Ünlülerden sözler

Sadi Şirazi Sözleri

Moğol tarihi

Cengizhan ”Bir İslam alimine: ”İnsanoğlu, döktüğüm kandan dolayı beni lanetle mi anacak? diye sordu.”

Osmanlı tarihi

İstanbul’un fethi açık unutulan bir kapıdan mı olmuştur?

İslam tarihi

Anlatıldığına göre Cebrail Hz Nuh’a şöyle sorar: ”Ey en uzun ömürlü, dünyayı nasıl buldun?”

Osmanlı tarihi

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Son Sözleri

İlginç Bilgiler

Arılar nasıl bal yapar?

İslam tarihi

Kıyamet alametleri – Hidayetten mahrum mescitler

İslam tarihi

Kıyamette mürailerin durumu

İslam tarihi

Cinlerden kurtulmak için okunacak ayet

İslam tarihi

Diğer ümmetler, ‘Ümmet-i Muhammed’in terazileri niye bu kadar ağır basıyor?’ diye sorunca peygamberleri şöyle cevap verecektir:

İslam tarihi

Semud kavmi nasıl helak oldu?

İslam tarihi

Hz Süleyman döneminde Belkıs’ın tahtını Asaf B. Berhiya göz açıp kapayıncaya kadar nasıl getirdi?

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Şeytanın sordurduğu Allah’ı kim yarattı sorusundan kurtulmanın çaresi – Ebu Hureyre şöyle dedi: Allah Resülü (sav) şöyle buyurdu: ”Sizden birinize şeytan gelir ve: Şunu böyle kim yarattı? Bu soruları çoğaltır hatta: (Yaratılmış olan İlah olamaz)

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – Cennetin en alt derecesi şudur:

İslam tarihi

Hz Muhammed (sav) – İnsanların en kötüsü kimdir?

İslam tarihi

Hz Hasan, Muaviye’ye karşı neden Halifelik’ten vazgeçti? Hz Ali’nin şehit edilmesi sonrasında

İslam tarihi

Hz Musa dilinin üzerine koymuş olduğu ateş koru sebebiyle dilinde pelteklik oluşmuştu. Şöyle ki: Hz Musa, daha küçük çocuk iken Firavun’u

İslam tarihi

Allahu Teala’nın Aklı Yaratması

Timur tarihi

Timur’un Alimlere Sorduğu İbretlik Soru – Halep Kadısı İbn Şıhne’nin (1348-1412) de içinde bulunduğu âlimleri toplayarak tartışır. “Şehit” mevzusu açılır. İbn Şıhne şöyle anlatır: “[Timur] bize, ‘Semerkand, Buhara ve Herat gibi şehirlerdeki ulemaya sorduğum ve cevap alamadığım soruyu soruyorum…

İslam tarihi

Hz Muhammed (s.a.v) – Yüce Allah’ın öfkelendiği kul

x