İslam tarihi

Hz Muhammed – Kıyamette üç şeyden daha kıymetli bir şey bulunmayacak

Selçuklu tarihi

Selçuk Bey ve maiyeti nasıl Müslüman oldu?

İslam tarihi

İsrailoğulları büyük bir kıtlık içindeyken abid kullardan biri bir kum yığınına rastlar. İçinden: ”Bu kum yığını un olsaydı İsrailoğullarının karnını doyururdum” diye geçirir. Bunun üzerine Allah İsrailoğullarının nebisine o abide şöyle söylemesini vahyeder:

İslam tarihi

Firavun Hz Musa’ya neden yalvardı? – Hz Musa asasına dayanıp yürümeye devam etti. Öyle ki sonunda Harun’la karşılaştı. İkisi birlikte Firavun’a gittiler. Uzun bir müddet Firavun’un kapısında, kendilerine izin verilmediği için beklediler. Uzun ve yorucu bir bekleyişten sonra onlara (Firavun’un huzuruna girmeleri için) izin verildi. İkisi, Firavun’a:

Osmanlı tarihi

Çandarlı Halil Paşa İstanbul’un fethine neden karşı çıkıyordu? -Ancak, devlet içinde mutlak bir otorite sağlayan kudretli veziriazam Çandarlı Halil fethe kesinlikle karşı çıkıyordu. Halil, bir Avrupa Haçlı ordusunun

Göktürk Tarihi

Türk tarihinin Batı’dan üstün olduğunu gösteren delil

İslam tarihi

Hz Ali – Kıtlık, devlet başkanlarının zulmü-hıyaneti, düşmanlarının galibiyeti neden olur?

İslam tarihi

Ebu Cehil başkanlığında bir cumartesi günü toplandılar. Necid’li bir ihtiyar kılığına giren İblis de aralarındaydı. İblis’in toplantıya katılması şöyle oldu:

Türk tarihi

Kazım Karabekir – Erzincan’dan Erivan’a Ermeni Katliamları:

İslam tarihi

Lokman Hekim’den nasîhat istediler, o da şöyle nasîhat etti:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Bu alemin yıkılmasına ve harap olmasına üç taife sebep olacaktır:

Dünya tarihi

Sovyetler’in Kuruttuğu Göl Aral Gölü!

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – ”Cennet’in sekiz kapısı vardır. Bunlardan yedisi kapanmıştır. Bir kapı

İslam tarihi

Allah Teala kimi Adn cennetine sokmayacak?

İslam tarihi

Hz Muhammed ”Halk içinde Allah’ın rahmetinden en uzak olan şu iki kişidir:”

İslam tarihi

Abdullah b. Mes’ud – Allah Resulünün (s.a.v), peygamberlerden bir peygamberin (a.s) halini anlatmasını sanki hala görmekteyim. Kavmi onu dövmüş kan revan halinde bırakmıştı. O ise, yüzündeki kanı siliyor ve şöyle dua ediyordu:

Osmanlı tarihi

Fatih’e sorarlar: İstanbul’u niçin fethettin? Cevap verir:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Ümmetimin kötüleri, cehenneme ilk sevk edilecek olanlar o kimselerdir ki,

Timur tarihi

Timur’un Toktamış Han’a taktiği

Selçuklu tarihi

Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’nde cennete benzer yerler var mıydı?

x