Hz Muhammed (sav) - Allah Kıyamette insanları bir bitki gibi yerden cesetlerini nasıl diriltecek? - Dtarihi
İslam tarihiHz Muhammed (sav) - Allah Kıyamette insanları bir bitki...

Hz Muhammed (sav) – Allah Kıyamette insanları bir bitki gibi yerden cesetlerini nasıl diriltecek?

-

İbn Amr b. el-As’dan:

[Allah Resülü (sav) buyurdular ki:]

”Deccal ümmetimin içinde çıkacak ve kırk (zaman) kalacak, kırk gün mü, kırk ay mı ya da kırk yıl mı bilmiyorum. Derken Allah İsa (as)’ı Urve b. Mes’ud kılığında gönderecek. Onu (Deccali) arayıp bulacak ve öldürecek.

Sonra insanlar yedi yıl dostça yaşayacaklar. Aralarında en ufak bir düşmanlık ve kırgınlık olmayacaktır.

Sonra Allah, Şam tarafından soğuk bir rüzgar gönderecek. Kalbinde zerre kadar iyilik veya iman bulunan herkesi öldürecek. Hatta sizden biri bir dağın içine bile girse, onu bulup orada öldürecektir. 

Buna karşılık insanların kötüleri, kuş hafifliğinde yabani hayvanların tabiatında kalacaklar. Ne marufu emredecekler, ne de münkerden alıkoyacaklar. Şeytan onlara görünecek ve şöyle diyecek:

‘Bana icabet etmezmisiniz?’

Bize ne emrediyorsun ki? dediklerinde onlara putlara tapmayı emredecek. Onlar o durumdayken rızıkları bol verilecek, yaşantıları güzel olacak.

Sonra sura üfürülecek; hemen herkes ona boyun eğecektir. Onu ilk duyan, devesinin havuzunu sıvayan adam olacak. Oracıkta ölecektir. Oracıkta ölecek, insanlar da ölecektir. 

Sonra Allah, çiği gibi veya gölge gibi (bunlardan hangisi olduğunda şüphe eden hadisin ravilerinden Nu’man’dır) bir yağmur gönderecek ve onların cesetlerini bir bitki gibi yerden bitirecek. İkinci bir sur üfürülecek. İnsanlar hemen dirilip ayağa fırlayacaklar. Sonra onlara şöyle denilecek:

‘Ey insanlar! Rabbinize gelin bakalım! Bunları durdurun! Çünkü onlar sorguya çekilecekler.’ 

Büyük Hadis Külliyatı – Rudani

Mutlaka Okumalısınız

Lut kavmi nasıl helak oldu? – Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların önce…

Ravnakut-Tefsir'de geçtiğine göre Kelbi şöyle der: Lut kavminin ameli olan...

Attila’nın mezarı neden bilinmiyor?

Tarihi kaynaklarda(Jordanes) Attila’nın cenaze merasimi şöyle anlatılmıştır: -“Ordugahın ortasındaki ipek...
x