadece:

Anlatıldığına göre adamın biri işlediği her günahı bir deftere kaydedermiş. Bir gün yine günah işlediğinde günahını yazmak için defterini açtığında...
İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Zina eden kişiye yapılan lanet

Yedi kat gökler, yedi kat yerler ve dağlar zina yapan adama lanet ederler. Zinakarların edep yerlerinin kokusu muhakkak cehennem ehlini...
İslam tarihi

Şeytanın korktuğu şey

İblis'in korkup sakındığı şey, kulun Allah'a sığınmasıdır. Allah'a sığınmak, ariflerin kalplerinde bulunan marifet nurunun aydınlığıdır. Sen şayet ariflerden değilsen, Allah'a...
Osmanlı tarihi

Orhan Gazi babası Osman Gazi’den padişahlığı nasıl aldı? Osman Gazi nasıl öldü?

Bazı tarih kitaplarında Osman Gazi 1324 yılında Bursa'nın fethinden önce ölmüş olarak gösterilir. Ancak Halil İnalcık, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İsmail...
Osmanlı tarihi

4. Mehmed ve Cinci Hoca’nın akçeleri – Meşhur Cellat Kara Ali’ye teslim edilip işkence gören Cinci Hoca gizlediği paraların yerlerini…

Dördüncü Mehmed cülusundan bir hafta sonra 16 Ağustos 1648'de Eyüp Sultan'a giderek kılıç kuşandı. Ağustos'un 18'inci günü, Kapıkulu askerlerine adet...
İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) ” Herşeyin afeti”

''Zarafetin afeti aşırı böbürlenmektir. Cesaretin afeti aşırı tecavüzdür. Hoşgörü ve iyiliğin afeti başa kakmaktır. Güzelliğin afeti aşırı kibirliliktir. İbadetin afeti...
İslam tarihi

Hz Süleyman Rabbine özünü bağlayınca Belkıs’ı ona boyun eğdirmiştir. Belkıs ki emrinde on iki komutan vardı, onların her birinin emrinde yüz bin asker bulunuyordu. Hz Süleyman’ın ordusunda

Süleyman- Belkıs kıssasını bu şekilde ayrıntılı olarak anlattım; çünkü düşünenler için bu kıssadan alınacak dersler olup bu çerçevede başlıca şu...
Dünya tarihi

Adil Hükümdar Nuşirevan’ın Veziri Büzürcmihr’e: ”Ahmak insanlara nasıl edep verilir?” diye sorulunca; şu cevabı verir:

Büzürcmihr'e: ''Ahmak insanlara nasıl edep verilir?'' diye sorulunca; şu cevabı verir: ''Çok çalışmalarını emredip meşakkatli işlerde koşturulurak. Böyle yapılırsa, boş...
Dini Hikayeler

Hz Muhammed ve bir Arap beyi arasında geçen konuşma

Uyeyne bin Hasın isminde bir Arap beyi vardı. Gelip Efendimize dedi ki: -Ya Resulullah, senin sohbetine gelelim. Lakin şu eski...
{"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}

Mutlaka Okumalısınız

Osmanlı’nın mareşal padişahları kimlerdir?

Mareşallik nedir, bu unvanı almak için hangi meziyetlere sahip...

“Şimdi Kadınlar Gibi Ağlamak Yaraşır!”

Tarih boyunca içinden çözülmeyen ve çürümeyen Müslüman'ı dışından ve...
x